Amoniac NH3 là chất khí không màu, mùi khai với xốc được ứng dụng làm chất gây lạnh lẽo trong máy lạnh và sản xuất axit nitric, các loại phân đạm, điều chế hiđrazin có tác dụng nhiên liệu cho tên lửa.

Bạn đang xem: Một tính chất khác của nh3 ngoài tính khử


Vậy Amoniac NH3 và hợp chất của nó như muối Amoni nitrat NH4NO3 , Amoni Clorua NH4Cl tuyệt Amoni Sunfat (NH4)2SO4 có tính chất hoá học, đặc thù vật lý và kết cấu phân tử như vậy nào? được pha chế và vận dụng gì trong thực tế, họ hãy cùng tìm hiểu qua bài viết này.


A. AMONIAC

I. Kết cấu phân tử, đặc điểm vật lý của Amoniac NH3

1. Cấu trúc phân tử của Amoniac

- Amoniac là gì? Amoniac NH3 là hợp chất trong phân tử có một nguyên tử Nitơ sống đỉnh links cộng hoá trị cùng với 3 nguyên tử Hidro ở đáy tam giác.

- cấu trúc phân tử amoniac: 

*

2. đặc điểm vật lý của Amoniac

- Là chất khí ko màu, hương thơm khai cùng xốc.

- Khí NH3 tan rất nhiều trong nước: 1 lít nước sống 800C có thể hòa tan 800 lít khí NH3. Amoniac là chất tan trong nước sản xuất thành dung dịch amoniac. Hỗn hợp amoniac đậm đặc có nồng độ 25%.

II. Tính chất hoá học tập của Amoniac

1. Amoniac có tính bazơ yếu

- Nguyên nhân: vày cặp e không tham gia liên kết ở nguyên tử N

 Ba(OH)2 > NaOH > NH3 > Mg(OH)2 > Al(OH)3

a) Amoniac phản nghịch ứng với nước (NH3 + H2O)

NH3 + H2O ↔ NH4+ + OH-

⇒ Dung dịch NH3 làm mang đến quỳ tím thay đổi màu xanh, phenolphtalein ko màu thay đổi màu sắc hồng.

b) Amoniac phản bội ứng với Axit → muối hạt Amoni

• PTPƯ: NH3 + HCl với NH3 + H2SO4

NH3 (khí) + HCl (khí) → NH4Cl (khói trắng)

NH3 + H2SO4 → NH4HSO4

2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4

c) Amoniac tác dụng với dung dịch muối của những kim nhiều loại mà hidroxit ko tan → bazơ cùng muối

• PTPƯ: NH3 + Muối dd → Bazơ + Muối

 2NH3 + MgCl2 + 2H2O → Mg(OH)2 + 2NH4Cl

 3NH3 + AlCl3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

* Chú ý: Với muối hạt của Cu2+, Ag+ và Zn2+ có kết tủa tiếp đến kết tủa tan bởi tạo phức chất tan Cu(NH3)4(OH)2; Ag(NH3)2OH; Zn(NH3)4(OH)2.

CuSO4 + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2↓ + (NH4)2SO4

Cu(OH)2 + 4NH3 → (OH)2 (xanh thẫm)

- khi NH3 dư thì:

CuSO4 + 4NH3 → SO4

2. Amoniac bao gồm tính khử mạnh

- Nguyên nhân: bởi N trong NH3 có mức thoái hóa thấp tuyệt nhất -3

a) Amoniac tác dụng với O2 (NH3 + O2)

4NH3 + 3O2  2N2↑ + 6H2O

4NH3 + 5O2

*
 4NO↑ + 6H2O

b) Amoniac tác dụng với Cl2 (NH3 + Cl2)

2NH3 + 3Cl2  N2↑ + 6HCl

8NH3 + 3Cl2 → N2↑ + 6NH4Cl

c) Amoniac tác dụng với oxit của sắt kẽm kim loại

• PTPƯ: NH3 + CuO 

3CuO + 2NH3  Cu + 3H2O + N2↑

*

III. Điều chế với Ứng dụng của Amoniac

1. Điều chế Amoniac

+ trong công nghiệp: tổng thích hợp từ N2 và H2

N2 + 3H2 ↔ 2NH3 (4500C; Fe, p)

+ Trong phòng thí nghiệm:

◊ Cho muối hạt amoni chức năng với dung dịch kiềm:

NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O

◊ sức nóng phân muối hạt amoni

NH4Cl  NH3 + HCl

NH4HCO3  NH3 + H2O + CO2

2. Cách nhận ra Amoniac

- Khí ko màu nặng mùi khai.

- Khí khiến cho quỳ tím chuyển màu xanh lá cây hoặc làm cho phenolphtalein ko màu thay đổi màu sắc hồng.

- chế tạo ra khói white với HCl đặc.

3. Ứng dụng của Amoniac

- cung ứng axit nitric, các loại phân đạm; điều chế hiđrazin làm cho nhiên liệu đến tên lửa.

- Amoniac lỏng được dùng làm hóa học gây rét mướt trong trang bị lạnh.

B. MUỐI AMONI

I. Cách làm cấu tạo, đặc thù vật lý của Amoni

1. Phương pháp phân tử của muối bột Amoni

- Muối amoni là muối của NH3 với axit.

- phương pháp tổng quát: (NH4)xA.

- Ví dụ: Amoni nitrat NH4NO3 , Amoni Clorua NH4Cl giỏi Amoni Sunfat (NH4)2SO4 

2. đặc thù vật lí của muối hạt Amoni

- tất cả các muối hạt amoni gần như tan với là đông đảo chất năng lượng điện li mạnh:

(NH4)xA → xNH4+ + Ax-

- giả dụ muối amoni của axit bạo dạn (A là nơi bắt đầu axit của một axit mạnh) thì thủy phân tạo môi trường thiên nhiên axit.

NH4+ + H2O ↔ NH3 + H3O+

II. đặc thù hóa học của muối hạt Amoni

1. Muối Amoni chức năng với dung dịch axit → muối bắt đầu và bazơ mới

NH4HCO3 + HCl → NH4Cl + H2O + CO2

2. Muối Amoni tác dụng với dung dịch bazơ → muối bắt đầu + NH3 + H2O

NH4Cl + NaOH → NH3 + H2O + NaCl

3. Muối hạt Amoni tác dụng với dung dịch muối → 2 muối bột mới 

(NH4)2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + 2NH4Cl

4. Muối bột amoni còn dễ dẫn đến phân hủy vì chưng nhiệt → NH3 và axit tương ứng.

NH4Cl  NH3 + HCl

NH4HCO3  NH3 + H2O + CO2

- nếu axit tạo ra có tính oxi hóa dạn dĩ thì axit đó sẽ oxi hóa NH­3 để tạo nên thành các sản phẩm khác:

 NH4NO2 → N2 + 2H2O

 NH4NO3 → N2O + 2H2O

III. Giải pháp điều chế và nhận biết muối hạt Amoni

1. Điều chế muối hạt Amoni

- NH3 + axit.

- cần sử dụng phản ứng dàn xếp ion.

2. Nhận biết muối Amoni

- muối amoni chế tạo ra khí mùi khai với hỗn hợp kiềm

NH4+ + OH- → NH3 + H2O

C. BÀI TẬP VỀ AMONIAC VÀ MUỐI AMONI

Bài 2 trang 37 SGK hóa 11: Hoàn thành sơ đồ đưa hóa sau và viết các phương trình hóa học:

 Khí A

*
 dung dịch A
*
 B 
*
 Khí A 
*
 C 
*
 D + H2O

Biết rằng A là hợp hóa học của nitơ.

* giải mã bài 2 trang 37 SGK hóa 11:

- các phương trình phản bội ứng hóa học:

(1) Khí NH3 + H2O 

*
NH4OH

(2) NH3 + HCl → NH4Cl

(3) NH4Cl + NaOH → NH3↑ + NaCl + H2O

(4) NH3 + HNO3 → NH4NO3

(5) NH4NO3 → N2O↑ + 2H2O

Bài 3 trang 37 SGK hóa 11: Hiện nay, để sản xuất amoniac, người ta pha chế nitơ cùng hiđro bằng cách chuyển hoá gồm xúc tác một lếu láo hợp tất cả không khí, hơi nước và khí metan (thành phần bao gồm của khí thiên nhiên). Phản nghịch ứng thân khí metan và hơi nước tạo thành hiđro và cacbon đioxit. Để một số loại khí oxi cùng thu khí nitơ, người ta đốt khí metan trong một thiết bị bí mật chứa ko khí.Hãy viết phương trình hoá học tập của phản bội ứng pha trộn khí hiđro, các loại khí oxi và tổng thích hợp khí amoniac?

* lời giải bài 3 trang 37 SGK hóa 11:

- Phương trình điều chế hiđro

CH4 + 2H2O -to, xt→ CO2 + 4H2

- Phương trình các loại khí oxi:

CH4 + 2O2 -to→ CO2 + 2H2O

- Phương trình tống thích hợp amoniac:

N2 + 3H2 

*
 2NH3

Bài 4 trang 38 SGK hóa 11: Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt những dung dịch: NH3, Na2SO4, NH4Cl, (NH4)2SO4. Viết phương trình hoá học của những phản ứng đã dùng.

* lời giải bài 4 trang 38 SGK hóa 11:

- mang đến quỳ tím vào cụ thể từng ống: ống blue color là dung dịch NH3; nhị ống tất cả màu hồng là NH4Cl cùng (NH4)2SO4; ống không có hiện tượng gì là Na2SO4.

- mang đến Ba(OH)2 vào nhì ống có tác dụng hồng quỳ tím. Nếu thấy ống nào tất cả khí bay ra mùi khai là NH4Cl, ống vừa tất cả khí bay ra mùi khai vừa gồm kết tủa là (NH4)2SO4.

 (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4↓ + 2NH3↑ + 2H2O

2NH4Cl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2NH3↑ + 2H2O

Bài 5 trang 38 SGK hóa 11: Muốn cho thăng bằng của bội nghịch ứng tổng thích hợp amoniac sang trọng phải, cần được đồng thời:

 A. Tăng áp suất và tăng nhiệt độ độ.

 B. Bớt áp suất và hạ nhiệt độ.

 C. Tăng áp suất và hạ nhiệt độ.

 D. Bớt áp suất và tăng sức nóng độ.

* giải thuật bài 5 trang 38 SGK hóa 11:

- Đáp án: C. Tăng áp suất và hạ nhiệt độ.

- phản bội ứng pha trộn NH3:

 Chiều thuận: N2 + 3H2

*
 2NH3 (ΔH2 + 3H2 
*
 2NH3 (ΔHBài 6 trang 38 SGK hóa 11: Trong bội nghịch ứng sức nóng phân những muối NH4NO2 và NH4NO3 số oxi hoá của nitơ đổi khác như cố gắng nào? Nguyên tử nitơ vào ion làm sao của muối đóng vai trò chất khử với nguyên tử nitơ trong ion nào của muối nhập vai trò chất oxi hoá?

* giải mã bài 6 trang 38 SGK hóa 11:

- Phương trình phản nghịch ứng nhiệt phân:

 

*
(1)

 

*
(2)

- Trong nhị phản ứng trên số oxi hoá của nitơ trong mỗi phản ứng hầu hết thay đổi. Trong mỗi phân tử muối một nguyên tử nitơ có số oxi hoá tăng, một nguyên tử có số oxi hoá giảm, đấy là phản ứng oxi hoá khử nội phân tử.

- Ở cả nhì phản ứng nitơ nguyên tử trong ion NH4+ đều là chất khử (chất mang lại e) nitơ từ bỏ số oxi hoá -3 tăng lên 0 ở phản ứng (1) và lên +1 ở làm phản ứng (2).

- Nguyên tử nitơ trong ion NO2- và NO3- là chất oxi hoá (chất dấn e). Ở phản nghịch ứng (1) số oxi hoá của N từ +3 (trong NO2- ) xuống 0 và ở phản nghịch ứng (2) số oxi hoá của nitơ từ +5 (trong NO3-) xuống +1.

Xem thêm: Xăng Nitro Là Gì Tại Sao Lại Có Câu Discord Nitro Là Gì, Xăng Nitro Là Gì

Bài 7 trang 38 SGK hóa 11: Cho dung dịch NaOH dư vào 150,0 ml dung dịch (NH4)2SO4 1,00M, đun cho nóng nhẹ.