Phương trình hàng đầu một ẩn. Cách giải phương trình hàng đầu một ẩn

Phương trình số 1 một ẩn học sinh đã được khám phá trong công tác Toán 8, phân môn Đại số. Nhằm giúp các bạn học sinh nắm chắc hơn phần kim chỉ nan và bí quyết giải phương trình hàng đầu một ẩn, trung học phổ thông Sóc Trăng đã phân tách sẻ nội dung bài viết sau đây. Ở đây, chúng tôi đã cập nhật đầy đủ các kiến thức yêu cầu ghi lưu giữ và các dạng toán thương gặp gỡ về chăm đề phương trình số 1 một ẩn. Chúng ta cùng tò mò nhé !

I. LÝ THUYẾT CẦN GHI NHỚ VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN


Bài viết ngay sát đây

1. Phương trình bậc nhất một ẩn là gì ?

Bạn đang xem: Phương trình bậc nhất một ẩn. Cách giải phương trình số 1 một ẩn

Phương trình tất cả dạng ax + b = 0, với a và b là nhị số đã cho và a ≠ 0, được hotline là phương trình bậc nhất một ẩn.

Bạn đang xem: Phương trình bậc nhất một ẩn là gì


*
*
*
 là phương trình hàng đầu một ẩn nếu:

A. 

*
 B.
*
 C.
*
 D.
*

Câu 2: Phương trình như thế nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn

A.

*
 B.
*

C.

Xem thêm: Top 135 Bài Văn Tả Cây Ăn Quả Lớp 4 Ngắn Gọn, Dàn Ý Tả Cây Ăn Quả Lớp 4 (20+ Mẫu)

*
 D. 
*

Câu 3: Phương trình 

*
có tập nghiệm là:

A. 

*
 B. 
*
 C.
*
 D. 
*

Câu 4: Cho biết 

*
, tính quý hiếm của 
*
 :

A. 8 B. -8 C. 0 D. 2

Câu 5: Số nghiệm của phương trình hàng đầu tối đa là bao nhiêu?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Bài 6: Giải các phương trình sau:

a, 

*
 b, 
*

c, 

*
 d,
*

e, 

*
 f,
*

Bài 7: Tìm đk để các phương trình dưới đấy là phương trình bậc nhất một ẩn

a, 

*
 b,
*
 c,
*

Hướng dẫn giải:

Bài 1Bài 2Bài 3Bài 4Bài 5
CADBA

Bài 6:

a, 

*

Vậy tập nghiệm của phương trình là 

*

b, 

*

Vậy tập nghiệm của phương trình là 

*

c,

*

Vậy tập nghiệm của phương trình là

d, 

*

Vậy tập nghiệm của phương trình là 

*

e, 

*

Vậy tập nghiệm của phương trình là 

*

f, 

*

Vậy tập nghiệm của phương trình là 

*

Bài 7:

a, Để phương trình 

*
 là phương trình bậc nhất 
*

Vậy với 

*
 thì phương trình 
*
là phương trình bậc nhất

b, Để phương trình 

*
 là phương trình hàng đầu một ẩn 
*

Vậy với 

*
 thì phương trình 
*
là phương trình bậc nhất

c, Để phương trình 

*
 là phương trình hàng đầu một ẩn 
*

Vậy với 

*
 thì phương trình 
*
 là phương trình bậc nhất

2. Bài tập luyện thêm

Bài 1. Xét xem x = -1 gồm là nghiệm của các phương trình sau không?

a) 4x – 1 = 3x – 2; b) x + 1 = 2(x – 3); c) 2 (x + 1) + 3 = 2 – x

Bài 2. Trong số giá trị t = -1, t = 0, t = 1. Cực hiếm nào là nghiệm của pt: 

*
*
*
*
*
*
*
*
 + 2x + 2(x + 2)

Bài 8. Giải những phương trình:

a) 7x – 8 = 4x + 7

b) 2x + 5 = đôi mươi – 3x

c) 5y + 12 = 8y + 27

d) 13 – 2y = y – 2

e) 3 + 2,5x + 2,6 = 2x + 5 + 0,4x

f) 5x + 3,48 – 2,35x = 5,38 – 2,9x + 10,42

Trên đây thpt Sóc Trăngbook.com đang tổng phù hợp cùng chúng ta chuyên đề phương trình hàng đầu một ẩn và giải pháp giải phương trình hàng đầu một ẩn một bí quyết dễ dàng. Hi vọng, chia sẻ cùng bài viết bạn nắm chắc thêm mảng kiến thức và kỹ năng Đại số 8 vô cùng quan trọng này. Chuyên đề chia nhiều thức cho đơn thức đã và đang được cửa hàng chúng tôi cập nhật. Bạn bài viết liên quan bạn nhé !