- quang quẻ hợp là quy trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời đã được diệp lục hấp thụ để tổng hợp cacbohidrat cùng giải phóng oxi từ khí cacbonic với nước:

-Phương trình:

6CO2+ 12H2O --> C6H12O6+ 6O2+ 6 H2O

Cùng vị trí cao nhất lời giải search hiểu về quang đãng hợp nhé

I. Khái niệm

- quang đãng hợp là quá trình sử dụng năng lượng tia nắng để tổng hợp chất hữu cơ từ các nguyên liệu vô cơ

- Phương trình tổng quát:

*
quang đãng hợp là gì, Phương trình quang hợp" width="522">

II. Các pha của quy trình quang hợp


Quá trình quang đãng hợp được chia thành 2 pha: pha sáng với pha tối

1. Pha sáng

– Diễn ra ở màng tilacôit (hạt grana vào lục lạp) cần ánh sáng.

Bạn đang xem: Pt quang hợp

– NLAS được các sắc tố quang hợp hấp thu qua chuỗi truyền êlectron quang quẻ hợp để tổng hợp ATP, NADPH đồng thời giải phóng O2(có nguồn gốc từ nước).

NLAS + H2O + NADP++ ADP + Pi→NADPH + ATP + O2

2. Trộn tối

– Diễn ra tại chất nền của lục lạp (strôma) cùng không cần ánh sáng.

– Sử dụng ATP và NADPH của pha sáng để khử CO2(cố định) thành cacbohyđrat.

–Có một số con đường cố định CO2: C3, C4, CAM. Trong đó, bé đường C3là con đường phổ biến nhất (chu trình Canvin).

*
quang hợp là gì, Phương trình quang hợp (ảnh 2)" width="555">

Phân biệt pha sáng – trộn tối

Pha sáng

Pha tối

Nơi diễn raMàng tilacoitChất nền của lục lạp
Nguyên liệuH2O; ADP; NADP+CO2; NADPH
Diễn biến

Gồm 2 giai đoạn:

+ Hấp thụ ánh sáng

+ Tạo ATP và NADPH

Xảy ra theo quy trình C3ở thực vật.
Sản phẩmO2; NADPH; ATP(CH2O); ADP; NADP+

Phân biệt hô hấp và quang hợp

Hôhấp

Quang hợp

Phương trình tổng quátC6H12O6+6O2→ 6CO2+ 6H2O+ Q (ATP+to)6CO2+6H2O→C6H12O6+ 6O2
Nơi thực hiệnTế bào chấtvà ty thểLục lạp
Năng lượngGiải phóngTích luỹ
Sắc tốKhông gồm sắc tố tham giaCó sự tham gia của sắc tố
Đặc điểm khácXảy ra ở mọi tế bào sống cùng suốt ngày đêm.Xảy ra ở tế bào quang quẻ hợp(lục lạp) lúc đủ AS.

III. Bài bác tập về quang quẻ hợp vào SGK

Bài 1 (trang 70 sgk Sinh học 10):Quang hợp được thực hiện ở những đội sinh vật nào?

Lời giải:

Quang hợp được thực hiện ở nhóm: thực vật, tảo với một số vi khuẩn

Bài 2 (trang 70 sgk Sinh học 10):Quang hợp thường được phân thành mấy trộn là những pha nào?

Lời giải:

Quang hợp thường được chia thành hai pha: trộn sáng với pha tối.

+ trộn sáng (giai đoạn chuyển hóa năng lượng ánh sáng):

- Điều kiện: có ánh sáng

- Năng lượng tia nắng được hấp thụ và chuyển thành dạng năng lượng trong các liên kết hóa học của ATP và NADPH .

+ pha tối (quá trình cố định CO2):

- Diễn ra trong chất nền của lục lạp

- CO2bị khử thành cacbôhiđrat sử dụng năng lượng ATP với NADPH

Bài 3 (trang 70 sgk Sinh học 10):Những phân tử nào chịu trách nhiệm hấp thụ năng lượng ánh nắng cho quang quẻ hợp?

Lời giải:

Trong quang hợp, các phân tử hấp thụ năng lượng ánh nắng cho quy trình quanh hợp là những sắc tố quang quẻ hợp: clorophyl (chất diệp lục), carotenoit (sắc tố vàng, da cam, tím đỏ), phicobilin.

Bài 4 (trang 70 sgk Sinh học 10):Oxi được ra đời từ chất nào và trong pha làm sao của quy trình quang hợp?

Lời giải:

Trong quá trình quang hợp, oxi được ra đời trong trộn sáng, từ quá trình quang phân li nước. Quy trình quang phân li nước diễn ra nhờ phương châm xúc tác của phức hệ giải phóng oxi.

Bài 5 (trang 70 sgk Sinh học 10):Ở thực vật, pha sáng của quy trình quang hợp diễn ra ở đâu cùng tạo ra sản phẩm gì để cung cấp cho pha tối?

Lời giải:

Ở thực vật, pha sáng của quá trình quang hợp diễn ra ở màng talacoit của lục lạp. Trộn sáng tạo ra ATP cùng NADPH để cung cấp đến pha tối.

Bài 6 (trang 70 sgk Sinh học 10):Pha tối của quang quẻ hợp diễn ra ở đâu? Sản phẩm ổn định đầu tiên của quy trình C3là gì? Tại sao người ta lại gọi bé đường C3là chu trình?

Lời giải:

+ pha tối của quang hợp diễn ra vào chất nền của lục lạp.

+ Sản phẩm ổn định đầu tiên của quy trình C3là một hợp chất có tía cacbon (do đó chu trình này có tên là chu trình C3).

Xem thêm: Bộ Hình Ảnh Đêm Trung Thu - Những Hình Ảnh Về Tết Trung Thu Đẹp, Ý Nghĩa Nhất

+ Người ta gọi nhỏ đường C3là chu trình vì ở con đường này, chất kết hợp với CO2đầu tiên là RiDP (một phân tử hữu cơ có 5C) lại được tái tạo trong giai đoạn sau để nhỏ đường tiếp tục quay vòng.