- giải pháp thực hiện phản ứng: cho NH3 tác dụng với dung dịch axit HNO3.

Bạn đang xem: Nh3 tác dụng với hno3

- Hiện tượng nhận biết: Phương trình không tồn tại hiện tượng nhận biết đặc biệt.

- vào trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan ngay cạnh chất sản phẩm NH4NO3 (amoni nitrat) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), được sinh ra. Hoặc bạn phải quan gần kề chất gia nhập HNO3 (axit nitric) (trạng thái: dung dịch) (màu sắc: không màu), NH3 (amoniac) (trạng thái: khí) (màu sắc: ko màu, mùi hương khai), biến mất.

*
NH3 ra NH4NO3, amoniac ra muối amoni nitrat, NH3 ra muối amoni nitrat" width="590">

Ngoài phương trình phản ứng trên, còn có một số phương trình từ amoniac ra muối amoni nitrat như sau:

2AgNO3 + H2O + HCHO + 3NH3 → 2Ag + 2NH4NO3 + HCOONH4

→ Phản ứng đến kết tủa màu trắng bạc.

2H2O + 2NH3 + Zn(NO3)2 → 2NH4NO3 + Zn(OH)2

→ Phản ứng cho kết tủa keo trắng.

2AgNO3 + H2O + 2NH3 + C6H12O6 → 2Ag + 2NH4NO3 + C6H12O7

→ mang lại Fructose tác dụng với dd AgNO3/NH3. Kết quả phản ứng mang lại kết tủa màu sắc trắng.

2AgNO3 + H2O + 3NH3 + HCOOC2H5 → 2Ag + 2NH4NO3 + C2H5OCOONH4

→ Phản ứng bao gồm khí thoát ra và có kết tủa trắng.

8Fe(NO3)2 + 21H2O + 14NH3 → 15NH4NO3 + 8Fe(OH)3

→ có kết tủa trắng và có khí thoát ra.

Những điều cần biết về NH3 cùng NH4NO3

Amoniac (NH3) là gì?

Amoniac là một hợp chất vô cơ. Công thức hóa học của amoniac là NH₃.Ở nhiệt độ bình thường, đây là khí độc, khí có mùi khai.

- có độ phân cực lớn do phân tử NH3có cặp electron tự vị và liên kết N–H bị phân cực. Vị đó nólà chất dễ hoá lỏng.

-Làm quỳ tím hóa xanh.

-Là dung môi hoà chảy tốt:hoà tan các dung môi hữu cơ dễ hơn nước do có hằng số điện môi nhỏ hơn nước. Kim loại kiềm và các kim loại Ca, Sr, tía có thể phối hợp trong Amoniaclỏng tạo dung dịch xanh thẫm.

Trong tự nhiên, Amoniac được có mặt trong quy trình bài tiết nước tiểu và xác sinh vật thối rữa.Amoniaclàmột hợp chất được tạo ra trong quy trình chuyển hóa protein trong cơ thể.

Tính chất hóa học của amoniac


-NH3 gồm tính khử

-Bị phân hủy tạinhiệt độcao.

-Tính bazơ yếu

-Dễ phân hủy

-Tan vào nước

Amoni Nitrat (NH4NO3) là gì?

Amoni nitrat là một nitrat của amoniac bao gồm công thức hóa học là NH4NO3. Đây là một hợp chất hóa học gồm tinh thể color trắng với khả năng hút ẩm mạnh cùng tan được trong nước.

Xem thêm: Top 5 Nguyên Nhân Khiến Điều Hòa Bật Không Lên Điện Cách Sửa Đơn Giản

Tính chất vật lý của NH4NO3

-Chất rắn màu trắng, hút ẩm mạnh và tan được vào nước

-Khối lượng mol: 0.04336 g/mol

-Tỷ trọng: 1.73 g/cm3, rắn

-Điểm sôi: khoảng 210oC

-Điểm rét chảy: 169oC

-Độ hòa hợp trong nước: 119 g/100ml (0oC), 190 g/100ml (20oC), 421 g/100ml (60oC), 1024 g/100ml (100oC).

Tính chất hóa học của NH4NO3

-Dưới tác dụng của nhiệt độ từ 190 – 245oC, amoni nitrat có thể bị nhiệt phân làm xuất hiện bọt khí do Dinito oxit (N2O) được tạo ra