Glucozơ C6H12O6 là chất kết tinh ko màu vị ngọt gồm trong phần nhiều các thành phần của cây như rễ lá đặc biệt là quả chín. Glucozo dễ dàng được khung người hấp thu cùng tăng năng lượng nên được dùng làm thuốc tăng lực.

Bạn đang xem: Ở dạng mạch hở mỗi phân tử glucôzơ có


Vậy Glucozơ C6H12O6 có đặc thù hoá học tập và tính chất vật lý đặc thù gì? có cấu trúc phân tử ra sao? được điều chế và ứng dụng gì trong cuộc sống thực tế, chúng ta sẽ khám phá qua nội dung bài viết dưới dây.


A. GLUCOZO

I. đặc thù vật lý của Glucozo

- Glucozơ là chất kết tinh, không màu, rét chảy làm việc 146oC (dạng α) cùng 150oC (dạng β), dễ dàng tan vào nước.

- có vị ngọt, gồm trong hầu hết các bộ phận của cây như hoa, lá, rễ,... đặc biệt là quả chín.

- vào máu người có một lượng nhỏ dại glucozơ, phần đông không thay đổi (khoảng 0,1%)

II. Cấu trúc phân tử của Glucozo

- Glucozơ gồm công thức phân tử là C6H12O6, tồn tại ngơi nghỉ dạng mạch hở với dạng mạch vòng.

1. Glucozo dạng mạch hở

 - Viết gọn gàng là: CH2OH4CHO

*

Cấu tạo ra phân tử của glucozo mạch hở

2. Glucozo dạng mạch vòng

- nhóm – OH nghỉ ngơi C5 cùng vào team C = O tạo thành hai dạng vòng 6 cạnh α với β

- Nếu đội – OH thêm với C1 nằm dưới mặt phẳng của vòng 6 cạnh là α -, ngược lại nằm cùng bề mặt phẳng của vòng 6 cạnh là β –

- nhóm – OH ở phần C số 1 được điện thoại tư vấn là OH – hemiaxetal

*
cấu chế tạo ra phân tử của glucozo mạch vòng

III. đặc thù hoá học của Glucozo

- Glucozơ bao gồm các tính chất của anđehit (do có nhóm chức anđehit –CHO) và ancol đa chức (do bao gồm 5 team -OH ở trong phần liền kề)

1. Glucozo có đặc điểm của ancol nhiều chức (poliancol tốt poliol)

a) Glucozo tính năng với Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời thường

Glucozo + Cu(OH)2

- dung dịch glucozơ hòa tan Cu(OH)2 cho hỗn hợp phức đồng – glucozơ có màu xanh lá cây lam

2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + 2H2O

b) Glucozo làm phản ứng tạo nên este

C6H7O(OH)5 + 5(CH3CO)2O  → C6H7O(OOCCH3)5 + 5CH3COOH

2. Glucozo có đặc thù của anđehit

a) phản ứng lão hóa glucozơ

• Glucozo + AgNO3

- Với dung dịch AgNO3 trong NH3, đun cho nóng (thuốc test Tollens) mang đến phản ứng tráng bạc

CH2OH4CHO + 2Ag(NH3)2OH → CH2OH4COONH4+ 2Ag + 3NH3 + H2O

CH2OH4COONH4: amoni gluconat

• Glucozo + NaOH + Cu(OH)2

- Với dung dịch Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng (thuốc thử Felinh) chế tác thành Cu(I) dạng Cu2O tất cả kết tủa màu đỏ gạch.

 CH2OH4CHO + NaOH + 2Cu(OH)2  CH2OH4COONa+ Cu2O↓(đỏ gạch) + 3H2O

 CH2OH4COONa: Natri gluconat

• Glucozo làm mất đi màu nước brom (Glucozo + Br2)

 CH2OH4CHO + Br2 + H2O  CH2OH4COOH + 2HBr

b) bội phản ứng khử glucozơ bởi Hidro.

• Glucozo + H2

- khi dẫn khí hiđro vào hỗn hợp glucozơ đun nóng (xúc tác Ni), chiếm được một poliancol có tên là sobitol:

CH2OH4CHO + H2 → CH2OH4CH2OH 

3. Phản bội ứng lên men của Glucozo

- Khi có enzim xúc tác nghỉ ngơi nhiệt độ khoảng chừng 30 - 350C, glucozơ bị lên men cho ancol etylic với khí cacbonic: 

 C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2↑

*

IV. Điều chế với Ứng dụng của Glucozo

1. Điều chế Glucozo trong công nghiệp

- Thủy phân tinh bột cùng với xúc tác là HCl loãng hoặc enzim

- Thủy phân xenlulozơ cùng với xúc tác HCl đặc

 (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

2. Ứng dụng của Glucozo

- vào y học: sử dụng làm thuốc tăng lực cho những người bệnh (dễ hấp thụ và cung cấp nhiều năng lượng)

- vào công nghiệp: dùng để làm tráng gương, tráng ruốt phích (thay cho anđehit vị anđehit độc)

B. FRUCTOZƠ

- phương pháp phân tử C6H12O6.

- Công thức cấu trúc CH2OH - CHOH - CHOH - CHOH - teo - CH2OH.

*

cấu tạo phân tử fructozo mạch vòng

 - vào dung dịch, frutozơ tồn tại đa số ở dạng β, vòng 5 hoặc 6 cạnh.

I. đặc thù vật lí của Fructozo

 - Là chất rắn kết tính, dễ dàng tan trong nước.

 - Vị ngọt hơn đường mía.

 - có tương đối nhiều trong củ quả và đặc biệt trong mật ong (40%).

II. đặc điểm hóa học của Fructozo

- vày phân tử fructozơ cất 5 đội OH trong các số đó có 4 nhóm giáp và 1 team chức C = O nên có các đặc thù hóa học tập của ancol đa chức và xeton.

- kết hợp Cu(OH)2 ở ngay nhiệt độ thường.

- công dụng với anhiđrit axit chế tạo ra este 5 chức.

- tính chất của xeton

 + chức năng với H2 tạo sobitol.

 + cùng HCN (axit xiahidric)

- Trong môi trường kiềm fructozơ chuyển biến thành glucozơ bắt buộc fructozơ bao gồm phản ứng tráng gương, làm phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường xung quanh kiềm.

 

*

Fructozơ không tất cả phản ứng làm mất màu dung dịch Brom.

* giữ ý: Không khác nhau glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc đãi hay phản nghịch ứng cùng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi đun nóng. Để sáng tỏ glucozo với fructozo sử dụng dung dịch nước brom.

C. Bài xích tập về Glucozo và Fructozo

Bài 1 trang 25 SGK Hóa 12: Glucozơ và fructozơ:

A. Đều tạo nên dung dịch greed color lam khi tác dụng với Cu(OH)2.

B. Đều gồm chứa nhóm cho trong phân tử.

C. Là hai dạng thù hình của và một chất.

D. Đều tồn tại chủ yếu dạng mạch hở.

* lời giải bài 1 trang 25 SGK Hóa 12: 

- Đáp án: A. Đều tạo được dung dịch màu xanh lá cây lam khi tác dụng với Cu(OH)2.

Bài 2 trang 25 SGK Hóa 12: Cho những dung dịch: Glucozơ, glixerol, fomandehit, etanol. Thuốc thử nào sau đây rất có thể phân biệt được cả 4 hỗn hợp trên ?

A. Cu(OH)2.

B. Dung dịch AgNO3/NH3.

C. Mãng cầu kim loại.

D. Nước brom.

* lời giải bài 2 trang 25 SGK Hóa 12:

- Đáp án: A. Cu(OH)2

- Bảng nhận ra như sau:

Thuốc test | Chất yêu cầu nhận biết C6H12O6 C3H5(OH)3 HCHO C2H5OH
dd Cu(OH)2 làm việc t0 thường xuất hiện dd xanh lam xuất hiện dd màu xanh lá cây lam Không phản ứng Không phản nghịch ứng
dd Cu(OH)2 ở t0 cao xuất hiện nay kết tủa đỏ gạch lộ diện dd greed color lam xuất hiện kết tủa đỏ gạch Không phản ứng

- Phương trìn phản nghịch ứng hóa học:

 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu (xanh lam) + 2H2O

 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → 2Cu (xanh lam) + 2H2O

 C5H11O5CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH 

*
 C5H11O5COONa + Cu2O↓ (đỏ gạch) + 3H2O

 HCHO + 4Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2CO3 + 2Cu2O↓ (đỏ gạch) + 6H2O

Bài 3 trang 25 SGK Hóa 12: Cacbohiđrat là gì? gồm mấy một số loại cacbohiđrat quan liêu trọng? Nêu định nghĩa từng loại và mang ví dụ minh họa?

* lời giải bài 3 trang 25 SGK Hóa 12:

- Cacbohiđrat là gần như hợp hóa học hữu cơ tạp chức và phần nhiều chúng bao gồm công thức thông thường là Cn(H2O)m

như tinh bột gồm công thức là: (C6H10O5)n

- có rất nhiều nhóm cacbohiđrat, quan trọng đặc biệt nhất là cha loại sau đây:

+ Monosaccarit là nhóm cacbohiđrat đơn giản và dễ dàng nhất, thiết yếu thủy phân được, như : glucozơ cùng fructozơ.

+ Đisaccarit là nhóm cacbohiđrat cơ mà khi thủy phân mỗi thành phần sinh ra nhì phân tử monosaccarit, như : mantozơ.

+ Polisaccarit là team cacbohiđrat phức tạp nhất, lúc thủy phân đến cùng mỗi phân tử sinh ra nhiều phân tử monosaccarit, như: tinh bột,...

Bài 4 trang 25 SGK Hóa 12: Những nghiên cứu nào chứng tỏ được cấu tạo phân tử của glucozơ?

* Lời giải Bài 4 trang 25 SGK Hóa 12:

- phần đa thí nghiệm minh chứng được kết cấu phân tử glocozơ có nhóm chức -CHO và nhóm -OH:

+ Glucozơ có phản ứng tráng bội bạc và bị oxi hóa vày nước brom tạo thành thành axit gluconic minh chứng phân tử glucozơ có nhóm –CH=O.

+ Glucozơ tính năng với Cu(OH)2 cho dung dịch blue color lam chứng minh phân tử glucozơ có không ít nhóm -OH ở phần kề nhau.

+ Glucozơ tạo thành este chứa 5 nơi bắt đầu axit CH3COO chứng tỏ phân tử tất cả 5 đội –OH.

+ Khử trọn vẹn glucozơ mang đến hexan, chứng tỏ phân tử glucozơ tất cả 6 nguyên tử C tạo thành thành một mạch dài không nhánh.

Bài 5 trang 25 SGK Hóa 12: Trình bày cách nhận biết các hợp hóa học trong hỗn hợp của mỗi dãy sau đây bằng cách thức hóa học:

a) Glucozơ, glixerol, etanol, axit axetic.

b) Fructozơ, glixerol, etanol.

c) Glucozơ, fomandehit, etanol, axit axetic.

* giải mã bài 5 trang 25 SGK Hóa 12:

a) Glucozơ, glixerol, etanol, axit axetic

Thuốc demo |

Chất buộc phải nhận biết

 Glucozo

 C6H12O6

 Glixeron

C3H5(OH)3

 Etanol

 C2H5OH

 Axetic

 CH3COOH

 Quỳ tím Không đổi màu Không đổi màu Không đổi màu màu Hồng
 dd Cu(OH)2 lắc nhẹ xuất hiện nay dd xanh lam xuất hiện tại dd greed color lam Không tan -
dd Cu(OH)2 OH-, t0 xuất hiện nay kết tủa đỏ gạch không kết tủa - -

- Phương trình phản nghịch ứng hóa học:

 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu (xanh lam) + 2H2O

 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → 2Cu (xanh lam) + 2H2O

 C5H11O5CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH  C5H11O5COONa + Cu2O↓ (đỏ gạch) + 3H2O

b) Fructozơ, glixerol, etanol.

Thuốc thử |

Chất nên nhận biết

 Glucozo

 C6H12O6

 Glixeron

 C3H5(OH)3

 Etanol

 C2H5OH

 dd Cu(OH)2 lắc nhẹ xuất hiện dd xanh lam xuất hiện tại dd blue color lam Không tan
dd Cu(OH)2 OH-, t0 xuất hiện nay kết tủa đỏ gạch không kết tủa -

- Phương trình phản bội ứng hóa học:

 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu (xanh lam) + 2H2O

 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → 2Cu (xanh lam) + 2H2O

 C5H11O5CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH  C5H11O5COONa + Cu2O↓ (đỏ gạch) + 3H2O

c) Glucozơ, fomandehit, etanol, axit axetic.

Xem thêm: Tả Cây Hoa Hồng Lớp 4 ❤️️15 Bài Văn Tả Cây Hoa Hồng Lớp 4, 5 Đạt Điểm Cao

Thuốc thử |

Chất đề nghị nhận biết

 Glucozo

C6H12O6

 Fomandehit

 HCHO

 Etanol

 C2H5OH

 Axetic

 CH3COOH

 Quỳ tím Không thay đổi màu Không thay đổi màu Không đổi màu màu Hồng
 dd Cu(OH)2 lắc nhẹ xuất hiện dd xanh lam Không tan Không tan -
dd Cu(OH)2 OH-, t0  xuất hiện tại kết tủa đỏ gạch Không kết tủa -

- Phương trình phản bội ứng hóa học:

 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu(xanh lam) + 2H2O

 HCHO + 4Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2CO3 + 2Cu2O↓(đỏ gạch) + 6H2O

Bài 6 trang 25 SGK Hóa 12: Để tráng một mẫu gương soi người ta bắt buộc đun rét một dung dịch chứa 36 gam glucozơ với số lượng vừa dùng dung dịch AgNO3/NH3. Tính khối lượng bạc sinh ra phụ thuộc vào gương soi và khối lượng AgNO3 đã dùng, biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn.