Sách Giáo Khoa chất hóa học Lớp 12 được bộ giáo dục đào tạo và Đào Tạo soạn và phạt hành. Sách tất cả chín chương không thiếu công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học…

Bạn vẫn xem: Sách hóa 12

CHƯƠNG 1. ESTE – LIPIT

Bài 1. Este – chất hóa học 12Bài 2. Lipit – hóa học 12Bài 3. định nghĩa về xà chống và chất giặt cọ tổng hợpBài 4. Rèn luyện este và hóa học béoĐề soát sổ 15 phút – Chương 1 – chất hóa học 12Đề soát sổ 45 phút – Chương 1 – chất hóa học 12

CHƯƠNG 2. CACBOHIDRAT

Bài 5. Glucozơ – chất hóa học 12Bài 6. Saccarozơ, tinh bột cùng xenlulozơBài 7. Luyện tập: kết cấu và tính chất của CacbohiđratBài 8. Thực hành: Điều chế, đặc điểm hóa học của este với cacbohiđratĐề khám nghiệm 15 phút – Chương 2 – Hoá học 12

CHƯƠNG 3. AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN

Bài 9. AminBài 10. Amino axitBài 11. Peptit với proteinBài 12. Luyện tập: cấu trúc và đặc thù của amin, amino axit và proteinĐề khám nghiệm 15 phút – Chương 3 – chất hóa học 12Đề đánh giá 45 phút – Chương 3 – hóa học 12

CHƯƠNG 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Bài 13. Đại cưng cửng về polimeBài 14. Vật liệu polimeBài 15. Luyện tập: Polime và vật tư polimeBài 16. Thực hành: một số tính hóa học của protein và vật tư polimeĐề khám nghiệm 15 phút – Chương 4 – chất hóa học 12Đề kiểm tra 45 phút – Chương 4 – chất hóa học 12

CHƯƠNG 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Bài 17. Vị trí của sắt kẽm kim loại trong bảng tuần trả và cấu trúc của kim loạiBài 18. Tính chất của kim loại. Hàng điện hoá của kim loạiBài 19. Vừa lòng kimBài 20. Sự ăn mòn kim loạiBài 21. Điều chế kim loạiBài 22. Luyện tập: đặc điểm của kim loạiBài 23. Luyện tập: Điều chế sắt kẽm kim loại và sự ăn mòn kim loạiBài 24. Thực hành: Tính chất, pha chế kim loại, sự ăn mòn kim loạiĐề khám nghiệm 15 phút – Chương 5 – chất hóa học 12Đề kiểm tra 45 phút – Chương 5 – hóa học 12

CHƯƠNG 6. KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM

Bài 25. Sắt kẽm kim loại kiềm với hợp chất đặc trưng của sắt kẽm kim loại kiềmBài 26. Sắt kẽm kim loại kiềm thổ và hợp chất đặc trưng của kim loại kiềm thổBài 27. Nhôm và hợp chất của nhômBài 28. Luyện tập: đặc thù của sắt kẽm kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúngBài 29. Luyện tập: tính chất của nhôm cùng hợp hóa học của nhômBài 30. Thực hành: đặc điểm của natri, magie, nhôm cùng hợp chất của chúngĐề đánh giá 15 phút – Chương 6 – chất hóa học 12Đề soát sổ 45 phút (1 huyết ) – Chương 6 – chất hóa học 12

CHƯƠNG 7. SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI quan TRỌNG

Bài 31. SắtBài 32. Hợp hóa học của sắtBài 33. Hợp kim của sắtBài 34. Crom với hợp hóa học của CromBài 35. Đồng với hợp chất của đồngBài 36. Sơ sài về Niken, Kẽm, Chì, ThiếcBài 37. Luyện tập: đặc điểm hóa học của sắt và hợp chất của sắtBài 38. Luyện tập: đặc điểm hóa học tập của Crom, đồng với hợp hóa học của chúngBài 39. Thực hành: đặc điểm hóa học của sắt, đồng và tuy thế hợp chất của sắt, cromĐề kiểm soát 15 phút – Chương 7 – chất hóa học 12Đề khám nghiệm 45 phút (1 huyết ) – Chương 7 – hóa học 12

CHƯƠNG 8. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

CHƯƠNG 9. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN tởm TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG – HÓA 12

Bài 43. Hóa học và vấn để trở nên tân tiến kinh tếBài 44.


Bạn đang xem: Sách hóa 12 pdf


Xem thêm: Tranh Mâm Ngũ Quả Đẹp - Hướng Dẫn Cách Vẽ Mâm Ngũ Quả Ngày Tết

Hóa học và vụ việc xã hộiBài 45. Chất hóa học và sự việc môi trườngĐề bình chọn 15 phút – Chương 9 – chất hóa học 12