Axetilen C2H2 là hiđrocacbon ko màu, không mùi, không nhiều tan trong nước và nhẹ nhàng hơn không khí, được vận dụng làm vật liệu sản xuất cao su, axit axetic,...

Bạn đang xem: Phân tử c 2 h 2 có chứa


Để đọc sâu hơn về axetilen C2H2 có công thức kết cấu như cụ nào, tính chất hoá học của axetilen là gì? có áp dụng gì trong thực tế, chúng ta hãy tìm phát âm qua bài viết dưới đây.


- Axetilen C2H2 là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ rộng không khí (d=26/29).

II. Kết cấu phân tử của Axetilen (C2H2)

- trong phân tử axetilen bao gồm một links ba thân hai nguyên tử cacbon. Công thức cấu tạo của axetilen như sau: H – C  C- H; viết gọn HC  CH.

III. đặc điểm hoá học tập của Axetilen (C2H2)

1. Axetilen tác dụng cùng với Oxi

- lúc đốt trong không khí, axetilen cháy với ngọn lửa sáng, tỏa những nhiệt

2C2H2 + 5O2 

*
4CO2↑ + 2H2O

2. Axetilen tính năng với dung dịch brom

- Trong liên kết ba  của phân tử axetilen có 2 link kém bền, bởi vậy axetilen cũng làm mất màu dung dịch brom như etilen theo PTPƯ sau:

HCCH + Br2 —> Br-CH=CH—Br (đibrom etilen)

Br-CH=CH-Br + Br2 —> Br2CH-CHBr2 (tetra brometan)

- trường hợp nước brom rước dư với axetilen phản nghịch ứng hết:

HCCH + 2Br2 —> Br2CH-CHBr2

- Trong điều kiện thích hợp, axetilen còn tham gia phản ứng cộng với khá nhiều chất khác ví như H2, Cl2,...

IV. Điều chế Axetilen

1. Trong chống thí nghiệm cùng trong công nghiệp, cho canxi cacbua phản bội ứng với nước.

CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2

2. Phương pháp tiến bộ để pha trộn axetilen bây chừ là nhiệt độ phân metan ở nhiệt độ cao, tiếp nối làm lạnh lẽo nhanh.

2CH4 

*
 C2H2 + 3H2↑

V. Ứng dụng của axetilen

- Axetilen sử dụng trong đèn xì oxi-axetilen dể hàn, giảm kim loại.

- Axetilen là vật liệu để chế tạo poli (vinyl clorua) dùng sản xuất nhựa PVC và nhiều hóa hóa học khác.

* Bảng so sánh metan CH4 , etilen C2H4 với axetilen C2H2

 Metan CH4 Etilen C2H4 Axetilen C2H2
Đặc điểm cấu tạoLiên kết đơnMột liên kết đôiMột links ba
Tính hóa chất chungPhản ứng cháyPhản ứng cháyPhản ứng cháy
Tính chất hóa học riêngPhản ứng thếPhản ứng cùng (tác dụng với 1 phân tử Br2)Phản ứng cùng (tác dụng với 2 phân tử Br2)

VI. Bài xích tập về Axetilen

Bài 2 trang 122 sgk hoá 9: Cần từng nào ml dung dịch brom 0,1M để chức năng vừa đầy đủ với:

a) 0,224 lít etilen ở điều kiện tiêu chuẩn.

b) 0,224 lít axetilen ở điều kiện tiêu chuẩn.

Lời giải bài bác 2 trang 122 sgk hoá 9:

a) Theo bài xích ra, ta có: nC2H4 = V/22,4 = 0,244/22,4 = 0,01 (mol)

- Phương trình phản nghịch ứng:

 C2H4 + Br2 → C2H4Br2

 1 mol 1 mol 1 mol

 0,01 mol ? mol

- Theo PTPƯ: nBr2 = nC2H4 = 0,01 (mol)

⇒ VBr2 = n/CM = 0,01/0,1 = 0,1 (lít)

b) Theo bài bác ra, ta có: nС2H2 = 0,244/22,4 = 0,01 (mol)

 С2H2 + 2Вr2 → C2H2Br4

 1 mol 2 mol 1 mol

 0,01 mol ? mol

- Theo PTPƯ: nBr2 = 2.nС2H2 = 2.0,01 = 0,02 (mol).

⇒ VBr2 = n/CM = 0,02/0,1 = 0,2 (lít).

Bài 3 trang 122 sgk hoá 9: Biết rằng 0,1 lít khí etilen (đktc) làm mất màu 50ml hỗn hợp brom. Nếu dùng 0,1 lít khí axetilen (đktc) thì hoàn toàn có thể làm mất màu bao nhiêu ml dung dịch brom trên?

Lời giải bài xích 3 trang 122 sgk hoá 9: 

- Phương trình bội phản ứng:

 C2H4 + Br2 → C2H4Br2. (1)

 C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4. (2)

- Từ PTPƯ (1) cùng (2) ta nhận thấy:

 Tỉ lệ nC2H4 : nBr2 = 1:1

 nC2H2 : nBr2 = 1:2

⇒ Số mol brom làm phản ứng với C2H2 gấp 2 lần C2H4, nên thể tích hỗn hợp brom buổi tối đa nhưng mà C2H2 có thể làm mất màu vẫn gấp gấp đôi thể tích dung dịch brom bị C2H4 làm mất đi màu:

⇒ VBr2 (bị C2H2 làm mất màu) = 50ml × 2 = 100ml.

⇒ Nếu dùng 0,1 lít axetilen thì hoàn toàn có thể làm mất màu tối đa 100ml hỗn hợp brom.

Bài 4 trang 122 sgk hoá 9: Đốt cháy 28ml các thành phần hỗn hợp khí metan với axetilen cần phải dùng 67,2ml khí oxi.

a) Tính tỷ lệ thể tích của từng khí trong lếu hợp.

b) Tính thể tích khí CO2 sinh ra.

(Các thể tích khí đo sinh sống cùng điều kiện nhiệt độ cùng áp suất)

Lời giải bài xích 4 trang 122 sgk hoá 9:

a) Gọi thể tích của CH4 cùng C2H2 theo lần lượt là x cùng y (ml).

- Theo bài bác ra, ta có: x + y = 28 (ml). (*)

- Phương trình bội nghịch ứng:

CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O (1)

1 ml 2 ml 1 ml 2 ml

x ml 2x ml x ml

 2C2H2 + 5O2 4CO2 + 2H2O (2)

2 ml 5 ml 4 ml 2 ml

y ml 2,5y ml 2y ml

- Theo PTPƯ (1) thì: VO2 = 2.VCH4 = 2x

 theo PTPƯ (2) thì: VO2 = 2,5.VC2H2 = 2,5y

⇒ tổng thể tích oxi đề nghị dùng là: VO2 = 2x + 2,5y

- nhưng theo bài xích ra, ta có: VO2 = 67,2 (ml)

⇒ 2x + 2,5y = 67,2 (ml) (**)

- Giải hệ PT (*) với (**) ta được: x = 5,6 (ml); y = 22,4 (ml). 

⇒ %VCH4 = (5,6/28)*.100% = 20%;

⇒ %VC2H2 = (22,4/28)*100% = 80%

 hay %VC2H2 = 100% – %VCH4 = 100% - 20% = 80%.

b) Theo PTPƯ (1) thì: VCO2 = x.

 Theo PTPƯ (2) thì: VCO2 = 2y.

⇒ Thể tích khí CO2 là: VCO2 = x + 2y = 5,6 + 2.22,4 = 50,4 (ml)

Bài 5 trang 122 sgk hoá 9:: Cho 0,56 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí gồm C2H4, C2H2 tác dụng không còn với hỗn hợp brom dư, lượng brom vẫn tham gia phản nghịch ứng là 5,6g

a) Hãy viết phương trình hóa học.

b) Tính xác suất thể tích của từng khí trong lếu hợp.


Lời giải bài 5 trang 122 sgk hoá 9:

a) Viết phương trình hóa học:

 C2H4 + Br2 → C2H4Br2 (1)

 C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4 (2)

b) gọi số mol của C2H4 với C2H2 trong các thành phần hỗn hợp lần lượt là x với y.

- Theo bài xích ra ta có: nhh = 0,56/22,4 = 0,025 mol.

⇒ x+ y = 0,025 (*)

- Theo bài ra lượng Brom gia nhập PƯ là 5,6g, nên

 ⇒ nBr2 = 5,6/160 = 0,035 mol.

- mà lại theo PTPƯ (1): nBr2 (1) = nC2H4 = x (mol)

theo PTPƯ (2): nBr2 (2) = 2.nC2H2 = 2y (mol)

 Như vậy, ta có: x + 2y = 0,035 (**)

- Giải hệ PT (*) cùng (**) ta được: x = 0,015 (mol); y = 0,01 (mol).

⇒ %VC2H4 = (0,015/0,025)*100% = 60%.

⇒ %VC2H2 = (0,001/0,025)*100% = 40%.

 hay: %VC2H2 = 100% - 60% = 40%.

Xem thêm: Tự Nhiên Mọc Nhiều Nốt Ruồi Đỏ, Da Nổi Chấm Đỏ Như Nốt Ruồi Son Là Bị Gì

Hy vọng với bài viết hệ thống lại kỹ năng về đặc thù hoá học của axetilen C2H2 và bài tập vận dụng sống trên giúp những em làm rõ về axetilen. đều thắc mắc những em hãy nhằm lại phản hồi dưới bài viết để được hỗ trợ, nếu như thấy bài viết hay những em hãy chia sẻ nhé, chúc những em học tập tốt.