C6H12O6 → C2H5OH + CO2 Được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn cũng là phương trình hóa học điều chế rượu etyllic vào điều kiện phù hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 với glucozo ra ancol etylic. Mong muốn giúp các bạn viết và cân đối đúng phương trình. Mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: Phương trình lên men rượu


2. Điều kiện phản ứng Lên men glucozo

Nhiệt độ: 30 – 35°C Xúc tác: enzim

3. Bài bác tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Để thêm vào glucozo vào công nghiệp, bạn ta sử dụng cách thức nào sau đây:

Bạn vẫn xem: C6H12O6 → C2H5OH + CO2


A. đi tự tinh bột bằng phản ứng thủy phân

B. đem từ nguồn mật ong rừng có trong từ nhiên

C. Từ một vài loại quả chín chứa được nhiều glucozo

D. Từ đường saccarozo bằng phản ứng thủy phân


Câu 2. Cho 50 ml dd glucozơ chưa rõ nồng độ chức năng với một lượng dư AgNO3 vào dd NH3 thu được 1,08 gam Ag kết tủa. Nồng độ mol/l của hỗn hợp glucozơ đã dùng là:

A. 0,2M

B. 0,01M.

C. 0,10M.

D. 0,02M.


Đáp án C

nAg = 1,08/108 = 0,01 (mol)

C6H12O6 → 2Ag

0,02 (mol) ← 0,01 (mol)

Vì n(C6H12O6) = 1/2nAg = 1/2.0,01 = 0,005 (mol)

⇒CM(C6H12O6) = 0,005/0,05 = 0,1M


Câu 3. mang đến a gam glucozơ bội nghịch ứng với hỗn hợp AgNO3/NH3 chế tạo ra thành a gam Ag. Tỷ lệ của glucozơ tham gia phản ứng là

A. 83,33%,

B. 41,66%.

C. 75,00%.

D. 37,50%.


Câu 4. tuyên bố nào dưới đây không đúng?

A. Glucozơ tác dụng được cùng với nước brom.

B. Lúc glucozơ chức năng với CH3COOH (dư) cho este 5 chức.

C. Glucozơ tồn tại nghỉ ngơi dạng mạch hở cùng dạng mạch vòng.

D. Ở dạng mạch hở, glucozơ bao gồm 5 team OH kề nhau.


Câu 5. Trong sản xuất ruột phích fan ta thường dùng phương thức nào sau đây:

A. Mang lại axetilen công dụng với dung dịch AgNO3/NH3

B. Mang đến anđehit fomic công dụng với dung dịch AgNO3/NH3

C. đến axit fomic chức năng với dung dịch AgNO3/NH3

D. Mang lại glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3


Câu 6. đến 360 gam glucozơ lên men chế tác thành ancol etylic, khí hình thành được đưa vào dung dịch nước vôi trong dư thu được m gam kết tủa. Biết hiệu suất của quy trình lên men đạt 80 %. Vậy giá trị của m là:

A. 200 gam

B. 320 gam

C. 400 gam

D. 160 gam


Đáp án B

Ta có:

Glu = 360:180 = 2 (mol)

Vì H = 80% cần số mol Glu thực tế tham gia phản bội ứng là: nGlu = 2. 80%:100% = 1,6 (mol)

C6H12O6 → 2CO2 →2CaCO3

1,6 → 3,2 (mol)

mCaCO3 = 3,2.100 = 320 (g)


Câu 7. Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 hiện ra hấp thụ hết vào hỗn hợp nước vôi trong, thu được trăng tròn gam kết tủa. Cân nặng dung dịch sau phản nghịch ứng giảm 6,8 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu. Quý hiếm của m là

A. 20

B. 13,5

C. 15,0.

D. 30,0.


Đáp án D

Phương trình hóa học

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

Ta có: mdd giảm = mCaCO3 kết tủa – mCO2

mCO2 = đôi mươi – 6,8 = 13,2 gam

nCO2 = 0,3 mol

mglucozo = (0,3.180.100)/2.90 = 30 g


Câu 8. Lên men hoàn toàn 250 gam hỗn hợp glucozo 4,5% thu được dung dịch rượu etylic. độ đậm đặc % của rượu etylic trong hỗn hợp thu được là:

A. 4,6%

B. 2,3%

C. 4,5%

D. 2,35%


Đáp án D

Phương trình hóa học

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

Ta có: mglucozo = 250.4,5/100 = 11,25 gam => nglucozo = 0,0625 mol

nC2H5OH = 2nglucozo = 0,125 mol => mC2H5OH = 5,75 gam

mdung dich rượu = mdung dịch glucozo – mCO2 = 250 – 0,125.44 = 244,5 gam

=> %mC2H5OH = 5,75/244,5 .100% = 2,35%


Câu 9. Ứng dụng nào không phải là của glucozơ?

A. Làm cho thực phẩm bổ dưỡng và thuốc tăng lực

B. Tráng gương, tráng phích

C. Nguyên liệu sản xuất rượu etylic

D. Nguyên liệu sản xuất vật liệu bằng nhựa PE


——————————–

Mời những bạn đọc thêm một số tài liệu quan 

Trên đây thpt Sóc Trăng đã ra mắt tới bạn đọc tài liệu: C6H12O6 → C2H5OH + CO2. Để có tác dụng cao rộng trong học tập, trung học phổ thông Sóc Trăng xin ra mắt tới các bạn học sinh tài liệu hóa học lớp 10, Giải bài tập hóa học lớp 11, Thi thpt tổ quốc môn Văn, Thi thpt nước nhà môn định kỳ sử, Thi thpt non sông môn Địa lý, Thi thpt đất nước môn Toán, đề thi học tập kì 1 lớp 11, đề thi học tập kì 2 lớp 11 mà thpt Sóc Trăng tổng hợp và đăng tải.


Để luôn tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm đào tạo và huấn luyện và tiếp thu kiến thức môn học THPT, thpt Sóc Trăng mời các bạn truy cập nhóm riêng giành cho lớp 11 sau: nhóm Tài liệu học hành lớp 11 để có thể update được những tài liệu new nhất.

Xem thêm: Bằng Tiếng Anh B1 Có Thời Hạn Bao Nhiêu Năm, Bằng B1 Có Giá Trị Bao Lâu


*
*

*

Mẫu đề thi viết IELTS tổng quát


*

Bộ câu hỏi Rung chuông vàng bởi Tiếng Anh


*

Tuyển tập 27 trò chơi hữu dụng dạy giờ Anh mang lại học sinh


Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường đề nghị được đánh dấu *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

lưu lại tên của tôi, email, và website trong trình chăm chút này mang đến lần bình luận kế tiếp của tôi.