Toán lớp 3 tính quý giá của biểu thức là việc gây nhiều trở ngại cho nhỏ khi học. Bài học này plovdent.com hỗ trợ một số dạng toán cùng quy tắc tính.Toán lớp 3 tính cực hiếm của biểu thức là việc gây nhiều trở ngại cho bé khi học. Bài học kinh nghiệm này plovdent.com cung cấp một trong những dạng toán cùng quy tắc tính.

Bạn đang xem: Phương pháp tính giá trị biểu thức lớp 3

1. Trình làng về bài học kinh nghiệm tính cực hiếm của biểu thức

1.1Biểu thức là gì?

Biểu thức gồm các số được nối cùng nhau bởi các phép tính.

VD:

1 + 2 + 3

5 x 4 : 2

1.2Giá trị biểu thức là gì?

Giá trị biểu thức là tác dụng sau khi triển khai các phép tính vào biểu thức. Cực hiếm biểu thức là hiệu quả của các phép tính.

VD:

Biểu thức: 13 + đôi mươi + 10 = 43

Trong đó:

13 + trăng tròn + 10 là biểu thức

43 là giá trị của biểu thức

2. Tính cực hiếm của biểu thức

2.1Thứ từ bỏ ưu tiên phép tính cùng trừ hoặc nhân chia

*

VD: Tính quý hiếm của biểu thức

20 + 50 - 22

= 70 - 22

= 48

2.2Thứ trường đoản cú ưu tiên phép tính cất cộng trừ nhân chia

*

VD: Tính quý hiếm của biểu thức

40 + 30 : 6

= 40 + 5

= 45

2.3Thứ từ ưu tiên cùng với biểu thức cất dấu ngoặc

*

Nếu biểu thức chứa những loại dấu ngoặc như: ngoặc tròn (), ngoặc vuông <>, ngoặc nhọn thì triển khai các phép tính trong ngoặc trước. Kế tiếp thực hiện các phép tính không tính ngoặc.

VD: Tính cực hiếm biểu thức

10 + trăng tròn + (50 - 10)

= 10 + đôi mươi + 40

= 70

Thực hiện những phép tính trong các ngoặc (), <>, thì triển khai theo đồ vật tự như sau: ngoặc tròn () đến ngoặc vuông <> và sau cuối là ngoặc nhọn .

VD: Tính quý giá của biểu thức

36 + 4 x <30 + (20 - 4)>

= 36 + 4 x <30 + 16>

= 36 + 4 x 46

= 36 + 184

= 220

Những quy tắc toán lớp 3 tính quý hiếm của biểu thức trên đây những con rất cần phải học thuộc bằng cách rèn luyện làm nhiều bài tập.

3. Bài bác tập vận dụng toán lớp 3 tính cực hiếm của biểu thức

Các nhỏ hoặc phụ huynh hướng dẫn con họctoán lớp 3dạng toán tính cực hiếm của biểu thức nên ban đầu từ các dạng toán cơ bản, dần dần lên nâng cao. Gồm như vậy, những con mới rất có thể nắm vững những quy tắc tính cực hiếm biểu thức. Nên ban đầu dạy con những dạng toán trường đoản cú 2 cho 3 phép tính.

Dưới đấy là các bài xích tập toán lớp 3 tính cực hiếm của biểu thức từ bỏ cơ phiên bản đến nâng cao, những con cùng phụ huynh tham khảo:

3.1Các dạng vấn đề tính giá trị biểu thức lớp 3 cơ bản

Bài 1:

Tính những giá trị biểu thức sau:

a) trăng tròn – 5 + 10

b) 60 + trăng tròn – 5

c) 25 + 30 – 7

d) 49 : 7 x 5

e) 56 : 7 x 4

Bài 2:

Tính giá trị của biểu thức sau:

a) 25 – (20 - 10)

b) 80 – (30 + 25)

c) 125 + (13 + 7)

d) 416 – (25 – 11)

e) (65 + 15) x 2

f) 48 : (6 : 3)

g) (74 – 14) : 2

h) 81 : (3 x 3)

Đáp án

Bài 1:

a)25

b) 75

c) 48

d) 35

e) 32

Bài 2:

a)25 – (20 – 10)

= 25 – 10

= 15

b)80 – (30 + 25)

= 80 – 55

= 25

c) 125 + (13 + 7)

= 125 + 20

= 145

d)416 – (25 – 11)

= 416 – 14

= 402

e) (65 + 15) x 2

= 80 x 2

= 160

f)48 : (6 : 3)

= 48 : 2

= 24

g) (74 – 14) : 2

= 60 : 2

= 30

h)81 : (3 x 3)

= 81 : 9

= 9

3.2Các dạng câu hỏi tính giá trị biểu thức lớp 3 nâng cao

Con đề xuất nắm chắc những kiến thức cơ bản và phương pháp tính quý giá biểu thức lớp 3 để làm các dạng bài nâng cao dưới đây.

Xem thêm: Nước Ta Có Nhiều Tấm Gương Vượt Lên Số Phận Học Tập Thành Công Như Anh Nguyễn Ngọc Kí

Bài 1:

Tính cấp tốc giá trị của biểu thức

a)24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

b)213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213

c) 52 + 37 + 48 + 63

Bài 2:

Tính tổng giá trị của dãy số

a) 7 + 7 + 7 + ... + 7 – 777 (có 111 số 7)

b)1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... + 2015

Bài 3:

Có 108 cái tất, được xếp đông đảo vào trong 3 chống tủ. Hỏi mỗi ngăn tủ có bao nhiêu tất?

Bài 4: Tính quý giá biểu thức sau:

*

Đáp án

Bài 1:

a) 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5 + 3 + 2)

= 24 x 10

= 240

b)213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213

= 213 x (37 + 39 + 23 + 1)

= 213 x 100

= 21300

c) 52 + 37 + 48 + 63

= (52 + 48) + (37 + 63)

= 100 + 100

= 200

Bài 2:

a) 7 + 7 + 7 + ... + 7 – 777 (có 111 số 7)

= 7 x 111 – 777

= 777 – 777

= 0

b)Dãy số gồm số các số hạng là:

(2015 – 1) : 1 + 1 = 2015 (số hạng)

Giá trị của dãy số bên trên là:

(2015 + 1) x năm ngoái : 2 = 2031120

Đáp số: 2031120

Bài 3:

Bài giải:

Mỗi ngăn tủ có số cái tất là:

108 : 3 = 36 (chiếc)

Mỗi phòng tủ tất cả số song tất là:

36 : 2 = 18 (đôi)

Đáp số: 18 đôi tất.

Toán lớp 3 tính quý giá của biểu thức không khó khăn nếu nhỏ nắm dĩ nhiên quy tắc và rèn luyện hay xuyên. Các bậc cha mẹ cùng nhỏ tham gia các khóa học trên plovdent.com để học toán không hề là chuyện cực nhọc nhằn!