Bạn sẽ biết ester, chất khủng ở các bài học tập trước. Trong bài xích này, bạn sẽ biết được bội phản ứng hóa học đặc biệt quan trọng nhất của ester, chất mập là gì.

Bạn đang xem: Phản ứng thủy phân


*

Phản ứng thủy phân là tính chất hóa học quan trọng đặc biệt nhất của ester, hóa học béo. Bạn cũng sẽ gặp mặt một số đặc điểm hóa học tập thông dụng khác của ester với chất khủng trong bài học này.


*
Phản ứng thủy phân đặc trưng (Photo: TrongToan onplovdent.com)

CH3-OOCC2H5 C2H5COO-CH3

C2H5COO-CH3+ H2O ⇌ C2H5COOH + CH3OH

C2H5COO-CH3+ NaOH → C2H5COONa + CH3OH


CH3-OOCCH=CH2CH2=CHCOO-CH3

CH2=CHCOO-CH3+ H2O ⇌ CH2=CHCOOH + CH3OH

CH2=CHCOO-CH3+ NaOH → CH2=CHCOONa + CH3OH


** Ở lớp 11: giả dụ -OH đã tích hợp C=C thì “ancol” không bền, nó tự chuyển thành anđehit hoặc xeton. Ở đây CH2=CH-OH sẽ chuyển thành anđehit CH3CH=O

Nên phản ứng bản thân sẽ ghi lại là:

CH3COO-CH=CH2 + H2O ⇌ CH3COOH + CH3CH=O CH3COO-CH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3CH=O

CH3COO-CH2-C6H5 + H2O ⇌ CH3COOH + C6H5-CH2-OH (ancol benzylic)

CH3COO-CH2-C6H5 + NaOH → CH3COONa + C6H5-CH2-OH


CH3COO-C6H5 + H2O → CH3COOH + C6H5-OH (phenol)

CH3COO- C6H5 + NaOH → CH3COONa + C6H5-OH (phenol)** <1>


** Ở lớp 11: phenol (không đề nghị là ancol) gồm tính axit, bởi vì vậy nó tiếp tục chức năng với NaOH theo phương trình:

C6H5-OH ** + NaOH → C6H5-ONa (natri phenolat) + H2O <2>

Nên khi cùng gộp nhị phản ứng <1> với <2>, mình tất cả phản ứng là:

CH3COO- C6H5 + 2NaOH → CH3COONa + C6H5-ONa + H2O


(C17H35COO)3C3H5 + 3H2O ⇌ 3C17H35COOH + C3H5(OH)3

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa ** + C3H5(OH)3


**C17H35COONa – muối hạt Natri stearat, chính là xà phòng


2. Ví như có link C=C: Este không no với Chất bự thể lỏng

2.1. Ester trùng hợp tạo thành polime

Trùng phù hợp metyl acrylat, metyl metacrylat tạo ra hai các loại polime dùng sản xuất chất dẻo thuỷ tinh hữu cơ plexiglas.Trùng hòa hợp vinyl axetat thành polime cần sử dụng sản xuất chất dẻo.
*
Phản ứng trùng vừa lòng ester không no có links C=C (Photo: TrongToan on plovdent.com)

2.2. Ester cùng với H2 ; với dung dịch Br2

Khi cộng H2 (t0 – xúc tác Ni), ester gửi thành ester no.

Khi phản nghịch ứng cùng với Br2, ester làm mất đi màu đá quý – da cam cam hỗn hợp brom (nên rất có thể dùng Br2 để riêng biệt este không no!)

CH­2 = CH–COO–CH3 + H2 → CH3–CH2–COO–CH3CH­2 = CH–COO–CH3 + Br2 → CH2Br–CHBr–COO–CH3

2.3. Chất lớn không no cộng H2

Bạn đã biết, chất béo nếu đựng gốc axit không no đang ở thể LỎNG (gọi là dầu); chất béo có chứa nơi bắt đầu axit bự no sẽ ở thể RẮN (gọi là mỡ).

Vậy khi cùng H2, cội axit không no trong chất phệ chuyển thành cội axit béo no; tức chuyển từ mập lỏng thành bự rắn.

Trong công nghiệp, phản nghịch ứng này cần sử dụng chuyển hoá phệ lỏng thành rắn, tiện lợi cho bài toán vận gửi hoặc tiếp tế bơ nhân tạo.


*
Chuyển mập lỏng thành lớn rắn bởi phản ứng cùng H2 (Photo: TrongToan on plovdent.com)

3. Bội phản ứng đốt cháy trọn vẹn

Khi đốt cháy hoàn toàn (còn điện thoại tư vấn là bội phản ứng oxi hóa trả toàn), este với chất béo đều chế tác khí CO2 cùng hơi H2O.

3.1. Ester (axit) đơn-no-mạch hở

1CnH2nO2 + (1,5n – 1)O2 → nCO2 + nH2O ; ta thấy

mol CO2 = mol H2Omol CnH2nO2 = 1,5 molCO2 – molO2

3.2. Ester (axit) đơn-mạch hở-không no gồm một C=C

1CnH2n-2O2+ (1,5n –1,5)O2 → nCO2 + (n – 1)H2O ; ta thấy

mol CO2 > molH2Omol este = molCO2 – molH2O

3.3. Este (axit, chất béo) nhiều chức, gồm k = link pi sống mạch + làm việc chức

1CnH2n+2–2kO2x → nCO2 + (n+1 – k)H2O ; ta thấy

mol CO2 > mol H2Omol ester (béo) = (molCO2 – molH2O) : (k – 1)

4. Bội nghịch ứng oxi hóa nơi bắt đầu axit lớn không no

Dầu mỡ để lâu bị ôi do link C=C trong gốc axit khủng bị oxi hóa bởi vì Oxi ko khí; điều đó cũng phân tích và lý giải vì sao, bạn tránh việc ăn dầu mỡ chiên đi cừu lại những lần.


*
Photo: TrongToan on plovdent.com

Dầu mỡ cừu càng nhiều lần, lượng anđehit hòa tan càng nhiều; bạn ăn uống chuối rán bột thấy ngọt đã miệng thật …nhưng bên cạnh đó cũng khiến lượng anđehit tụ tập trong khung hình ngày càng các hơn.


Nếu có câu hỏi hoặc ý tưởng mới, hãy lưu giữ trong phần bình luận dưới bạn nhé. Câu hỏi và ý tưởng của khách hàng luôn xuất xắc vời.

Xem thêm: Conduit Là Gì, Nghĩa Của Từ Conduits Trong Tiếng Việt, Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường buộc phải được đánh dấu *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

giữ tên của tôi, email, và trang web trong trình chăm chú này đến lần comment kế tiếp của tôi.

Δ


Chào bạn, tôi là Toan Đỗ. Bạn vẫn muốn tình yêu thương môn Hóa của mình bỗng bay bướm rồi bùng cháy mãnh liệt không? BẠN ĐANG Ở ĐÚNG NƠI RỒI !