Sách Giáo Khoa hóa học Lớp 12 được bộ giáo dục và đào tạo và Đào Tạo soạn và thành lập .Sách gồm chín chương đầy đủ công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học …
Bạn đang xem: Mục lục sgk hóa 12

Mục lục Sách Giáo Khoa hóa học Lớp 12 :

CHƯƠNG 1. ESTE – LIPIT

Bài 1. Este – hóa học 12Bài 2. Lipit – chất hóa học 12Bài 3. Tư tưởng về xà phòng và hóa học giặt cọ tổng hợpBài 4. Luyện tập este và hóa học béoĐề đánh giá 15 phút – Chương 1 – chất hóa học 12Đề khám nghiệm 45 phút – Chương 1 – hóa học 12

CHƯƠNG 2. CACBOHIDRAT

Bài 5. Glucozơ – hóa học 12Bài 6. Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơBài 7. Luyện tập: cấu trúc và tính chất của CacbohiđratBài 8. Thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este cùng cacbohiđratĐề kiểm soát 15 phút – Chương 2 – Hoá học tập 12

CHƯƠNG 3. AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN

Bài 9. AminBài 10. Amino axitBài 11. Peptit với proteinBài 12. Luyện tập: kết cấu và đặc điểm của amin, amino axit cùng proteinĐề chất vấn 15 phút – Chương 3 – chất hóa học 12Đề kiểm tra 45 phút – Chương 3 – hóa học 12

CHƯƠNG 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Bài 13. Đại cương về polimeBài 14. Vật tư polimeBài 15. Luyện tập: Polime và vật liệu polimeBài 16. Thực hành: một số tính hóa học của protein và vật tư polimeĐề đánh giá 15 phút – Chương 4 – chất hóa học 12Đề chất vấn 45 phút – Chương 4 – hóa học 12

CHƯƠNG 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Bài 17. địa điểm của sắt kẽm kim loại trong bảng tuần hoàn và kết cấu của kim loạiBài 18. Tính chất của kim loại. Hàng điện hoá của kim loạiBài 19. Vừa lòng kimBài 20. Sự bào mòn kim loạiBài 21. Điều chế kim loạiBài 22. Luyện tập: đặc thù của kim loạiBài 23. Luyện tập: Điều chế kim loại và sự bào mòn kim loạiBài 24. Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự bào mòn kim loạiĐề đánh giá 15 phút – Chương 5 – chất hóa học 12Đề khám nghiệm 45 phút – Chương 5 – chất hóa học 12

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) – HÓA HỌC 12

CHƯƠNG 6. KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM

Bài 25. Kim loại kiềm với hợp chất đặc biệt quan trọng của sắt kẽm kim loại kiềmBài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất đặc biệt của sắt kẽm kim loại kiềm thổBài 27. Nhôm với hợp chất của nhômBài 28. Luyện tập: tính chất của kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ với hợp hóa học của chúngBài 29. Luyện tập: tính chất của nhôm với hợp chất của nhômBài 30. Thực hành: đặc điểm của natri, magie, nhôm cùng hợp chất của chúngĐề kiểm soát 15 phút – Chương 6 – hóa học 12Đề kiểm soát 45 phút (1 huyết ) – Chương 6 – chất hóa học 12

CHƯƠNG 7. SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI quan tiền TRỌNG

Bài 31. SắtBài 32. Hợp hóa học của sắtBài 33. Kim loại tổng hợp của sắtBài 34. Crom và hợp hóa học của CromBài 35. Đồng cùng hợp hóa học của đồngBài 36. Qua loa về Niken, Kẽm, Chì, ThiếcBài 37. Luyện tập: tính chất hóa học tập của sắt và hợp hóa học của sắtBài 38. Luyện tập: đặc thù hóa học của Crom, đồng và hợp chất của chúngBài 39. Thực hành: đặc thù hóa học tập của sắt, đồng và nhưng mà hợp chất của sắt, cromĐề kiểm tra 15 phút – Chương 7 – chất hóa học 12Đề bình chọn 45 phút (1 ngày tiết ) – Chương 7 – hóa học 12

CHƯƠNG 8. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

Bài 40. Dấn biết một vài ion trong dung dịchBài 41. Dìm biết một trong những chất khíBài 42. Luyện tập: nhấn biết một số chất vô cơĐề khám nghiệm 15 phút – Chương 8 – chất hóa học 12Đề soát sổ 45 phút (1 máu ) – Chương 8 – hóa học 12

CHƯƠNG 9. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN ghê TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG – HÓA 12

Bài 43. Hóa học với vấn để phát triển kinh tếBài 44.

Xem thêm: Văn Mẫu Lớp 12: Nghị Luận Về Điểm Mạnh Và Điểm Yếu Của Bản Thân (Lớp 9) Hay Nhất

Hóa học và vấn đề xã hộiBài 45. Hóa học và vấn đề môi trườngĐề chất vấn 15 phút – Chương 9 – hóa học 12