*
*
*
*
*
*
*
*

Trường vừa lòng nào dưới đây cho ta biết lúc chịu chức năng của lực thứ vừa bị biến dị vừa bị biến đổi chuyển động.

Bạn đang xem: Người ta biểu diễn lực bằng


Vật (1) và (2) đang hoạt động với các gia tốc (v_1) và (v_2) thì chịu các lực công dụng như hình vẽ.


*

Sử dụng cụm từ tương thích để điền vào vị trí trống mang lại đúng chân thành và ý nghĩa vật lí:

.... là tại sao làm biến hóa vận tốc của chuyển động.


Dùng cụm từ phù hợp nhất nhằm điền vào địa điểm trống:

Lực là tại sao làm ... Tốc độ của chuyển động.


Trên mẫu vẽ là lực tác dụng lên tía vật theo cùng một tỉ lệ xích như nhau. Trong số sắp xếp theo vật dụng tự sút dần của lực sau đây, sắp xếp nào là đúng?


*

Một đồ vật đang vận động thẳng với gia tốc (v). Muốn vật vận động theo phương cũ và vận động nhanh lên thì ta phải chức năng một lực ra làm sao vào vật? nên chọn câu trả lời đúng.

Xem thêm: E Mũ Vô Cùng Bằng Bao Nhiêu, Cách Tính Giới Hạn Dạng 1 Mũ Vô Cùng


Sử dụng hình vẽ dưới (minh họa đến trường hợp kéo gàu nước từ bên dưới giếng lên.) nên chọn lựa phát biểu chưa chính xác


*

*

Khi ném một trái bóng lên rất cao (bỏ qua đông đảo ma sát), hình mẫu vẽ nào sau đây diễn tả đúng những lực công dụng lên trái bóng.