1 công thức nguyên hàm cơ phiên bản thường gặp mặt nhất2 Định nghĩa, công thức Nguyên hàm3 Một số phương pháp tìm nguyên hàm3.1 phương pháp đổi biến3.3 giải đáp Giải bài Tập Toán Đại 12: Chương Nguyên Hàm lựa chọn Lọc3.6 kỹ năng và kiến thức bổ sung:3.9 Giải bài bác tập toán đại 12 nâng cao

Công thức nguyên hàm cơ bản thường chạm chán nhất

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Đăng bởi: thpt Sóc Trăng