plovdent.com giới thiệu đến bạn đọc file PDF Sách giáo khoa hóa học 12 (tải xuống miễn phí), nhằm giúp chúng ta tra cứu cấp tốc lý thuyết, kiến thức và nội dung chương trình SGK hóa học 12.

Mục lục Sách giáo khoa hóa học 12:CHƯƠNG 1 – ESTE – LIPIT.Bài 1. Este.Bài 2. Lipit.Bài 3. Quan niệm về xà phòng và hóa học giặt rửa tổng hợp.Bài 4. Luyện tập: Este và chất béo.CHƯƠNG 2 – CACBOHIĐRAT.Bài 5. Glucozơ.Bài 6. Saccarozơ, tinh bột với xenlulozơ.Bài 7. Luyện tập: kết cấu và đặc thù của cacbohiđrat.Bài 8. Thực hành: Điều chế, tính chất hoá học của este và cacbohiđrat.CHƯƠNG 3 – AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN.Bài 9. Amin.Bài 10. Amino axit.Bài 11. Peptit với protein.Bài 12. Luyện tập: cấu tạo và đặc điểm của amin, amino axit với protein.CHƯƠNG 4 – POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME.Bài 13. Đại cương cứng về polime.Bài 14. Vật tư polime.Bài 15. Luyện tập: Polime và vật tư polime.Bài 16. Thực hành: một trong những tính hóa học của protein và vật tư polime.CHƯƠNG 5 – ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI.Bài 17. địa điểm của sắt kẽm kim loại trong bảng tuần trả và cấu tạo của kim loại.Bài 18. đặc điểm của kim loại. Hàng điện hoá của kim loại.Bài 19. Vừa lòng kim.Bài 20. Sự ăn mòn kim loại.Bài 21. Điều chế kim loại.Bài 22. Luyện tập: đặc điểm của kim loại.Bài 23. Luyện tập: Điều chế sắt kẽm kim loại và sự ăn mòn kim loại.Bài 24. Thực hành: Tính chất, pha trộn kim loại, sự làm mòn kim loại.CHƯƠNG 6 – KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM.Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của sắt kẽm kim loại kiềm.Bài 26. Kim loại kiềm thổ cùng hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ.Bài 27. Nhôm cùng hợp hóa học của nhôm.Bài 28. Luyện tập: đặc điểm của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ với hợp chất của chúng.Bài 29. Luyện tập: tính chất của nhôm cùng hợp hóa học của nhôm.Bài 30. Thực hành: đặc điểm của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng.CHƯƠNG 7 – SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI quan liêu TRỌNG.Bài 31. Sắt.Bài 32. Hợp chất của sắt.Bài 33. Hợp kim của sắt.Bài 34. Crom và hợp chất của crom.Bài 35. Đồng với hợp chất của đồng.Bài 36. Sơ sài về niken, kẽm, chì, thiếc.Bài 37. Luyện tập: tính chất hoá học tập của sắt cùng hợp hóa học của sắt.Bài 38. Luyện tập: đặc điểm hoá học của crom, đồng với hợp chất của chúng.Bài 39. Thực hành: tính chất hoá học tập của sắt, đồng và hồ hết hợp chất của sắt, crom.CHƯƠNG 8 – PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ.Bài 40. Nhận biết một vài ion trong dung dịch.Bài 41. Dấn biết một số trong những chất khí.Bài 42. Luyện tập: nhận biết một số trong những chất vô cơ.CHƯƠNG 9 – HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN ghê TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG.Bài 43. Hoá học với vấn đề trở nên tân tiến kinh tế.Bài 44.


Bạn đang xem: Sách giáo khoa hóa 12 pdf


Xem thêm: Dns Dùng Để Làm Gì ? Quan Trọng Như Thế Nào Trong Hạ Tầng Mạng

Hoá học và vấn đề xã hội.Bài 45. Hoá học tập và vấn đề môi trường.Chịu nhiệm vụ xuất bản: quản trị Hội đồng member kiêm tgđ NGƯT NGÔ TRẦN ÁI.Phó tổng giám đốc kiêm Tổng biên tập GS.TS VŨ VĂN HÙNG.Biên tập lần đầu: VƯƠNG MINH CHÂU – NGUYỄN VĂN LỄ.Biên tập tái bản: NGUYỄN VĂN NGUYÊN – ĐẶNG CÔNG HIỆP.Biên tập mĩ thuật: NGUYỄN THỊ HỒNG VY.Biên tập kĩ thuật cùng trình bày: NGUYỄN THỊ HỒNG VY.Trình bày bìa: PHAN HƯƠNG.Sửa bản in: NGUYỄN VĂN NGUYÊN.Chế bản: CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG.Trong sách có sử dụng một vài hình ảnh minh hoạ đem từ sách nước ngoài.