I. GIAO CỦA hai TẬP HỢP

Tập hợp(C)gồm các phần tử vừa trực thuộc tập hợp(A), vừa ở trong tập hợp(B)được gọi là giao của(A)và(B).

Bạn đang xem: Phép toán tập hợp

Kí hiệu(C=Acap B)

Vậy(Acap B=leftxin A;xin B ight\)

(xin Acap BLeftrightarrowleft{eginmatrixxin A\xin Bendmatrix ight.)

Tập hợp(Acap B)được màn biểu diễn bởi phần gạch chéo trong biểu trang bị Ven sau:

*

Ví dụ 1: Xét cáctập hợp:

(A=)n)là cầu của 12 ;

(B=)(nin N)(;

(C=)(nin N)(.

Ta hoàn toàn có thể liệt kê thành phần của 3 tập thích hợp trên như sau:

(A=left1,2,3,4,6,12 ight\)

(B=left1,2,3,6,9,18 ight\)

(C=left1,2,3,6 ight\)

Ta thấy các phần tử của(C)đều là phần tử của(A)và của(B). Bởi đó(C=Acap B).


70221

II. HỢP CỦA nhị TẬP HỢP

Tập hợp(C)gồm các bộ phận thuộc tập hợp(A)hoặc ở trong tập hợp(B)được gọi là đúng theo của(A)và(B).

Kí hiệu(C=Acup B)

Như vậy(Acup B=)(x

(xin Acup BLeftrightarrowleft<eginmatrixxin A\xin Bendmatrix ight.)

Tập hợp(Acup B)còn được màn trình diễn bởi phần gạch chéo cánh trên biểu thứ Ven sau:

*

Ví dụ 2: Xét tập hợp(A=left1,3,5,7,9 ight\)

cùng tập hợp(B=left2,4,6,8,10 ight\)

khi đó(C=Acup B=left1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ight\)

Ví dụ 3: đưa sử(A),(B)lần lượt là tập hợp các học sinh tốt Toán và xuất sắc Văn của lớp 10E. Biết:(A=)Minh, Nam, Lan, Hồng, Nguyệt

và(B=)Cường, Lan, Dũng, Hồng, Tuyết, Lê.

(các học viên trong lớp không trùng thương hiệu nhau)

Gọi(C)là tập hợp nhóm tuyển thi học sinh giỏi của lớp bao hàm các học tập sinh tốt Toán hoặc tốt Văn.

Ta hoàn toàn có thể viết tập hợp(C)bằng phương pháp liệt kê các phần tử như sau:

(C=)Minh, Nam, Lan, Hồng, Nguyệt, Cường, Dũng, Tuyết, Lê

Ta nói rằng(C)là thích hợp của(A)và(B).


21486

III. HIỆU VÀ PHẦN BÙ CỦA nhị TẬP HỢP

Tập hợp(C)gồm các phần tử thuộc(A)nhưng không thuộc(B)được gọi là hiệu của(A)và(B).

Kí hiệu:(C=A)\(B)

Vậy(A)\(B)(=leftxin A;x otin B ight\)

(xin)(A)\(B)(Leftrightarrowleft<eginmatrixxin A\x otin Bendmatrix ight.)

Tập hợp(A)\(B)còn được màn biểu diễn bởi phần gạch chéo cánh trên biểu đồ Ven sau:

*

Ví dụ 4: Xét 2 tập hợp:

(A=left{xin N|x

(B=left{xin N|x

Liệt kê các thành phần của tập hợp(A)​(B).

Giải:

Ta rất có thể liệt kê các phần tử của những tập vừa lòng trên như sau:

(A=left,2,4,6,8 ight\)

(B=left,4,8 ight\)

Như vậy(A)(B)(=left2,6 ight\).

Xem thêm: Ngày Đông Chí Là Ngày Nào ? Cập Nhật 2022 Đông Chí Là Gì

Khi(Bsubset A)thì(A)\(B)gọi là phần bù của(B)trong(A), kí hiệu là(C_AB).

(Phần gạch chéo trong biểu vật dụng Ven dưới đây)

*


70229
Bài trước
Bài tiếp theo

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)


Đóng góp

lưu giữ
Lớp học tập
Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Môn học
Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân giờ anh thử nghiệm Đạo đức thoải mái và tự nhiên và làng hội Khoa học lịch sử hào hùng và Địa lý tiếng việt công nghệ tự nhiên hoạt động trải nghiệm, phía nghiệp hoạt động trải nghiệm trí tuệ sáng tạo
cuốn sách
công tác cũ cung ứng học sinh học sách Cánh Diều cung ứng học sinh học sách Kết nối học thức với cuộc sống cung cấp học sinh học sách Chân trời trí tuệ sáng tạo
nhà đề phụ vương
Đang mua dữ liệu...
Lọc câu hỏi
Đang cài đặt dữ liệu...
câu chữ