7 đặc điểm của Saccarozo: tính chất hóa học, vật lí, Cấu tạo, Điều chế, Ứng dụng8 đặc điểm của Tinh bột: tính chất hóa học, đồ vật lí, Cấu tạo, Điều chế, Ứng dụng9 tính chất của Xenlulozo: đặc điểm hóa học, đồ lí, Cấu tạo, Điều chế, Ứng dụng

A. Fructozo bao gồm phản ứng tráng bạc chứng tỏ phân tử fructozơ bao gồm nhóm chức –CHO.

Bạn đang xem: Saccarozơ tinh bột và xenlulozơ

B. Thủy phân xenlulozơ chiếm được glucozơ.

Bạn sẽ xem: bài xích 6- Saccarozơ, tinh bột cùng xenlulozơ


C. Thủy phân tinh bột thu được fructozơ và glucozơ.

D. Cả xenlulozơ cùng tinh bột đều phải có phản ứng tráng bạc.

Lời giải:

Đáp án B.

(C6H10O5)n + nH2O −to→ nC6H12O6

Giải bài 2 trang 33 SGK Hóa 12

Bài 2 (trang 33 SGK Hóa 12): Những phát biểu như thế nào sau đây, câu như thế nào đúng (Đ), câu nào sai (S)?

a) Saccarozơ được xem là một đoạn mạch của tinh bột

b) Tinh bột cùng xenlulozơ những là polisaccarit chỉ không giống nhau về kết cấu của cội glucozơ.

c) khi thủy phân mang đến cùng saccarozơ, tinh bột với xenlulozo hầu như cho một loại monosaccarit.

d) khi thủy phân mang lại cùng tinh bột cùng xenlulozơ. Rất nhiều cho glucozơ.

Lời giải:

A. S. Vì saccarozơ được kết cấu từ một gốc glucozo với 1 gốc fructozo còn tinh bột được cấu trúc từ nhiều gốc α- glucozo link với nhau.

B. Đ.

C. S. Bởi khi thủy phân mang lại cùng saccarozo nhận được glucozo với fructozo còn lúc thủy phân cho cùng tinh bột với xenlulozo chỉ thu được glucozo.

D. Đ.

Giải bài 3 trang 34 SGK Hóa 12

Bài 3 (trang 34 SGK Hóa 12): a. So sánh đặc thù vật lý của glucozơ, saccarozơ, tinh bột với xenlulozơ.

b. Tra cứu mối liên quan về kết cấu của glucozơ, saccarozơ, tinh bột cùng xenlulozơ.

Lời giải:

a. So sánh đặc điểm vật lý của glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.

glucozosaccarozotinh bộtxenlulozo
Tính chất vật lýChất rắn, tinh thể không màu, dễ dàng tan vào nướcChất rắn kết tinh, không màu, ko mùi, bao gồm vị ngọt, tan xuất sắc trong nước, độ chảy tăng cấp tốc theo nhiệt độChất rắn, ở dạng bột, vô định hình, màu trắng, ko tan trong nước lạnh. Trong nước nóng, hạt tinh bột vẫn ngậm nước cùng trương phồng lên chế tạo ra thành dung dịch keo, điện thoại tư vấn là hồ tinh bộtChất rắn, dạng gai màu trắng, không tồn tại mùi vị. Không tan nội địa và các dung mỗi hữu cơ… Chỉ rã được nội địa Svayde.

b. Mối tương quan về cấu tạo:

Saccarozơ là 1 đisaccarit được cấu tạo từ một gốc glucozơ cùng một cội fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi.

Tinh bột thuộc các loại polisaccarit, phân tử gồm nhiều mắt xích C6H10O5 liên kết cùng với nhau, các mắt xích liên kết với nhau sinh sản thành hai dạng: dạng lò xo không phân nhánh điện thoại tư vấn là amilozơ, dạng lò xo phân nhánh gọi là amilopectin. Amilozơ được tạo ra thành từ những gốc α-glucozơ liên kết với nhau thành mạch dài, xoắn lại với nhau và có phân tử khối lớn. Còn amilopectin có kết cấu mạng không gian gồm cấc mắt xích α-glucozơ tạo nên nên.

Xenlulozơ là 1 trong những polisaccarit, phân tử với nhiều gốc β-glucozơ links với nhau chế tạo thành mạch kéo dài, gồm phân tử khối siêu lớn.

Giải bài bác 4 trang 34 SGK Hóa 12

Bài 4 (trang 34 SGK Hóa 12): Hãy nêu những đặc điểm hóa học như thể nhau của saccarozơ, tinh bột với xenlulozơ. Viết phương trình hóa học (nếu có)

Lời giải:

Do saccarozo, tinh bột với xenlulozo đông đảo thuộc nhóm disaccarit cùng polisaccarit đề xuất chúng đều có phản ứng thủy phân.

Thủy phân saccarozo :

*

Thủy phân tinh bột :

*

Thủy phân xenlulozo :

*

Giải bài xích 5 trang 34 SGK Hóa 12

Bài 5 (trang 34 SGK Hóa 12): Viết phương trình hóa học xẩy ra (nếu có) giữa các chất sau:

a. Thủy phân saccarozo, tinh bột cùng xenlulozơ.

b. Thủy phân tinh bột (có xúc tác axit), sau đó cho sản phẩm công dụng với dung dịch AgNO3/NH3 (lấy dư)

c. Đun nóng xenlulozơ với tất cả hổn hợp HNO3/ H2SO4

Lời giải:

a,

Thủy phân saccarozo :

*

Thủy phân tinh bột :

*

Thủy phân xenlulozo :

*

b,

Thủy phân tinh bột :

*

Sản phẩm chiếm được là glucozo. Cho phản ứng AgNO3/NH3

*

c,

*

Giải bài 6 trang 34 SGK Hóa 12

Bài 6 (trang 34 SGK Hóa 12): Để tráng bạc một trong những ruột phích, bạn ta nên thủy phân 100 gam saccarozơ, tiếp đến tiến hành phản nghịch ứng tráng bạc. Hãy viết những phương trình bội nghịch ứng xảy ra, tính khối lượng AgNO3 cần sử dụng và trọng lượng Ag tạo ra ra. đưa thiết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn.

Lời giải:

Số mol saccarozo

*
*

Tính hóa học của Saccarozo: tính chất hóa học, trang bị lí, Cấu tạo, Điều chế, Ứng dụng

I. Kết cấu phân tử

– bí quyết phân tử: C12H22O11

– phương pháp cấu tạo: sinh ra nhờ 1 cội α – glucozơ cùng 1 nơi bắt đầu β – fructozơ bằng liên kết 1,2-glicozit:

*

– trong phân tử saccaozơ gốc α – glucozơ và gốc β – fructozơ link với nhau qua nguyên tử oxi thân C1 của glucozơ và C2 của fructozơ (C1 – O – C2)

– team OH – hemiaxetal không còn nên saccarozơ chẳng thể mở vòng tạo thành nhóm –CHO

II. Tính chất vật lý và trạng thái từ bỏ nhiên

– Saccarozơ là chất kết tinh, ko màu, dễ tan vào nước, ngọt rộng glucozơ, rét chảy ở ánh sáng 185oC

– có rất nhiều trong cây mía (nên saccarozơ còn được gọi là đường mía), củ cải đường, thốt nốt…

– có không ít dạng sản phẩm: đường phèn, con đường kính, con đường cát…

III. Tính chất hóa học

Vì không tồn tại nhóm chức andehit (-CH=O) buộc phải saccarozo không có tính khử như glucozo (không có phản ứng tráng bạc). Saccarozơ chỉ có đặc thù của ancol nhiều chức và có phản ứng của đisaccarit.

1. đặc điểm của ancol nhiều chức

hỗn hợp saccarozơ phối hợp kết tủa Cu(OH)2 thành dung dịch phức đồng – saccarozơ màu xanh lá cây lam

2C12H22O11 + Cu(OH)2 → (C12H21O11)2Cu + 2H2O

2. Bội nghịch ứng của đisaccarit (thủy phân)

Saccarozơ bị thủy phân thành glucozơ cùng fructozơ khi:

+ Đun lạnh với hỗn hợp axit

+ gồm xúc tác enzim trong hệ tiêu hóa của người

*

IV. Ứng dụng cùng sản xuất

1. Ứng dụng

Saccarozơ được dùng nhiều vào công nghiệp thực phẩm, để thêm vào bánh kẹo, nước tiểu khát… trong công nghiệp chế phẩm để điều chế thuốc.

2. Cấp dưỡng đường saccarozơ

Saccarozo được chế tạo từ cây mía, củ cải con đường hoặc hoa thốt nốt.

V. Đồng phân của saccarozo (Mantozo)

1. Phương pháp phân tử

– phương pháp phân tử C12H22O11.

– bí quyết cấu tạo: được sản xuất thành từ bỏ sự phối hợp của 2 nơi bắt đầu α-glucozơ bằng links α-1,4-glicozit:

*

2. đặc điểm hóa học

vị khi phối kết hợp 2 gốc glucozơ, phân tử mantozơ vẫn còn đấy 1 nhóm mang lại và những nhóm OH ngay lập tức kề buộc phải mantozơ có tính chất hóa học của cả Ancol nhiều chức cùng anđehit.

– tác dụng với Cu(OH)2 cho phức đồng – mantozơ greed color lam.

2C12H22O11 + Cu(OH)2 → (C12H21O11)2Cu + 2H2O

– Khử OH cùng Cu(OH)2 khi đun nóng. Mantozơ thuộc một số loại đisaccarit gồm tính khử.

C12H22O11 + 2AgNO3 + 2NH3 + H2O → 2Ag + NH4NO3 + C12H22O12

– Bị thủy phân khi có mặt axit xúc tác hoặc enzim ra đời 2 phân tử glucozơ.

C12H22O11 + H2O → 2C6H12O6 (glucozơ)

3. Điều chế

– Mantozơ được điều chế bằng phương pháp thủy phân tinh bột nhờ vào anzim amilaza (có vào mầm lúa). Bội nghịch ứng thủy phân này cũng xảy ra trong khung người người và đụng vật.

Tính chất của Tinh bột: đặc điểm hóa học, trang bị lí, Cấu tạo, Điều chế, Ứng dụng

I. Cấu tạo phân tử

Tinh bột là tất cả hổn hợp của hai các loại polisaccarit: amilozơ và amilopectin, trong các số ấy amilozơ chiếm trăng tròn – 30 % trọng lượng tinh bột

1. Phân tử amilozơ

– những gốc α – glucozơ liên kết với nhau bằng liên kết α – 1,4 – glicozit tạo nên thành mạch không phân nhánh

– Phân tử amilozơ không doãi thẳng mà xoắn lại thành hình lò xo. Mỗi vòng xoắn bao gồm 6 nơi bắt đầu glucozơ

2. Phân tử amilopectin

– các gốc α – glucozơ links với nhau bằng 2 một số loại liên kết:

+ liên kết α – 1,4 – glicozit để sinh sản thành một chuỗi nhiều năm (20 – 30 mắt xích α – glucozơ)

+ links α – 1,6 – glicozit để chế tác nhánh

II. đặc điểm vật lý với trạng thái tự nhiên

– Tinh bột là hóa học rắn vô định hình, màu sắc trắng, không tan trong nước nguội

– vào nước rét từ 65oC trở lên, tinh bột chuyển thành dung dịch keo (hồ tinh bột)

– Tinh bột có nhiều trong các loại ngũ cốc, củ (khoai, sắn), quả (táo, chuối)…

III. đặc thù hóa học

1. Phản bội ứng của polisaccarit (thủy phân)

– Thủy phân nhờ vào xúc tác axit vô cơ: hỗn hợp thu được sau phản nghịch ứng có công dụng tráng bạc

*

– Thủy phân nhờ enzim:

*

2. Phản nghịch ứng màu sắc với dung dịch iot (đặc trưng)

hồ nước tinh bột + dung dịch I2 → thích hợp chất màu xanh tím

– Đun lạnh thì thấy mất màu, nhằm nguội thì màu xanh da trời tím lại xuất hiện

3. Điều chế

trong tự nhiên, tinh bột được tổng hợp đa số nhờ quy trình quang hợp của cây xanh.

6nCO2 + 5nH2O → (C6H10O5)n + 6nO2 (clorofin, ánh sáng)

*

IV. Sự gửi hóa tinh bột trong cơ thể

– Tinh bột trong những loại hoa màu là trong số những thức nạp năng lượng cơ bản của bé người.

– lúc ta ăn, tinh bột bị thủy phân nhờ enzim amilaza bao gồm trong nước bọt bong bóng thành đextrin, rồi thành mantozơ. Ở ruột, enzim mantaza giúp cho việc thủy phân mantozơ thành glucozơ. Glucozơ được hấp thụ qua thành mao trạng ruột vào máu.

– Trong ngày tiết nồng độ glucozơ không đổi khoảng 0,1%. Lượng glucozơ dư được gửi về gan: tại đây glucozơ hòa hợp thành enzim thành glicogen (còn điện thoại tư vấn là tinh bột động vật) dữ trữ mang đến cơ thể.

– khi nồng độ glucozơ trong máu giảm đi dưới 0,1%, glicogen làm việc gan lại bị thủy phân thành glucozơ với theo mặt đường máu gửi đến các mô vào cơ thể.

– Tại những mô, glucozơ bị oxi hóa chậm rãi qua những phản ứng phức hợp nhờ enzim thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cho khung người hoạt động.

– Sự chuyển hóa tinh bột trong khung người được màn biểu diễn bởi sơ đồ sau:

*

V. Sự tạo thành tinh bột vào cây xanh

– Tinh bột được chế tạo ra thành trong cây xanh từ khí cacbonic và nước nhờ ánh sáng mặt trời. Quá trình tạo thành tinh bột vì thế gọi là quá trình quang hợp.

– quy trình xảy ra phức tạp qua nhiều giai đoạn, trong những số đó có tiến độ tạo thành glucozơ, có thể được viết bằng phương trình hóa học đơn giản và dễ dàng sau:

*

Tính hóa học của Xenlulozo: tính chất hóa học, vật lí, Cấu tạo, Điều chế, Ứng dụng

I. Cấu trúc phân tử

– công thức phân tử: (C6H10O5)n

– Xenlulozơ là một trong những polime hợp thành từ các mắt xích β – glucozơ bởi những liên kết β – 1,4 – glicozit

– Mỗi đôi mắt xịch C6H10O5 có 3 đội OH thoải mái nên có thể viết công thức cấu trúc của xenlulozo là n

*

II. đặc thù vật lý với trạng thái trường đoản cú nhiên

– Xenlulozơ là hóa học rắn hình sợi, màu trắng, ko mùi, ko vị, không tan trong nước cùng trong dung môi hữu cơ thường thì như benzen, ete

– Xenlulozơ là yếu tố chính tạo ra lớp màng tế bào thực vật, cỗ khung của cây cối

– Xenlulozơ có khá nhiều trong vào cây bông (95 – 98%), đay, gai, tre, nứa (50 – 80%), mộc (40 – 50%)

III. đặc điểm hóa học

tương tự như tinh bột, xenlulozơ không có tính khử; khi thủy phân xenlulozơ đến cùng thì chiếm được Glucozơ. Mỗi đôi mắt xích C6H10O5 có 3 team OH thoải mái nên xenlulozơ có tính chất của ancol đa chức.

1. Phản nghịch ứng của polisaccarit (thủy phân)

– xẩy ra khi làm cho nóng xenlulozơ với hỗn hợp axit vô cơ

*

 – phản ứng cũng xẩy ra nhờ enzim xenlulaza (trong bao tử trâu, bò…). Khung người con người không đồng điệu được xenlulozơ

2. Phản nghịch ứng của ancol đa chức

– với HNO3/H2SO4 đặc (phản ứng este hóa):

*

– Xenlulozơ ko phản ứng cùng với Cu(OH)2, tuy thế tan được trong dung dịch (OH)2 (nước Svayde) tạo chất lỏng nhớt dùng làm tạo tơ đồng – amoniac.

Xem thêm: Năm Nhuận Là Gì? Mấy Năm Nhuận 1 Lần ? Cách Tính Năm Nhuận Cách Tính Năm Nhuận

IV. Ứng dụng

– Xenlulozơ xantogenat dùng làm điều chế tơ visco, tơ axetat, sản xuất thuốc súng không sương và sản xuất phim ảnh.