Có (k) phương án (A_1,A_2,A_3,...,A_k) để tiến hành công việc. Trong đó:

- Có (n_1) cách triển khai phương án (A_1),

- Có (n_2) cách triển khai phương án (A_2)

- Có (n_k) cách tiến hành phương án (A_k).

Bạn đang xem: Quy tắc đếm

Khi đó, số cách để thực hiện công việc là: (n_1 + n_2 + ... + n_k) cách.


Nếu (A) với (B) là nhì tập phù hợp hữu hạn ko giao nhau thì số phần tử của (A cup B) bằng tổng số bộ phận của (A) và của (B), tức là: (left| A cup B ight| = left| A ight| + left| B ight|).


Ví dụ: Đi từ hà nội thủ đô vào TP. Hồ Chí Minh có thể đi bởi ô tô, tàu hỏa, sản phẩm công nghệ bay. Biết có (10) chuyến ô tô, (2) chuyến tàu hỏa và (1) chuyến sản phẩm bay có thể vào được TP. Hồ Chí Minh. Số cách hoàn toàn có thể đi nhằm vào tp hcm từ thành phố hà nội là:

Hướng dẫn:

Có (3) phương án đi từ hà thành vào tp.hồ chí minh là: ô tô, tàu hỏa, máy bay.

- Có (10) cách đi bằng ô tô (vì có (10) chuyến).

- Có (2) cách đi bằng tàu hỏa (vì có (2) chuyến).

- Có (1) cách đi sử dụng máy bay (vì có (1) chuyến).

Vậy có tất cả (10 + 2 + 1 = 13) biện pháp đi tự HN với TP.HCM.

2. Luật lệ nhân


Có (k) công đoạn (A_1,A_2,...,A_k) để tiến hành công việc.

- Có (n_1) cách tiến hành công đoạn (A_1).

- Có (n_2) cách thực hiện công đoạn (A_2).

- Có (n_k) cách triển khai công đoạn (A_k).

Khi đó, số cách để thực hiện quá trình là: (n_1.n_2.....n_k) cách.


Ví dụ: Mai mong đặt mật khẩu bên có (4) chữ số. Chữ số trước tiên là một trong (3) chữ số (1;2;0), chữ số đồ vật hai là 1 trong trong (3) chữ số (6;4;3), chữ số trang bị ba là 1 trong trong (4) chữ số (9;1;4;6) và chữ số sản phẩm công nghệ tư là 1 trong (4) chữ số (8;6;5;4). Gồm bao nhiêu phương pháp để Mai đặt mật khẩu nhà?


Hướng dẫn:

Việc để mật khẩu đơn vị có (4) công đoạn (từ chữ số thứ nhất đến chữ số cuối cùng).

- Có (3) cách thực hiện công đoạn 1 (ứng với (3) cách chọn chữ số đầu tiên).

- Có (3) cách thực hiện công đoạn 2 (ứng với (3) cách chọn chữ số thiết bị hai).

- Có (4) cách thực hiện quy trình 3 (ứng với (4) cách lựa chọn chữ số đồ vật ba).

- Có (4) cách thực hiện quy trình 4 (ứng với (4) cách chọn chữ số lắp thêm tư).

Vậy có tất cả (3.3.4.4 = 144) cách để Mai đặt mật khẩu nhà.

Xem thêm: Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen Full, Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

*


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.3 trên 30 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 11 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp plovdent.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện plovdent.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


nhờ cất hộ Hủy bỏ

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép plovdent.com nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để nhận được các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.