Nhân 1-1 thức với đa thức là một kĩ thuật dễ dàng và đơn giản nhưng đặc biệt giúp ta giải các bài tập rút gọn. Hãy thuộc Lớp học tập tích cực khám phá cách nhân 1-1 thức với nhiều thức nhé!


Cách nhân đối kháng thức với đa thức

Muốn nhân đối kháng thức với đa thức, ta nhân 1-1 thức với từng số hạng của đa thức rồi cộng những tích lại cùng với nhau:

a(b + c) = ab + ac

Lỗi hay chạm chán phải khi nhân đối chọi thức với nhiều thức nhân sai. bởi vì vậy phải chú ý:

Nhân nhị luỹ thừa cùng cơ số thì ta giữ nguyên cơ số, cộng những số mũ Nhân hai số khác dấu thì tích luôn luôn là số âm
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Kết thúc bài bác học: Nhân đối kháng thức với đa thức

Như vậy, ta đã cùng học phương pháp nhân solo thức với đa thức. Hãy hãy nhớ là nhân 1-1 thức với nhiều thức đơn giản như nhân một trong những với một tổng.

a(b + c) = ab + ac

Hi vọng kiến thức trong bài viết giúp được bạn làm việc toán xuất sắc hơn!

Học góp thêm phần này trong toán giờ Anh: tại đây

Cảm ơn bạn đã vồ cập theo dõi. Hãy bình luận nếu có trở ngại về phần này nhằm được câu trả lời nhé!