Đề cương cứng ôn tập thân học kì 2 môn Toán 7 năm 2021 - 2022 tóm tắt tổng thể lý thuyết và những dạng bài tập giữa trung tâm trong chương trình Toán 7 thân kì 2. Đây là tài liệu có ích giúp những em học viên ôn tập chuẩn bị thật tốt kiến thức cho bài bác thi giữa học kì 2 sắp đến tới.

Bạn đang xem: Ôn tập toán 7 học kì 2

Đề cưng cửng ôn thi giữa kì 2 Toán 7 được biên soạn rất chi tiết, ví dụ với đa số dạng bài, triết lý và kết cấu đề thi được trình bày một giải pháp khoa học. Tự đó chúng ta dễ dàng tổng đúng theo lại con kiến thức, luyện giải đề. Vậy sau đây là nội dung đề cương giữa kì 2 Toán 7, mời chúng ta cùng theo dõi và quan sát tại đây.

Đề cương ôn tập giữa kì 2 Toán 7

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

A. ĐẠI SỐ

* THỐNG KÊ

1. Khẳng định dấu hiệu. Lập bảng tần số

2. Tính số vừa đủ cộng


*

Trong đó:

*
là k giá trị không giống nhau của tín hiệu X

*
là tần số tương ứng

N là số những giá trị (tổng những tần số)

*
là số vừa phải của dấu hiệu X

3. Tìm kiếm Mốt của tín hiệu (M0): là giá chỉ trị bao gồm tần số lớn nhất trong bảng tần số.

4. Dựng biểu đồ dùng đoạn thẳng

* BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

1. Thu gọn gàng biểu thức

a) Nhân hai solo thức:

Nhân những hệ số cùng với nhau, nhân những phần biến hóa với nhau (áp dụng: xm.xn = xm+n).

Chú ý: Tính lũy vượt trước: áp dụng công thức (xm)n = xm.n

b) Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng: cộng, trừ những hệ số và giữ nguyên phần biến

2. Tính quý giá của biểu thức đại số: Thực hiện theo cha bước

Thu gọn biểu thức (nếu tất cả thể).Thay quý giá của phát triển thành vào biểu thức.Thực hiện nay phép tính theo đồ vật tự: lũy quá ànhân, phân tách à cộng, trừ. biểu thức trước lúc tìm bậc

3. Tìm bậc: Thu gọn


4. Bậc của 1-1 thức: Tổng số mũ của những biến.

HÌNH HỌC

1. Những trường hợp cân nhau của tam giác với tam giác vuông.

2. Tam giác vuông, tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều.

3. Định lý Py-ta-go.

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

* ĐẠI SỐ

bài bác 1: Điều tra điểm kiểm soát học kì 1 môn toán của học viên lớp 7A được đánh dấu như sau

6 8 5 4 6 10 8 9 8 9

5 8 4 8 7 7 7 10 9 3

7 10 6 9 5 9 8 7 6 9

a) tín hiệu ở đó là gì? Lập bảng “tần số”.

b) Tính số trung bình cộng của dấu hiệu (kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân ). Tra cứu mốt của lốt hiệu.

c) biểu diễn bằng biểu đồ gia dụng đoạn thẳng.

Bài 2: Trong thời điểm Tết trồng cây, tín đồ ta những thống kê số cây xanh của trăng tròn bạn học sinh trong đội “Tự nguyện” như sau:

10 5 7 10 6 10 6 9 7 9

9 10 5 8 7 7 7 10 9 4


a) dấu hiệu ở đấy là gì? Lập bảng “tần số”.

b) Tính số trung bình cùng của dấu hiệu (kết quả làm cho tròn đến một chữ số thập phân). Kiếm tìm mốt của lốt hiệu.

c) màn trình diễn bằng biểu trang bị đoạn thẳng.

Bài 3: Số việc tốt mỗi ngày của một học sinh đã có tác dụng được ghi lại trong bảng bên dưới dây:

Giá trị (x)

4

5

10

15

20

25

30

Tần số (n)

7

12

3

8

7

2

1

N = 40

Dấu hiệu là gì? kiếm tìm mốt của vệt hiệu.

Tính số trung bình cùng của vết hiệu.

c) trình diễn bằng biểu thứ đoạn thẳng.

Bài 4: Tính tích các đơn thức sau rồi tra cứu bâc của đơn thức nhân được:

a)

*
 y với
*

b)

*

Bài 5: Tính giá tri biểu thức:

*
tại
*

*
trên x=4 ;
*

*
trên x=-3 ; y=0,5.

S=

*
+5 tại x=-3 ;
*

Bài 6: Thu gon biểu thức:

*

*

III. BÀI TẬP HÌNH HỌC

Bài 1: cho tam giác ABC vuông trên A. Biết BC = 41cm; AC = 40cm. Tính

a) Độ nhiều năm cạnh AB

b) Chu vi tam giác ABC

Bài 2: đến tam giác ABC nhọn. Kẻ AH vuông góc với BC. Biết AC = 20cm; AH = 12cm; HB = 5cm

a) Tính độ lâu năm cạnh AB

b) Tính chu vi tam giác ABC

Bài 3: Cho tam giác ABC có BC = 10cm , AB = 6cm và AC = 8cm . Tam giác ABC là tam giác gì ? do sao ?


Bài 4: Cho rABC vuông tại A biết AB = 5 centimet và AC = 12cm. Tính độ dài cạnh BC.

Bài 5: Cho rABC , kẻ AH BC. Biết AB = 5cm ; bảo hành = 3cm ; BC = 10cm

Bài 6: Cho tam giác ABC vuông tại A, gồm và AB = 5cm. Tia phân giác của góc B giảm AC tại D. Kẻ DE vuông góc với BC (E trực thuộc BC) . Bệnh minh:

a) ABD = EBD.

b)ABE là tam giác đều.

c) AEC cân.

d) Tính độ lâu năm cạnh A

Bài 7:

Cho ∆ABC, Kẻ AH vuông góc BC (HBC), biết AH = 6cm, bảo hành = 4,5cm, HC = 8cm.

a) Tính AB và AC

b) chứng minh tam giác ABC là tam giác vuông.

Bài 8: cho tam giác ABC gồm góc A= 900, AB = 8cm, AC = 6cm .

a) TínhBC.

b) trên cạnhAC mang điểm E làm thế nào để cho AE = 2cm, bên trên tia đối của tia AB lấy điểm D làm thế nào cho AD = AB. Chứng minh ∆BEC = ∆DEC.

Bài 9: Cho ∆ABC cân nặng (AB = AC). Tự trung điểm M của BC vẽ ME⊥AB; MF⊥AC. CMR

a) ∆BEM = ∆CFM

b) AE = AF

c) MA là tia phân giác của góc EMF

Bài 10: cho tam giác ABC cân nặng tại A. Kẻ AH vuông góc cùng với BC ( H

*
BC )

a) hội chứng minh: DAHB = DAHC

b) đưa sử AB = AC = 5cm, BC = 8cm. Tính độ nhiều năm AH

c) bên trên tia đối của tia HA đem điểm M làm thế nào cho HM = HA. Chứng tỏ DABM cân

d) chứng tỏ BM // AC

Bài 11: mang lại tam giác ABC vuông tại A, phân giác BE. Kẻ EK vuông góc với BC tại K. điện thoại tư vấn M là giao điểm của cha và KE. Chứng minh :

a) ΔABE = ΔKBE

b) EM = EC

c) AK // MC

d) call N là trung điểm của MC. Minh chứng 3 điểm B, E, N thẳng hàng

Bài 12: Cho ABC tất cả AB = AC =10cm, BC = 12cm. Vẽ AH vuông góc BC tại H.

a)Chứng minh: ABC cân.

b) bệnh minh, trường đoản cú đó chứng tỏ AH là tia phân giác của góc A.

c) tự H vẽ HM

*
AB và kẻ HN
*
AC . C/m: BHM =HCN

d) Tính độ lâu năm AH.

Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Gdcd Lớp 8 Hk2, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 8 Môn Gdcd Năm 2020

e) trường đoản cú B kẻ Bx

*
AB, từ C kẻ Cy
*
AC chúng giảm nhau tại O. Tam giác OBC là tam giác gì? bởi sao.