Là nội dung kiến thức và kỹ năng của lũy vượt với số nón tự nhiên, quy tắc nhân nhì lũy thừa thuộc cơ số là trong số những quy tắc đặc biệt quan trọng được giới thiệu trước tiên.

Bạn đang xem: Quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số


Công thức nhân nhì lũy thừa cùng cơ số được viết như thế nào? nội dung bài viết dưới đây bọn họ sẽ trả lời câu hỏi này, đồng thời áp dụng công thức nhân 2 lũy thừa cùng cơ số này để giải một số bài tập minh họa.

1. Lũy quá với số nón tự nhiên

• Lũy vượt bậc n của a là tích của n vượt số bằng nhau, từng thừa số bằng a:

 

*

 a hotline là cơ số, n hotline là số mũ. Quy ước a1  = a.

> giữ ý:

 a2 còn được điện thoại tư vấn là a bình phương (hay bình phương của a).

 a3 còn được gọi là a lập phương (hay lập phương của a).

• Phép nhân nhiều thừa số đều nhau gọi là phép nâng lên lũy thừa.

* Ví dụ: 35 = 3.3.3.3.3 = 243

2. Nhân nhì lũy thừa cùng cơ số

 Khi nhân nhị lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng những số mũ:

• Công thức nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số: am.an  = am+n

* Ví dụ: 23.25 = 23+5 = 28

> Chú ý:

- một trong những là bình phương của một vài tự nhiên được call là số chủ yếu phương. Ví dụ: 4 là một vài chính phương vì chưng 4 = 22; 625 cũng là một vài chính phương vì chưng 625 = 252.

3. Bài bác tập vận dụng quy tắc nhân 2 lũy thừa cùng cơ số

* Bài 56 trang 27 sgk Toán 6 Tập 1: Viết gọn các tích sau bằng phương pháp dùng lũy thừa.

a) 5.5.5.5.5.5; b) 6.6.6.3.2

c) 2.2.2.3.3; d) 100.10.10.10


* Lời giải:

a) 5.5.5.5.5.5 = 56

b) 6.6.6.3.2 = 6.6.6.6 = 64

c) 2.2.2.3.3 = 23.32

d) 100.10.10.10 = (10.10).10.10.10 = 105.

Bài 57 trang 28 sgk Toán 6 Tập 1: Tính giá bán trị những lũy quá sau:

a) 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210; b) 32, 33, 34, 35

c) 42, 43, 44; d) 52, 53, 54; e) 62, 63, 64

* Lời giải:

a) 23 = 2.2.2 = 8;

 24 = 2.2.2.2 = 16;

 25 = 2.2.2.2.2 = 32;

 26 = 2.2.2.2.2.2 = 64;

 27 = 26.2 = 64.2 = 128;

 28 = 27.2 = 128.2 = 256;

 29 = 28 .2 = 256.2 = 512;

 210 = 29.2 = 512.2 = 1024.

b) 32 = 3.3 = 9;

 33 = 3.3.3 = 27;

 34 = 33.3 = 27.3 = 81;

 35 = 34.3 = 81.3 = 243.

c) 42 = 4.4 = 16;

 43 = 42.4 = 16.4 = 64;

 44 = 43.4 = 64.4 = 256.

d) 52 = 5.5 = 25;

 53 = 52.5 = 25.5 = 125;

 54 = 53.5 = = 125.5 = 625.

e) 62 = 6.6 = 36;

 63 = 62.6 = 36.6 = 216;

 64 = 63.6 = 216.6 = 1296.

* bài 58 trang 28 sgk Toán 6 Tập 1: a) Lập bảng bình phương các số tự nhiên từ 0 mang đến 20.

b) Viết mỗi số sau thành bình phương của một số tự nhiên: 64; 169; 196.

* Lời giải:

a) Ta gồm bảng sau:

a012345678910
a20149162536496481100

 

a11121314151617181920
a2121144169196225256289324361400

b) Dựa vào bảng ngơi nghỉ câu a để triển khai câu này:

 64 = 8.8 = 82

 169 = 13.13 = 132

 196 = 14.14 = 142

* bài xích 59 trang 28 sgk Toán 6 Tập 1: a) Lập bảng lập phương những số thoải mái và tự nhiên từ 0 đến 10.

b) Viết từng số sau thành lập phương của một trong những tự nhiên: 27; 125; 216.

Xem thêm: Tổng Hợp Hình Chữ Cái Tiếng Việt Đẹp, Dễ Thương Cho Bé, Hình Ảnh Bảng Chữ Cái Tiếng Việt

* Lời giải:

a) Bảng lập phương những số tự nhiên và thoải mái từ 0 đến 10

a012345678910
a301827641252163435127291000

b) Dựa vào bảng sống câu a để làm câu này:

 27 = 3.3.3 = 33

 125 = 5.5.5 = 53

 216 = 6.6.6 = 63

* bài bác 60 trang 28 sgk Toán 6 Tập 1: Viết hiệu quả mỗi phép tính sau bên dưới dạng một lũy thừa:

a) 33.34; b) 52.57; c) 75.7;

* Lời giải:

a) 33.34 = 33+4 = 37

b) 52.57 = 52+7 = 59

c) 75.7 = 75+1 = 76


Tóm lại, nội dung buộc phải ghi ghi nhớ về nguyên tắc nhân 2 lũy thừa cùng cơ số chính là công thức nhân 2 lũy quá sau: am.an = am+n. Những em hãy làm cho nhiều bài bác tập để ghi nhớ công thức này.