Bạn đang xem: Phép tịnh tiến

PHÉP TỊNH TIẾN

I. LÝ THUYẾT

1. Định nghĩa:

Trong phương diện phẳng cho vector (overrightarrow v ). Phép trở nên hình thay đổi mỗi điểm M thành M’ thế nào cho (overrightarrow MM" = overrightarrow v ) được call là phép tịnh tiến theo vector (overrightarrow v ).

Kí hiệu (T_overrightarrow v )

Ta có: (T_overrightarrow v left( M ight) = M" Leftrightarrow overrightarrow MM" = overrightarrow v )

2. Nhấn xét

Phép tịnh tiến theo vector – không là phép đồng nhất

3. Biểu thức tọa độ

Cho (overrightarrow v = left( a;b ight)) và phép tịnh tiến (T_overrightarrow v )

(Mleft( x;y ight) o M" = T_overrightarrow v left( M ight) = left( x";y" ight)) thì (left{ eginarraylx" = x + a\y" = y + aendarray ight.)  

 

*

*

*

*

*

*

*

*

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - coi ngay


*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Gửi phản bội hồi Hủy

Bình luậnchăm đề được đon đả


bài viết mới tốt nhất


*

Gửi bài xích tập - bao gồm ngay lời giải!


Xem thêm: Uống Dầu Cá Khi Nào - Nên Uống Dầu Cá Lúc Nào Tốt Nhất

*

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi giỏi nghiệp THPT giang sơn 2021