Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Chuyên đề hóa học lớp 11Chuyên đề: Sự điện liChuyên đề: Nitơ - PhotphoChuyên đề: Cacbon - SilicChuyên đề: Đại cưng cửng hóa học hữu cơChuyên đề: Hidrocacbon noChuyên đề: Hidrocacbon không noChuyên đề: Hidrocacbon thơmChuyên đề: Dẫn xuất halogen - ancol - phenolChuyên đề: Andehit - xeton - axit cacboxylic
Phản ứng tách của ankan
Trang trước
Trang sau

Chuyên đề: Hidrocacbon no

Phản ứng tách của ankan

I. Cách thức giải

1/ Dưới chức năng của nhiệt độ, xúc tác, ankan hoàn toàn có thể phản ứng theo nhiều hướng:


Phản ứng crackinh: ANKAN to→ ANKAN KHÁC + ANKEN (làm mất màu sắc dd brom)

Phản ứng đề hydro hóa: ANKAN to→ ANKEN + H2

Ví dụ:

C3H8 to→ CH4 + C2H4 (CH2=CH2)

C3H8 to→ C3H6 (CH2=CH–CH3) + H2

Đặc biệt, vào điều kiện thích hợp phản ứng còn có thể:

+ tạo thành ankin: Ví dụ: 2CH4 → CH≡CH + 3H2 (1500oC)

+ tạo thành cabon với hydro: Ví dụ: CH4 to→ C (rắn) + 2H2


2/ bội phản ứng không làm chuyển đổi khối lượng lếu hợp:

mtrước phản bội ứng = msau bội phản ứng Mđ/Ms = ns/nđ

hàm lượng C cùng H trước và sau phản nghịch ứng là như nhau => đốt cháy tất cả hổn hợp sau bội nghịch ứng được qui về đốt cháy các thành phần hỗn hợp trước phản nghịch ứng.

Bạn đang xem: Phản ứng hiđro hóa anken thuộc loại phản ứng nào

3/ phản nghịch ứng luôn làm tăng số mol khí: nsau > ntrước Psau > Pđầu

Ví dụ: C3H8 to→ CH4 + C2H4 => nsau = 2. Nđầu

4/ Số mol anken hiện ra : nanken = ns – nđ; công suất phản ứng: H = (ns - nđ )/nđ .100%

II. Ví dụ

Bài 1: Crackinh 0,1 mol pentan được hỗn hợp X gồm tỷ khối đối với hidro là 24. Đốt cháy trọn vẹn X, sản phẩm được đưa vào dung dịch Ca(OH)2 dư.

a.Khối lượng dung dịch sau cùng thu được tăng hay giảm bao nhiêu gam?

b.Tính công suất cracking pentan.

Trả lời

a. Vày hàm lượng C, H trước và sau làm phản ứng không biến hóa nên đốt cháy X chính là đốt cháy pentan.

Phương trình phản nghịch ứng:

C5H12 + 11/2O2 → 5CO2 + 6H2O

Khối lượng kết tủa thu được: mCaCO3 = 100.0,5 = 50 gam

Tổng trọng lượng nước cùng CO2 thu được là: mH2O + mCO2 = 0,5.44 + 0,6.18 = 32,8 gam

Vậy hỗn hợp sau phản nghịch ứng sút : m = mCaCO3 - mH2O + mCO2 = 50 – 32,8 = 17,2 gam


b.Ta gồm :Ms = M ̅X = 24.2 = 48; Mđ = Mpentan = 12.5 + 12 = 72

Hiệu suất bội nghịch ứng:

H = (ns - nđ)/nđ .100% = (Ms - Mđ)/Mđ .100% = (72-48)/48.100% = 50%

Bài 2: Crackinh butan thu được 35 mol hh A bao gồm CH4, C2H6, H2, C2H4, C3H6, C4H8 với C4H10 dư. Dẫn A lội qua bình nước brom dư thấy có đôi mươi mol khí đi ra khỏi bình (biết rằng chỉ gồm C2H4, C3H6, C4H8 phản bội ứng với Br2 và đông đảo theo tỉ lệ thành phần số mol 1:1). Giả dụ đốt cháy hoàn toàn A thì chiếm được a mol CO2.

a.Tính công suất phản ứng chế tạo hh A.

Xem thêm: Tuyển Tập Đề Thi Hsg Môn Văn Lớp 8 Có Đáp Án Mới Nhất, Tuyển Tập Đề Hsg Ngữ Văn 8 Hay Và Khó Tuyển Chọn

b. Tính cực hiếm của a.

Trả lời

Phương trình làm phản ứng:

C4H10 to→ CH4 + C3H6

C4H10 to→ C2H6 + C2H4

C4H10 to→ H2 + C4H8

Số mol anken thu được: nanken = 35 - trăng tròn = 15mol

Số mol butan ban sơ là: nđ = nbutan = ns - nanken = 35 – 15 = trăng tròn mol

Hiệu suất cracking butan là H = = (ns - nđ)/nđ .100% = (35-20)/20.100% = 75%

b. Đốt cháy các thành phần hỗn hợp A là đốt chay butan:

C4H10 + 11/2O2 → 4CO2 + 5H2O

Vậy số mol CO2 thu được khi đốt cháy hỗn hợp A là 80 mol


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, plovdent.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký kết khóa học giỏi 11 dành cho teen 2k4 trên khoahoc.plovdent.com