plovdent.com: Qua bài Phương trình con đường tròn cùng mày mò các kỹ năng về phương trình con đường tròn, những dạng bài tập thường chạm chán và gợi ý lời giải cụ thể bài tập áp dụng.

Bạn đang xem: Phương trình hình tròn


Liên Hệ Cung cùng Dây Chu Vi Hình Tròn Diện Tích Hình Tròn Độ dài Cung Tròn Tiếp tuyến Của Đường Tròn Góc có Đỉnh Ở phía bên trong Đường Tròn. Góc có Đỉnh Ở phía bên ngoài Đường Tròn Vị Trí Tương Đối Của hai Đường Tròn
Phương Trình Đường Tròn ngoại Tiếp Tam Giác Phương Trình Tiếp tuyến đường Của Đường Tròn Phương Trình Đường Tròn Nội Tiếp Tam Giác
*

Xét con đường tròn trọng điểm I(a, b) có nửa đường kính R, ta gồm phương trình mặt đường tròn là:

(x - a)² + (y - b)² = R²

Xét phương trình bao quát của đường tròn tâm I(a, b) có nửa đường kính R là:

x² + y² – 2ax – 2by + c = 0 trong số đó ( R= sqrta^2+b^2-c) (đk: a² + b² – c > 0)

II. PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN


*

Xét con đường tròn vai trung phong I(a, b), cho điểm ( M_o(x_o; y_o)) thuộc mặt đường tròn (I), gọi ∆ là tiếp đường với (I) tại Mo, ta bao gồm phương trình tiếp con đường ∆:

(∆): ( (x_o-a).(x-x_o)+(y_o-b).(y-y_o)=0)

III. CÁCH DẠNG BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN

Dạng 1: nhấn dạng phương trình bậc 2 là phương trình đường tròn, khẳng định tâm và nửa đường kính của con đường tròn.

Cách 1: 

Bước 1: Đưa phương trình bậc 2 đã đến về dạng: (C) (x - a)² + (y - b)² = m.

Bước 2: Xét m:

Nếu m nếu như m > 0 ⇒ (C) là phương trình mặt đường tròn vai trung phong I(a, b) có bán kính ( R= sqrtm).

Cách 2: 

Bước 1: Đưa phương trình bậc 2 đã mang đến về dạng: (C) x² + y² – 2ax – 2by + c = 0.

Bước 2: Xét m = a² + b² - c:

Nếu m ≤ 0 ⇒ (C) chưa phải là phương trình con đường tròn.Nếu m > 0 ⇒ (C) là phương trình đường tròn trung ương I(a, b) có bán kính ( R= sqrta^2+b^2-c).

Dạng 2: Lập phương trình đường tròn đi qua những điểm cho trước

Cách 1: 

Bước 1: tra cứu tọa độ trọng điểm I(a; b) của con đường tròn (C) trải qua 2 điểm A, B đến trước ⇔ IA² = IB² = R².

Bước 2: phụ thuộc tọa độ trung khu I kiếm được bán kính R đường tròn (C): IA² = IB² = R².

Bước 3: Viết phương trình (C) gồm dạng: (x – a)² + (y – b)² = R².

Cách 2: 

Bước 1: Ta bao gồm phương trình bao quát đường tròn (C) đề nghị tìm là: x² + y² – 2ax – 2by + c = 0.

Bước 2: Từ điều kiện của việc đã cho cấu hình thiết lập hệ phương trình 3 ẩn a, b, c.

Bước 3: Giải hệ phương trình tra cứu a, b, c rứa vào phương trình con đường tròn (C): x² + y² – 2ax – 2by + c = 0.

Dạng 3:Viết phương trình mặt đường tròn khi tiếp xúc với đường thẳng cho trước.

Dựa vào các đặc điểm của tiếp tuyến đường tròn:

Đường tròn (C) xúc tiếp với mặt đường thẳng (Δ) d(I,Δ) = R.Đường tròn (C) tiếp xúc với mặt đường thẳng (Δ) tại điểm A ⇔ d (I,Δ) = IA = R.Đường tròn (C) xúc tiếp với 2 đường thẳng (Δ1) cùng (Δ2) ⇔ d (I,Δ1) = d (I,Δ2) = R.

Dạng 4: Lập phương trình tiếp tuyến của con đường tròn khi biết phương trình mặt đường tròn cho trước.

Loại 1: Lập phương trình tiếp tuyến đường (∆) của đường tròn tại điểm ( M_o(x_o; y_o)) thuộc đường tròn (C) mang lại trước:

Bước 1: tìm kiếm tọa độ trung ương I(a; b) của đường tròn (C) mang lại trước.

Bước 2: Phương trình tiếp tuyến với (C) tại ( M_o(x_o; y_o)) có dạng: ( (x_o-a).(x-x_o)+(y_o-b).(y-y_o)=0)

Loại 1: Lập phương trình tiếp tuyến (∆) của con đường tròn khi chưa chắc chắn tiếp điểm:

Dựa vào đặc điểm của tiếp tuyến đường tròn (C) chổ chính giữa I, nửa đường kính R ⇔ d (I, ∆) = R.

Dạng 4: Viết phương trình đường tròn nội tiếp tam giác

III. BÀI TẬP MINH HỌA VỀ PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP TAM GIÁC

Ví dụ: Phương trình con đường tròn (C) đi qua 3 điểm A(4;-1), B(0;3), C(4;7). Lập phương trình tiếp con đường () tại điểm A.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Nói Tiếng Anh Lớp 8 Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 8 Năm 2020

Lời giải tham khảo:

Ta có phương trình bao quát đường tròn (C) tất cả dạng: x² + y² – 2ax – 2by + c = 0.

Vì (C) đi qua 3 điểm A, B, C yêu cầu thay theo thứ tự toạ độ A, B, C vào phương trình đường tròn (C) ta tất cả hệ sau:

(left{eginmatrix 4^2 + (-1)^2 – 2a.4 – 2b.(-1) + c = 0\ 0^2 + 3^2 – 2a.0 – 2b.3 + c = 0\ 4^2 + 7^2 – 2a.4 – 2b.7 + c = 0 endmatrix ight. Leftrightarrowleft{eginmatrix -8a+2b+c=-17\ -2b+c=-9\ -8a-14b+c=-65 endmatrix ight. )