*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Quá trình đẳng áp là gì

Một khối khí lí tưởng thực hiện quá trình đẳng áp ở nhì áp suất không giống nhau được trình diễn như hình sau:


*

*

Một khối khí lí tưởng có nhiệt độ ở trạng thái ban sơ là (27^0C) . Khẳng định nhiệt độ của khối khí sau khoản thời gian đun lạnh đẳng áp biết thể tích của khối khí tăng lên 3 lần.


Ống thủy tinh tiết diện S một đầu kín, một đầu ngăn vì giọt thủy ngân. Chiều nhiều năm cột không khí bên phía trong ống chất thủy tinh là (l_1 = 20cm), nhiệt độ độ bên phía trong ống là (27^0C). Chiều cao của cột không khí bên trong ống lúc nhiệt độ tạo thêm (10^0C) là bao nhiêu? Coi thừa trình biến hóa trạng thái cùng với áp suất không đổi.


*

Một bình mong thể tích (45cm^3) cất khí lí tưởng được nối với 1 ống khí hình tròn trụ tiết diện (0,1cm^2) một đầu được chặn vì chưng giọt thủy ngân. Ở ánh nắng mặt trời (20^0C) chiều dài cột khí trong ống là (10cm), xác minh chiều dài của cột không khí trong ống khi nhiệt độ tăng mang đến (25^0C) hiểu được áp suất của khí quyển là ko đổi.
Xem thêm: Bài Tập Xác Suất Đầy Đủ Có Lời Giải, 500 &Mdash Internal Server Error

*

(12g)khí chiếm thể tích (4l) ở (7^0C), sau khoản thời gian nung lạnh đẳng áp khối lượng riêng của khí là (1,2g/l) . ánh nắng mặt trời của khí sau khi nung nóng có giá trị là: