Khi bé dại một giọt nước sôi vào một ca đựng nước nóng thì giọt nước truyền nhiệt mang lại ca nước giỏi ca nước truyền nhiệt mang lại giọt nước?


Để giải đáp câu hỏi này, bọn họ cùng khám phá về nguyên lý truyền nhiệt? Phương trình thăng bằng nhiệt được viết như thế nào? đồng thời vận dụng giải một trong những bài tập về cân bằng nhiệt qua bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Nêu nội dung nguyên lý truyền nhiệt


I. Nguyên lý truyền nhiệt

- Nhiệt trường đoản cú truyền từ vật bao gồm nhiệt độ cao hơn nữa sang đồ có nhiệt độ thấp hơn.

- Sự chuyển nhiệt xảy ra cho tới khi ánh nắng mặt trời của nhì vật bằng nhau.

- Nhiệt lượng vày vật này toả ra bằng nhiệt lượng vị vật tê thu vào

II. Phương trình cân bằng nhiệt

- Phương trình cân đối nhiệt được viết như sau:

 Qtỏa ra = Qthu vào

- trong đó: Q = m.c.Δt

 Δt = t2 - t1

 Qtỏa = m1.c1.(t1-t2)

 Qthu = m2.c2.(t2-t1)

 ⇒ Như vậy, nhiệt lượng lan ra để vật này từ nhiệt độ t1 về nhiệt độ t bằng nhiệt lượng thu vào vật kia thu vào từ nhiệt độ t2 lên t, ta có:

 m1.c1.(t1-t) = m2.c2.(t-t2)

III. Ví dụ như về phương trình thăng bằng nhiệt

- Thả một quả cầu nhôm trọng lượng 0,15kg được nấu nóng tới 1000C vào một trong những cốc nước nghỉ ngơi 200C. Sau 1 thời gian, ánh sáng của quả cầu và của nước đều bằng 250C. Tính cân nặng nước, coi như chỉ gồm quả cầu và nước truyền nhiệt cho nhau.

* tóm tắt đề bài

- bài xích cho: m1 = 0,15kg; c1 = 880J/Kg.K; c2 = 4200J/Kg.K;

 t1 = 1000C; t2 = 200C; t = 250C;

- Tìm: mét vuông = ?

° khuyên bảo giải:

- sức nóng lượng quả ước nhôm tỏa ra khi ánh nắng mặt trời hạ từ 1000C xuống 250C là:

 Qtỏa = m1.c1.(t1 - t) = 0,15.880.(100-25) = 9900(J)

- Nhiệt số lượng nước thu vào lúc tăng nhiệt độ từ 200C lên 250C là:

 Qthu = m2.c2.(t - t2)

- Theo phương trình thăng bằng nhiệt, sức nóng lượng quả mong tỏa ra bằng nhiệt ít nước thu vào, ta có:

 Qthu = Qtỏa ⇔ m2.c2.(t - t2) = 9900(J)

*
*

IV. Bài bác tập áp dụng phương trình cân bằng nhiệt

* Câu C1 trang 89 SGK đồ Lý 8: a) Hãy sử dụng phương trình cân bằng nhiệt nhằm tính ánh nắng mặt trời của láo lếu hợp có 200g nước sẽ sôi đổ vào 300g nước ở ánh sáng trong phòng.

b) thực hiện thí nghiệm để soát sổ giá trị của nhiệt độ tính được. Phân tích và lý giải tại sao ánh sáng tính được không bằng nhiệt độ đo được?

° giải mã câu C1 trang 89 SGK thiết bị Lý 8:

a) Coi ánh nắng mặt trời nước sôi là t1 = 100oC, ánh sáng nước trong phòng là t2 = 25oC.

- call t là nhiệt độ hỗn phù hợp khi có thăng bằng nhiệt.

- nhiệt độ lượng vị m1 = 200 g = 0,2 kg nước sôi tỏa ra: Q1 = m1.c.(t1 – t)

- nhiệt độ lượng vị m2 = 300 g = 0,3 kilogam nước thu vào: Q2 = m2.c.(t – t2)

- Theo phương trình cân bằng nhiệt, ta có: Q1 = Q2

 hay m1.c(t1 – t) = m2.c.(t – t2)

*

- lưu lại ý: Nếu giải thiết cho ánh sáng phòng khác với 250C ở bên trên thì những em chỉ cần thay quý giá t2 theo số liệu giải thiết đến rồi đo lường và thống kê tương tự.

b) Nhiệt độ tính được chỉ ngay gần bằng nhiệt độ đo được trong thể nghiệm vì trong những khi tính toán, ta đã bỏ qua mất sự trao đổi nhiệt với các dụng cố gắng đựng nước và môi trường xung quanh xung quanh.

* Câu C2 trang 89 SGK đồ Lý 8: Người ta thả một miếng đồng trọng lượng 0,5kg vào 500g nước. Miếng đồng nguội đi từ bỏ 80oC xuống 20oC. Hỏi nước nhận ra một sức nóng lượng bởi bao nhiêu và nóng lên thêm từng nào độ.

Xem thêm: Fecl2 + Agno3 → Fe(No3)2 + Agcl, Cu(No3)2 + Fecl2 → Fe(No3)2 + Cucl2

° giải thuật câu C2 trang 89 SGK vật Lý 8:

- bài xích cho: m1 = 0,5 kg; c1 = 380 J/kg.K;

 m2 = 500 g = 0,5 kg; c2 = 4200 J/kg.K

 t1 = 80oC, t = 20oC

- Tìm: Q2 = ?; Δt2 = ?

- Nhiệt ít nước thu vào là:

 Q1 = m1.c1.(t1 - t) = 0,5.380.(80 - 20) = 11400(J)

- nhiệt lượng miếng đồng tỏa ra là:

 Q2 = m2.c2.(t - t2)

- Theo phương trình thăng bằng nhiệt, ta có, nhiệt lượng nước thu vào bởi nhiệt lượng vì miếng đồng tỏa ra, nên:

 Q2 = Q1 ⇔ m2.c2.(t - t2) = m1.c1.(t1 - t) = 11400(J)

 ⇔ m2.c2.Δt2 = 11400(J)

- Độ tăng nhiệt độ của nước là: 

 

*

* Câu C3 trang 89 SGK đồ gia dụng Lý 8: Để xác minh nhiệt dung riêng biệt của một kim loại, bạn ta bỏ vào một trong những lượng kế đựng 500g nước ở nhiệt độ 13oC một miếng sắt kẽm kim loại có trọng lượng 400 g được nung lạnh tới 100oC. Nhiệt độ khi có cân đối nhiệt là 20oC. Tính sức nóng dung riêng biệt của kim loại. Làm lơ nhiệt lượng làm nóng nhiệt độ lượng kế với không khí. Rước nhiệt dung riêng của nước 4190J/kg.K

° giải thuật câu C3 trang 89 SGK vật dụng Lý 8:

- bài bác cho:m1 = 400g = 0,4 kg; c1; t1 = 100oC

m2 = 500 g = 0,5 kg; c2 = 4190 J/kg.K; t2 = 13oC

Nhiệt độ cân bằng: t = 20oC

- Tính: c1 = ?

- nhiệt lượng do kim loại tỏa ra là: Q1 = m1.c1.(t1 – t)

- nhiệt lượng vày nước thu vào là: Q2 = m2.c2.(t - t2)

- Theo phương trình cân đối nhiệt, ta có:

 Q1 = Q2 ⇔ m1.c1.(t1 – t) = m2.c2.(t - t2)

- nhiệt độ dung riêng biệt của sắt kẽm kim loại là:

*
 
*


Hy vọng với bài viết về Nguyên lý truyền nhiệt, Phương trình cân bằng nhiệt, Công thức, lấy ví dụ và bài bác tập ở bên trên hữu ích cho những em. Mọi góp ý và thăc mắc các em hãy để lại bình luận dưới bài viết để plovdent.com ghi nhận với hỗ trợ, chúc các em học tốt.