Bạn đang xem: Phương trình tiếp tuyến đi qua 1 điểm

TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

I. Kiến thức cần nhớ

Ý nghĩa hình học của đạo hàm: Đạo hàm của hàm số (y = fleft( x ight)) trên điểm (x_0) là hệ số góc của tiếp tuyến đường với đồ dùng thị (left( C ight)) của hàm số tai điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) .

Khi đó phương trình tiếp con đường của (left( C ight)) tại điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) là (y = y"left( x_0 ight)left( x - x_0 ight) + y_0)

Nguyên tắc tầm thường để lập được phương trình tiếp đường ta phải kiếm được hoành độ tiếp điểm (x_0)

II. Một vài dạng bài bác tập thường gặp

Dạng 1: Viết phương trình tiếp tuyến lúc biết tiếp điểm

1. Phương pháp:

I. Kỹ năng cần nhớ

Ý nghĩa hình học tập của đạo hàm: Đạo hàm của hàm số (y = fleft( x ight)) trên điểm (x_0) là thông số góc của tiếp tuyến đường với trang bị thị (left( C ight)) của hàm số tai điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) .

Khi đó phương trình tiếp tuyến đường của (left( C ight)) tại điểm (Mleft( x_0;y_0 ight)) là (y = y"left( x_0 ight)left( x - x_0 ight) + y_0)

Nguyên tắc tầm thường để lập được phương trình tiếp đường ta phải tìm kiếm được hoành độ tiếp điểm (x_0)

II.

Xem thêm: Cách Đánh Dấu Trang Trong Word, Chèn Số Trang

Một vài dạng bài xích tập hay gặp

Dạng 1: Viết phương trình tiếp tuyến lúc biết tiếp điểm

1. Phương pháp:

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - xem ngay