* phương pháp tính con số các ước của một vài $mleft( m > 1 ight)$: ta xét dạng so với của số m ra thừa số nguyên tố:

Nếu $m = a^x$ thì $m$ tất cả $x + 1$ ước

Nếu $m = a^x.b^y$ thì $m$ bao gồm $left( x + 1 ight)left( y + 1 ight)$ ước.

Bạn đang xem: Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố toán 6

Nếu $m = a^x.b^y.c^z$ thì $m$ có $left( x + 1 ight)left( y + 1 ight)left( z + 1 ight)$ ước.

II. Những dạng toán thường gặp

Dạng 1: Phân tích những số cho trước ra quá số nguyên tố

Phương pháp


Ta thường phân tích một vài tự nhiên $nleft( n > 1 ight)$ ra thừa số nguyên tố bằng cách phân tích theo mặt hàng dọc.

Dạng 2 : Ứng dụng phân tích một số trong những ra thừa số nguyên tố nhằm tìm những ước của số đó.

Phương pháp

+ đối chiếu số mang lại trước ra vượt số nguyên tố.

Xem thêm: Định Nghĩa Và Cách Xác Định Góc Giữa Hai Mặt Phẳng Và Bài Tập Vận Dụng

+ chú ý rằng trường hợp $c = a.b$ thì $a$ cùng $b$ là hai ước của $c.$

Nhớ lại rằng: $a = b.q$( Leftrightarrow a vdots b Leftrightarrow a in Bleft( b ight)) cùng (b in )Ư(left( a ight)) $(a,b,q in N,b e 0)$

Dạng 3: bài bác toán mang đến việc phân tích một trong những ra thừa số nguyên tố

Phương pháp:

Phân tích đề bài, gửi về việc tìm ước của một số cho trước bằng phương pháp phân tích số đó ra quá số nguyên tố.


Mục lục - Toán 6
CHƯƠNG I: ÔN TẬP BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN
bài bác 1: Tập hợp, bộ phận của tập thích hợp
bài 2: Tập hợp những số tự nhiên. Bí quyết ghi số tự nhiên
bài 3: Số bộ phận của một tập hợp. Tập hợp bé
bài xích 4: Phép cùng và phép nhân
bài bác 5: Phép trừ và phép chia
bài xích 6: Lũy thừa với số nón tự nhiên. Nhân-chia nhị lũy thừa cùng cơ số
bài 7: trang bị tự tiến hành phép tính
bài 8: tính chất chia hết của một tổng
bài xích 9: tín hiệu chia hết cho 2;3; 5 với 9
bài bác 10: Ước và bội
bài 11: Số nguyên tố, phù hợp số
bài bác 12: Phân tích một số ra vượt số nhân tố
bài bác 13: Ước tầm thường và bội phổ biến
bài 14: Ước chung bự nhất, bội chung nhỏ dại nhất
bài 15: Ôn tập chương 1: Ôn tập, bổ túc về số tự nhiên
CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN
bài xích 1: Tập hợp những số nguyên
bài xích 2: lắp thêm tự trong tập hợp các số nguyên
bài 3: cộng hai số nguyên thuộc dấu
bài bác 4: cùng hai số nguyên khác dấu
bài bác 5: đặc thù của phép cộng các số nguyên
bài xích 6: Phép trừ nhị số nguyên
bài xích 7: Qui tắc vết ngoặc
bài 8: Qui tắc đưa vế
bài 9: Nhân nhị số nguyên và đặc thù
bài xích 10: Bội và mong của một số nguyên
bài bác 11: Ôn tập chương 2: Số nguyên
CHƯƠNG 3: PHÂN SỐ
bài 1: mở rộng khái niệm phân số. Phân số đều nhau
bài 2: đặc thù cơ bạn dạng của phân số
bài bác 3: Qui đồng chủng loại số những phân số. So sánh phân số
bài bác 4: Phép cộng phân số. đặc điểm cơ bản của phép cộng phân số
bài 5: Phép trừ phân số
bài xích 6: Phép nhân phân số và đặc thù cơ bản
bài bác 7: Phép phân tách phân số
bài bác 8: láo số Số thập phân tỷ lệ
bài bác 9: cha bài toán cơ phiên bản của phân số
bài xích 10: Ôn tập chương 3: Phân số
CHƯƠNG 4: ĐOẠN THẲNG
bài xích 1: Điểm. Đường thẳng
bài 2: cha điểm thẳng mặt hàng
bài bác 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
bài bác 4: Tia
bài xích 5: Đoạn thẳng. Độ lâu năm đoạn thẳng. Bao giờ thì AM+MB=AB?
bài 6: Trung điểm của đoạn trực tiếp
bài bác 7: Ôn tập chương 4: Đoạn trực tiếp
CHƯƠNG 5: GÓC
bài xích 1: Nửa mặt phẳng
bài bác 2: Góc. Số đo góc
bài bác 3: lúc nào thì góc xOy+góc yOz bằng góc xOz?
bài 4: Tia phân giác của một góc
bài 5: Đường tròn
bài xích 6: Tam giác
bài 7: Ôn tập chương 5: Góc
*

*

học toán trực tuyến, kiếm tìm kiếm tài liệu toán và share kiến thức toán học.