I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI

1. Tác dụng với kim loại

Thí nghiệm: Ngâm một quãng dây đồng trong dung dịch bạc tình nitrat AgNO3.

Bạn đang xem: Muối tác dụng với bazơ

Hiện tượng: Có sắt kẽm kim loại màu xám dính xung quanh đoạn dây đồng. Dung dịch bạc bẽo nitrat ban đâu ko màu gửi dần sang màu sắc xanh.Giải thích: Đồng đã phản ứng cùng với dung dịch bạc bẽo nitrat, đẩy sắt kẽm kim loại bạc ra khỏi dung dịch muối (chính là phần sắt kẽm kim loại màu xám dính xung xung quanh đoạn dây đồng) và 1 phần đồng bị hòa tan tạo nên dung dịch muối đồng nitrat Cu(NO3)2màu xanh lam.

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Phản ứng xảy ra tương tự như khi ta cho các kim loại vận động mạnh công dụng với dung dịch muối của những kim loại hoạt động yếu hơn. Ví dụ như khi ta cho kim loại Zn, Fe... Chức năng với hỗn hợp CuSO4, AgNO3... (kim loại chuyển động yếu hơn quan trọng phản ứng được cùng với dung dich muối của kim loại chuyển động mạnh rộng tính theo dãy chuyển động hóa học tập của kim loại).

Fe + CuSO4→ FeSO4 + Cu↓

Vậy, dung dịch muối gồm thể chức năng với sắt kẽm kim loại tạo thành muối new và kim loại mới.


205903

*

2. Chức năng với axit

Thí nghiệm: nhỏ tuổi vài giọt dung dịch axit sunfuric vào ống thử đựng hỗn hợp muối bari clorua BaCl2.

*

Hiện tượng: gồm kết tủa trắng xuất hiện.Giải thích: phản ứng tạo ra thành muối BaSO4màu trắng, không tan trong axit.

H2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2HCl

Nhiều muối khác cũng tác dụng với axit tạo thành muối mới và axit mới.

Vậy, muối gồm thể chức năng với axit chế tác thành muối bắt đầu và axit mới.

*


205220

3. Tác dụng với dung dịch muối

Thí nghiệm: bội nghịch ứng của dung dịch bạc bẽo nitrat với dung dịch natri clorua.

Hiện tượng: lộ diện kết tủa white lắng xuống đáy ống nghiệm.Giải thích: phản nghịch ứng sinh sản thành muối bội bạc clorua AgCl ko tan.

AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3

Nhiều hỗn hợp muối khác nhau cũng có thể công dụng với nhau tạo ra thành hai muối mới.

Vậy, hai hỗn hợp muối tất cả thể tính năng với nhau chế tạo ra thành nhị muối mới.


206547

4. Tính năng với hỗn hợp bazơ

Thí nghiệm: bội nghịch ứng giữa dung dịch muối đồng sunfat CuSO4và hỗn hợp natri hidroxit NaOH.

*

Nhỏ dung dich NaOH ko màuvào hỗn hợp CuSO4.

Hiện tượng: xuất hiện thêm chất không tan blue color lơ.Giải thích: muối CuSO4tác dụng với dung dịch NaOH tạo nên chất không tan greed color là đồng (II) hidroxit.

CuSO4 + NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4

Dung dịch muối bột khác cũng có thể chức năng với hỗn hợp bazơ tạo thành chất ko tan. Ví dụ, muối Na2CO3phản ứng với Ba(OH)2tạo ra BaCO3không tan:

Na2CO3 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + 2NaOH

Vậy, hỗn hợp muối tất cả thể công dụng với hỗn hợp bazơ sinh sản thành muối mới và bazơ mới.

*

5. Bội nghịch ứng phân hủy muối

Có những muối bị phân bỏ ở ánh sáng cao như: KClO3, KMnO4, CaCO3,...

2KClO3

*
2KCl + 3O2

2KMnO4

*
K2MnO4 + MnO2 +O2

CaCO3

*
CaO + O2

II. PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI trong DUNG DỊCH

1. Nhấn xét về những phản ứng chất hóa học của muối

Trong bội phản ứng của hỗn hợp muối cùng với axit, bazơ, muối bột ta thấy gồm sự trao đổi những thành lớp giữa các hóa học với nhau để tạo nên hợp chất mới.

Xem thêm: Hệ Số Góc Tiếp Tuyến - Viết Phương Trình Tiếp Tuyến Khi Biết Hệ Số Góc

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl

CuSO4 + 2NaOH→ Cu(OH)2 + Na2SO4

Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O

2. Bội phản ứng trao đổi

Phản ứng dàn xếp là bội nghịch ứng hóa học, trong các số đó hai hợp hóa học tham gia phản nghịch ứng dàn xếp với nhau đầy đủ thành phần kết cấu của chúng để tạo nên những hợp hóa học mới.

-->