Mục tiêu của bài bác Phương trình sóng là giúp những em học sinh nắm được các kiến thức vềcác đặc trưng củamộtphương trình sóng và tổng thể về hiện tượng lạ truyền sóng trên gai dây .

Bạn đang xem: Phương trình truyền sóng


* Xét sóng truyền từ mối cung cấp O cùng với phương trình(u_O=a.cos(omega t+varphi ))dọc them phương Ox. Trên phương Ox xét điểm M những O một quãng x.Thời gian sóng truyền tự O cho M:(t_0=fracxv)Sóng trên M vào thời gian t trùng cùng với sóng trên O vào thời khắc (t - t0).(Rightarrow u_M(t)=u_0(t-t_0)=a.cos)(Rightarrow u_M=a.cos(omega t+varphi -frac2piT .fracxv))Vậy(u_M=a.cos(omega t+varphi -frac2pixlambda ))* Độ lệch pha:(Delta varphi =frac2pixlambda )* Chú ý:1.

Xem thêm: Hình Xấu Nhất Thế Giới, Top 30 Hình Ảnh Con Gái Xấu Xí, Hài Hước, Troll

Xét sóng cơ truyền theo phương OxNếu(u_B=a.cos(omega t+varphi _B))Thì(left{eginmatrix u_A=a.cos(omega t+varphi _B+frac2pi.ABlambda )\ \ u_B=a.cos(omega t+varphi _B-frac2pi.ABlambda ) endmatrix ight.)ĐK:(tgeq fracBCv)2.Hình dạng sóngVD1: Một gai dây lũ hồi hết sức dài tất cả đầu O xê dịch với phương trình(u_O=3cos(4pit)(mm))cho tốc độ truyền sóng bởi 40 cm/s.a. Viết phương trình sóng trên M trên dây phương pháp O một đoạn 50 cm.b. Tìm(u_M)tại những thời điểm(t_1=1s, t_2=2s)Giảia.(u_M=3.cos(4pi t-frac2pi.OMlambda ) (mm))(OM=x= 50cm)(T=frac2piomega =frac2pi4 pi=0,5s)(Rightarrow lambda =v.T= 40.0,5=20 cm)(Rightarrow frac2pi. OMlambda =frac2pi.5020=5pi)Vậy(u_M=3.cos(4pi t-5pi) (mm))b.Tại t1 = 1sTa có(t_OM=fracOMv=frac5040=1,25s)(t_1=1sTại(t_2=2s>t_OMRightarrow u_M_1=3cos(4 pi.t_2-5pi))(Rightarrow u_M2=3cos(4pi .2 - 5 pi)=-3(mm))VD2:Một sóng cơ truyền theo phương Ox với phương trình(u=5.cos(5pi t+fracpi x2-fracpi3)(mm)). Trong các số đó x(m); t(s). Tìm tốc độ truyền sóng v?Giải(u=5.cos(5pi t+fracpi x2-fracpi3)(mm))(Leftrightarrow u=5.cos(5pi t+fracpi 3-fracpi x2)(mm))(u=a.cos(omega t+varphi -frac2pi xlambda ))(Rightarrow left{eginmatrix omega t=5 pi.t\ \ frac2 pi.xlambda =fracpi .x2 endmatrix ight.Rightarrow left{eginmatrix omega =5pi Rightarrow T=frac2piomega = frac25s \ lambda =4 (m) endmatrix ight.)(Rightarrow v=fraclambda T=frac4frac25=10 (m/s))Nhớ:(=fracomega frac2pilambda =omega .fraclambda 2pi= fraclambda T=v)Áp dụng:(v=frac5pifracpi2=10(m/s))


HỎI ĐÁP PHẦN BÀI HỌC (1)
*

nguyen thuy trang
một số công thức, ngôn từ của phần bắt tắt: http://plovdent.com/dang-2-phuong-trinh-song-2627.html không giống với nội dung, cách làm của thầy ghi bên trên bảng... Mod kiển tra với sửa chửa góp em... Hoang mang và sợ hãi quá thủ thuật ạ