- bội nghịch ứng thủy phân este trong môi trường thiên nhiên axit là phản ứng thuận nghịch, este vẫn còn, nổi lên trên mặt phẳng dung dịch.

*

- bội nghịch ứng thủy phân este trong môi trường xung quanh kiềm là phản nghịch ứng một chiều, este phản ứng hết.Phản ứng này nói một cách khác là phản ứng xà chống hóa.

(CH_3COOC_2H_5 + NaOHxrightarrowt^0CH_3COON exta + C_2H_5OH)

plovdent.com
Bạn đang xem: Phản ứng thủy phân trong môi trường axit

*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp plovdent.com
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Ấn Máy Tính Lim Bằng Casio Fx 580Vnx, 570Vn Plus

Cảm ơn các bạn đã áp dụng plovdent.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng cam kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép plovdent.com giữ hộ các thông tin đến các bạn để nhận được các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.