Trả lời thắc mắc 1 bài bác 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 1 bài 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1. Tính (a + b)(a + b)2 (với a, b là hai số tùy ý).

Bạn đang xem: Những hằng đẳng thức đáng nhớ tiếp

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 2 bài 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 bài bác 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1. Phát biểu hằng đẳng thức (4) bởi lời.

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 3 bài bác 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 bài xích 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1. Tính ^3 (với a, b là nhì số tùy ý).

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 4 bài xích 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 bài 4 trang 13 SGK Toán 8 Tập 1. Phát biểu hằng đẳng thức (5) bằng lời.

Xem giải thuật


bài 26 trang 14 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 26 trang 14 SGK Toán 8 tập 1. Tính: a) (2x2 + 3y)3; b) (1/2x – 3)3.

Xem giải mã


bài 27 trang 14 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 27 trang 14 SGK Toán 8 tập 1. Viết những biểu thức sau dưới dạng lập phương

Xem giải mã


bài xích 28 trang 14 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 28 trang 14 SGK Toán 8 tập 1. Tính cực hiếm của biểu thức:

Xem lời giải


bài xích 29 trang 14 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 29 trang 14 SGK Toán 8 tập 1. Đố: Đức tính xứng đáng quý.

Xem thêm:
Mẫu Bản Tự Đánh Giá Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2015, Nghị Định 56/2015/Nđ

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 1 - bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề hàng đầu - bài xích 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - bài xích 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề hàng đầu - bài xích 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài xích 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem giải mã


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - bài xích 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 4 - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem giải mã


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - bài 4 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 5 - bài bác 4 - Chương 1 - Đại số 8

Xem giải mã


*
*

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép plovdent.com gửi các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.