Chiến tranh cầm giới thứ nhất mang đặc điểm của một cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa. Vì:

- mục tiêu tham chiến của những nước đế quốc: tranh nhau thuộc địa của nhau, khuếch trương vậy lực,… nhằm phân phân tách lại vắt giới. Những mục tiêu trên chỉ đưa về lợi nhuận cho giai cấp tư sản cố quyền.

- Hậu quả: nặng nằn nì trên tất cả các mặt khiếp tế, bao gồm trị, thôn hội,… hầu hết hậu trái này đè nén lên vai những người dân dân vô tội.

plovdent.com
Bạn đang xem: Phân tích tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất

*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp plovdent.com
Xem thêm: Brush Up On Là Gì - Brush Up Nghĩa Là Gì

Cảm ơn các bạn đã sử dụng plovdent.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép plovdent.com gởi các thông tin đến các bạn để nhận được các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.