BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2019-2020 MƠN: TIN HỌC LỚP Thời gian: 35’ (Khơng kể thời gian giao đề) cỗ đề kiểm tra cuối học kì Tin học lớp họ tên:…………………………………………………………… Điểm kim chỉ nan Lớp: 4………… Điểm thực hành thực tế Giáo viên chấm ký, thừa nhận xét Điểm TB A PHẦN LÝ THUYẾT I TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ trước câu vấn đáp (5đ) Câu 1: (0,5đ) Để lưu văn em nháy loài chuột vào nút lệnh: a b c d Câu 2: (0,5đ) Để chèn bảng vào văn em chọn thẻ Insert chọn: a b c d Câu 3: (0,5đ) Để tạo trang trình chiếu em chọn nút lệnh đây: a b c d Câu 4: (0,5đ) Để chế tạo hiệu ứng mang lại văn trang trình chiếu em chọn thẻ: a home b Animations c kiến thiết d Insert Câu 5: (0,5đ) Để chép văn bản từ phần mềm khác vào trang trình chiếu em: a nhấn Ctrl+N b dấn Ctrl+V c thừa nhận Ctrl+C d dấn Ctrl+S Câu 6: (0,5đ) chọn đáp án thích hợp vào địa điểm trống( .)để câu hồn chỉnh: “Khi em gõ lệnh trang chủ nhấn Enter rùa ” a Về địa chỉ xuất phát, xóa tồn sân đùa b Về vị trí phát xuất c Rùa quay yêu cầu 90 độ d Rùa ẩn Câu 7: (0,5đ) Để lựa chọn nét bút biệu tượng công ty em thực : a lựa chọn SetPen màu sắc b lựa chọn Commander phông c chọn SetPen form size d chọn Label font Câu 8: (0,5đ) Để rùa vẽ mặt đường nét đứt sân chơi em thực gõ lệnh đây: a FD 80 PD FD 80 PD FD 80 b FD 80 PD FD 80 PD FD 80 c FD 80 PD FD 80 PD FD 80 d FD 80 CS FD 80 PD trang chủ Câu 9: (0,5đ) Để thực phép tính 5x2 logo em sử dụng lệnh nào: a Label <5x2> b Label <5*2> c Print 5x2 d Print 5*2 Câu 10: (0,5đ) vào câu lệnh đâu câu lệnh lặp đúng: a Repeat b Repeat FD 100 RT 90 c Fd 100 RT 90 Repeat d Fd 100 Repeat RT 90 II TỰ LUẬN ( 5đ) Câu 1: Em ghi Đ (Đúng) S (Sai) vào (2đ) a vào PowerPoint sản xuất trang trình chiếu b rất có thể chèn số trang mang đến tất trang trình chiếu c Ta đặt màu khác mang lại trang trình chiếu d Khơng thể chèn bảng vào trang trình chiếu Câu 2: Em viết lệnh nhằm rùa vẽ hình theo phong cách nhanh (2đ) Hình vng tất cả cạnh 100 bước đi rùa Hình tam giác gồm cạnh 80 bước chân rùa ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Câu 3: Em viết câu lệnh lặp nhằm rùa vẽ hiển thị ngôn từ hình (1đ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… B PHẦN THỰC HÀNH HỌC SINH KIỂM TRA TRÊN MÁY HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II MÔN TIN HỌC LỚP - NĂM HỌC 2019-2020 Thời gian: 35’ (Không kể thời gian giao đề) A PHẦN LÝ THUYẾT I TRẮC NGHIỆM: (5đ) từng câu vấn đáp 0,5 điểm Câu 10 Đáp án a c d b c b c b d a II TỰ LUẬN: (5đ) Câu 1: Em ghi Đ (Đúng) S (Sai) vào ô (2đ) a vào PowerPoint chế tạo trang trình chiếu S b hoàn toàn có thể chèn số trang đến tất trang trình chiếu Đ c Ta đặt màu khác cho trang trình chiếu Đ d Khơng thể chèn bảng vào trang trình chiếu S Câu 2: Em viết lệnh nhằm rùa vẽ hình theo cách nhanh (2đ) Hình vng gồm cạnh 100 bước chân rùa Repeat Hình tam giác tất cả cạnh 80 bước đi rùa Repeat Câu 3: Em viết câu lệnh lặp để rùa vẽ hiển thị câu chữ hình (1đ) Repeat Fd 100 Rt 90 Fd 10> B PHẦN THỰC HÀNH Câu 1: (5đ) - tạo ra đủ trang trình chiếu theo nội dung yêu ước (4 điểm) ... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… B PHẦN THỰC HÀNH HỌC SINH KIỂM TRA TRÊN MÁY HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II MÔN TIN HỌC LỚP - NĂM HỌC trăng tròn 19 -20 20 Thời gian: 35’ (Không kể thời hạn giao đề) A PHẦN LÝ THUYẾT I... FD 80 CS FD 80 PD home Câu 9: (0,5đ) Để thực phép tính 5x2 hình ảnh em thực hiện lệnh nào: a Label <5x2> b Label <5 *2> c Print 5x2 d Print 5 *2 Câu 10: (0,5đ) vào câu lệnh đâu câu lệnh lặp đúng: a...


Bạn đang xem: Ôn tập tin học lớp 4 học kỳ 2


Xem thêm: Chất Phản Ứng Với Dung Dịch Fecl3 Cho Kết Tủa Là:, Chất Phản Ứng Với Dung Dịch Fecl3 Cho Kết Tủa Là

Vào ô (2? ?) a trong PowerPoint tạo thành trang trình chiếu b rất có thể chèn số trang mang lại tất trang trình chiếu c Ta để màu khác mang đến trang trình chiếu d Khơng thể chèn bảng vào trang trình chiếu Câu 2: Em

*

u.

2: Em hãy viết lệnh nhằm rùa vẽ các hình tiếp sau đây theo cách nhanh nhất (2đ) Xem tại trang 3 của tài liệu.