Họ nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = dfrac1x^2 - 2x) trên khoảng chừng (left( 2; + infty ight)) là


- so sánh (fleft( x ight)) thành (dfracAx + dfracBx - 2).

Bạn đang xem: Nguyên hàm 1 x 1 2

- sử dụng công thức tính nguyên hàm: (int dfrac1ax + bdx = dfrac1aln left| ax + b ight| + C).

- Sử dụng điều kiện của (x) để phá trị giỏi đối.


Xét hàm số: (fleft( x ight) = dfrac1x^2 - 2x) vào (left( 2; + infty ight)) ta có:

( dfrac1x^2 - 2x=dfrac1xleft( x - 2 ight)=dfrac12left( x - 2 ight) - dfrac12x )

Khi đó:

(eginarrayl,,,,int fleft( x ight)dx = int dfrac1x^2 - 2xdx \ = int left( dfrac12left( x - 2 ight) - dfrac12x ight)dx \ = dfrac12ln left| x - 2 ight| - dfrac12ln left| x ight| + C\ = dfrac12left( ln left ight) + C.endarray)

Vì (x in left( 2; + infty ight) Rightarrow left{ eginarraylleft| x - 2 ight| = x - 2\left| x ight| = xendarray ight.)

Do đó (int fleft( x ight)dx = dfracln left( x - 2 ight) - ln x2 + C).


Đáp án đề nghị chọn là: c


...

Bài tập gồm liên quan


Nguyên hàm Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hàm số (Fleft( x ight)) được điện thoại tư vấn là nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight)) nếu:


Cho (fleft( x ight)) là đạo hàm của hàm số (Fleft( x ight)). Chọn mệnh đề đúng:


Chọn mệnh đề đúng:


Hàm số nào không là nguyên hàm của hàm số (y = 3x^4)?


Mệnh đề như thế nào dưới đây là sai?


Hàm số $y = sin x$ là 1 trong nguyên hàm của hàm số nào trong số hàm số sau?


Trong những mệnh đề sau, mệnh đề làm sao sai?


Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = sin x + dfrac2x) là:


Chọn mệnh đề đúng:


Chọn mệnh đề đúng:


Chọn mệnh đề sai:


Chọn mệnh đề đúng:


Họ những nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = cos ^2x) là:


Cho hàm số $fleft( x ight) = dfrac1sin ^2x$. Ví như $Fleft( x ight)$ là 1 nguyên hàm của hàm số $fleft( x ight)$ với đồ thị hàm số $y = Fleft( x ight)$ trải qua $Mleft( dfracpi 3;0 ight)$ thì là:


Cho hàm số $fleft( x ight) = dfrac1x + 2$. Nên lựa chọn mệnh đề sai:


Họ nguyên hàm của hàm số $fleft( x ight) = xleft( 2 + 3x^2 ight)$ là


Tìm nguyên hàm của hàm số (f(x) = x^2 + dfrac2x^2.)


Cho hàm số (fleft( x ight) = e^ - 2018x + 2017). Hotline (Fleft( x ight)) là 1 nguyên hàm của (fleft( x ight)) mà (Fleft( 1 ight) = e). Lựa chọn mệnh đề đúng:


Cho hàm số (Fleft( x ight) = x^2) là 1 nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight)e^4 mx), hàm số (fleft( x ight)) có đạo hàm (f"left( x ight)). Chúng ta nguyên hàm của hàm số (f"left( x ight)e^4 mx) là


Giả sử (Fleft( x ight) = left( ax^2 + bx + c ight)e^x) là 1 trong những nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = x^2e^x). Tính tích (P = abc).

Xem thêm: Cách Tra Điểm Thi Vào Lớp 10 Năm 2019 Tại Hà Nội Nhanh, Chính Xác Nhất


Tìm hàm số $Fleft( x ight)$ biết $F"left( x ight) = 3x^2 + 2x-1$ với đồ thị hàm số $y = Fleft( x ight)$ giảm trục tung tại

điểm gồm tung độ bằng $2$. Tổng những hệ số của (Fleft( x ight)) là:


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) vừa lòng (fleft( 2 ight) = - dfrac419) và (f"left( x ight) = x^3f^2left( x ight),,forall x in mathbbR). Cực hiếm của (fleft( 1 ight)) bằng:


Họ nguyên hàm của hàm số (y=dfrac2x + 32x^2 - x - 1 ) là:


Hàm số nào dưới đây không là nguyên hàm của hàm số$f(x) = dfracxleft( x + 2 ight)left( x + 1 ight)^2$?


Một đám vi trùng trên ngày thiết bị (t) có con số (Nleft( t ight)), biết rằng (N"left( t ight) = dfrac40001 + 0,5t) và ban sơ đám vi trùng có (250000) con. Hỏi con số vi trùng trên ngày vật dụng $10$ (lấy theo phần nguyên) là bao nhiêu?


Cho hàm số $fleft( x ight)$ khẳng định và thường xuyên trên $mathbbR$ và vừa lòng đồng thời các điều khiếu nại sau$fleft( x ight) > 0;mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu f"left( x ight) = dfracx.fleft( x ight)sqrt x^2 + 1 ;mkern 1mu mkern 1mu forall x in mathbbR$ với $fleft( 0 ight) = e.$ quý hiếm của $fleft( sqrt 3 ight)$ bằng


Cho hàm số (fleft( x ight)) liên tiếp trên (mathbbR) thỏa mãn các điều kiện: (fleft( 0 ight) = 2sqrt 2 ), (fleft( x ight) > 0,forall x in mathbbR) và (fleft( x ight).f"left( x ight) = left( 2x + 1 ight)sqrt 1 + f^2left( x ight) ,,forall x in mathbbR). Khi ấy giá trị (fleft( 1 ight)) bằng


Cho hàm số (fleft( x ight)) bao gồm đạo hàm tiếp tục trên (mathbbR) và (fleft( 0 ight) = 1), (Fleft( x ight) = fleft( x ight) - e^x - x) là 1 trong nguyên hàm của (fleft( x ight)). Họ các nguyên hàm của (fleft( x ight)) là:


Đề thi thpt QG - 2021 - mã 101

Cho hàm số (fleft( x ight) = x^2 + 4). Xác minh nào tiếp sau đây đúng?


Đề thi trung học phổ thông QG - 2021 - mã 101

Cho hàm số (fleft( x ight) = e^x + 2). Xác minh nào dưới đây đúng?


Tìm chúng ta nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = dfracx^2 - 2x + 1x - 2)


Một mẫu xe đua (F_1) đạt tới mức vận tốc lớn nhất là (360,,km/h). Đồ thị bên biểu thị vận tốc (v) của xe trong 5 giây trước tiên kể từ cơ hội xuất phát. Đồ thị vào 2 giây đầu là một trong những phần của một parabol định tại nơi bắt đầu tọa độ (O), giây tiếp theo sau là đoạn thẳng và sau đúng tía giây thì xe pháo đạt vận tốc lớn nhất. Hiểu được mỗi đơn vị trục hoành biểu hiện 1 giây, mỗi đơn vị trực tung biểu hiện 10 m/s cùng trong 5 giây đầu xe vận động theo con đường thẳng. Hỏi trong 5 giây kia xe đã đi được được quãng mặt đường là bao nhiêu?

*


Họ nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = dfrac1x^2 - 2x) trên khoảng tầm (left( 2; + infty ight)) là


cho hàm số (y = f(x)) bao gồm đạo hàm là (f^prime (x) = 12x^2 + 2,forall x in mathbbR) và (f(1) = 3). Biết (F(x)) là nguyên hàm của (f(x)) vừa lòng (F(0) = 2), lúc đó (F(1)) bằng


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ thông tin và Truyền thông.