Lưu ý: các em bắt buộc học nằm trong sơ đồ trên để hoàn toàn có thể giải bài bác tập một cách nhanh nhất

TH2: khi toạ độ (x) không quan trọng đặc biệt (hình minh hoạ nghỉ ngơi trên)

 

 VTCB(O)-> x:  $Delta t_1$ = $frac(fracxA)omega $, với(rad).

Bạn đang xem: Sơ đồ thời gian lý 12

Biên(A)-> x:$Delta t_2$ = , với(rad).

Lưu ý: Chất điểm đi được một vòng trê tuyến phố tròn (góc xoay 3600 = 2π rad) trong thời gian một chu kì T

Ví dụ 1: Một vật xê dịch điều hòa cùng với biên độ A .Tính chu kỳ luân hồi và tần số giao động của đồ vật biết rằng

a) khi vật đi tự VTCB đến li độ x = $fracAsqrt32$hết thời gian ngắn duy nhất là 2 (s).

b)khoảng thời hạn ngắn nhất lúc vật đi trường đoản cú li độ x = $fracAsqrt32$đến li độ x = A là 4 (s).

 

Hướng dẫn

a) Dưa theo sơ đồ gia dụng ta tất cả :

*

$Rightarrow $ $Delta t_O o fracAsqrt32$ =$fracT12$ =2 $Rightarrow $T=24 (s) $Rightarrow $f=$frac124$ (Hz)

b) dựa vào sơ thiết bị ta có:

*

$Delta t_fracAsqrt32 o A$=$Delta t_O o A$-$Delta t_O o fracAsqrt32$=$fracT4$ -$fracT6$=$fracT12$=4$Rightarrow $T=48(s) $Rightarrow $f=$frac148$ (Hz)

 

Ví dụ 2: Một vật xấp xỉ điều hòa với phương trình x = 10cos(ωt + π/3) cm. Vào một chu kỳ luân hồi dao động, khoảng thời gian mà tốc độ của đồ gia dụng v > $fracsqrt3v_max 2$là 0,5 s. Search khoảng thời hạn ngắn kể từ thời điểm vật xấp xỉ đến khi thiết bị qua vị trí gồm độ lớn gia tốc bằng vận tốc cực đại?

Hướng dẫn:

*

$$ Ta có: Khoảng thời gian mà tốc độ của trang bị v > $fracsqrt3v_max 2$là 0,5 s

Dựa vào hình trên ta bao gồm $Delta t$ =4.($fracT4$ -$fracT6$)=$fracT3$=0,5$Rightarrow $ T=1,5(s)

Tại thời t=0 ta tất cả x=$fracA2$ và dịch rời về phìa VTCB ( vị $varphi =fracpi 3$ )

$Rightarrow $ Theo đề bài ta đề xuất tìm khoảng thời gian ngắn kể từ thời điểm vật xê dịch đến khi thứ qua vị trí có độ lớn tốc độ bằng gia tốc cực lớn nên ta bao gồm x=$-A$

*

Ví dụ 3: Một vật giao động điều hòa cùng với phương trình x = 10cos(ωt - π/6) cm. Vào một chu kỳ dao động, khoảng thời hạn mà vận tốc của vật v > $fracv_max 2$là 0,6 s. Tìm kiếm khoảng thời gian ngắn kể từ lúc vật dao động đến khi đồ gia dụng qua địa điểm có vận tốc v = $fracsqrt3v_max 2$lần sản phẩm công nghệ hai?

Hướng dẫn

Ta gồm sơ đồ:

*

Do khoảng thời gian mà tốc độ của vật dụng v > $fracv_max 2$là 0,6 s phải ta có:

$Delta t$=4.($fracT4$ -$fracT12$)=$frac2T3$=0,6$Rightarrow $ T=0,9(s)

Tại thời t=0 ta có x=$fracAsqrt32$ và di chuyển về phía biên A ( do $varphi =-fracpi 6$ )

Ta tất cả tốc độ 

*

Nên ta gồm sơ đồ:

*

*

Ví dụ 4(ĐH 2010): Một vật xê dịch điều hòa với biên độ 5 cm. Hiểu được trong một chu kỳ luân hồi dao động, khoảng thời gian độ lớn tốc độ không vượt quá 100 cm/s2 là . Tìm tần số dao động của vật?

Hướng dẫn:

Dựa vào đề bài ta có sơ vật dụng

*

Ta tất cả $Delta t$ = $Rightarrow $ $Delta t_O o x$=$Rightarrow $x==100

*

Áp dụng công thức:

$a_max $=$omega ^2.A$

 

*

Ví dụ 5: Một xấp xỉ điều hòa với chu kì T cùng biên độ 10 cm. Biết vào một chu kì khoảng thời gian để vật nhỏ của nhỏ lắc có độ lớn tốc độ không vượt vượt 5π cm/s là T/3. Chu kì của xê dịch bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Làm theo tựa như ví dụ 4 ta được $v_max $ =$10pi $

Áp dụng công thức

 

*

Áp dụng công thức: T=$frac2pi omega $ =2(s)

Bài tập từ bỏ luyện

Câu 1:Một vật dao động điều hòa với biên độ A. Khoảng thời gian ngắn nhất thứ đi tự li độ $x=fracAsqrt22$ đến li độ x = A/2 là 0,5 (s). Chu kỳ xê dịch của vật dụng là

A. T = 1 (s). B. T = 12 (s). C. T = 4 (s). D. T = 6 (s).

Câu 2 Một vật xấp xỉ điều hòa với biên độ A. Khoảng thời hạn ngắn nhất đồ đi từ bỏ li độ $x=-fracAsqrt22$ mang lại li độ x = là 0,3 (s). Chu kỳ dao động của vật là:

A. T = 0,9 (s). B. T = 1,2 (s). C. T = 0,8 (s). D. T = 0,6 (s).

Câu 3 Một vật xấp xỉ điều hòa cùng với biên độ A. Vật đi tự li độ x = A/2 mang đến li độ x = –A/2 hết khoảng thời gian ngắn độc nhất vô nhị là 0,5 (s). Tính khoảng thời gian ngắn nhất đồ gia dụng đi tự VTCB mang lại li độ $x=fracAsqrt22$.

A. $Delta t$ = 0,25 (s). B. $Delta t$  = 0,75 (s). C. $Delta t$ = 0,375 (s). D. $Delta t$ = 1 (s).

Câu 4: Vật xê dịch điều hòa gọi với biên độ A và tần số f. Khoảng thời hạn ngắn nhất vật dụng đi từ li độ

$x=fracAsqrt22$đến li độ $x=fracAsqrt32$là:

A. $Delta t$ = B. $Delta t$ = C. $Delta t$ = D. $Delta t$ =

Câu 5: Vật giao động điều hòa với biên độ A và tần số 5 Hz. Khoảng thời hạn ngắn nhất vật đi từ li độ x = –A mang lại li độ $x=fracAsqrt22$

A. $Delta t$ = 0,5 (s). B. $Delta t$ = 0,05 (s). C. $Delta t$ = 0,075 (s). D. $Delta t$ = 0,25 (s).

Câu 6:  Một vật xấp xỉ điều hòa cùng với biên độ A, chu kỳ dao động là T. Thời điểm lúc đầu vật ở li độ x = A, tiếp đến 3T/4 thì đồ ở li độ

A. x = A. B. x = A/2. C. x = 0. D. x = –A.

Câu 7:  Một vật giao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ dao động là T. Thời điểm ban sơ vật ở li độ x = A/2 với đang chuyển động theo chiều dương, sau đó 2T/3 thì đồ vật ở li độ

A. x = A. B. x = A/2 C. x = 0 D. x = –A

Câu 8:  Một vật dao động điều hòa cùng với biên độ A, chu kỳ xấp xỉ là T. Thời điểm lúc đầu vật ngơi nghỉ li độ x = A/2 cùng đang vận động theo chiều âm, kế tiếp 2T/3 thì đồ gia dụng ở li độ

A. x = A. B. x = A/2. C. x = 0. D. x = –A.

Câu 9: Một vật giao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ giao động là T. Thời điểm ban sơ vật sinh sống li độ x = –A, kế tiếp 5T/6 thì đồ dùng ở li độ

A. x = A. B. x = A/2. C. x = –A/2. D. x = –A.

Câu 10: Một vật giao động điều hòa với phương trình x = 8cos(2πt – π/3) cm. Tính từ bỏ thời điểm ban sơ (t = 0), tiếp đến 2/3 (s) thì đồ vật ở li độ

A. x = 8 cm. B. x = 4 cm. C. x = –4 cm. D. x = –8 cm.

Câu 11: Cho một vật dao động điều hòa gồm phương trình hoạt động x = 10cos(2πt – π/6) cm. Vật trải qua vị trí cân đối lần thứ nhất vào thời điểm:

A. t = 1/3 (s). B. t = 1/6 (s). C. t = 2/3 (s). D. t = 1/12 (s).

Câu 12:  Một vật giao động điều hòa cùng với biên độ A. Thời gian ngắn nhất để vật đi tự vị trí cân bằng đến điểm M gồm li độ $x=fracAsqrt22$ là 0,25 (s). Chu kỳ xê dịch của đồ dùng là

A. T = 1 (s). B. T = 1,5 (s). C. T = 0,5 (s). D. T = 2 (s).

Câu 13:  Một vật dao động điều hoà bao gồm tần số 2 Hz, biên độ 4 cm. Ở 1 thời điểm nào đó vật chuyển động theo chiều âm qua vị trí bao gồm li độ 2 centimet thì sau thời đặc điểm đó 1/12 (s) vật chuyển động theo

A. chiều âm, qua vị trí cân bằng. B. chiều dương, qua vị trí tất cả li độ x = –2 cm.

C. chiều âm, qua vị trí bao gồm li độ x = - 2 3> cm. D. chiều âm, qua vị trí tất cả li độ x = –2 cm.

Câu 14:  Một vật giao động điều hòa cùng với tần số f = 10 Hz và biên độ là 4 cm. Trên thời điểm thuở đầu vật vẫn ở li độ x = 2 centimet và hoạt động theo chiều dương. Sau 0,25 (s) kể từ khi dao cồn thì đồ dùng ở li độ

A. x = 2 cm và vận động theo chiều dương. B. x = 2 cm và chuyển động theo chiều âm.

C. x = –2 centimet và hoạt động theo chiều âm. D. x = –2 cm và vận động theo chiều dương.

Câu 15:  Một vật giao động điều hoà với li độ x = 4cos(0,5πt – 5π/6) cm. Vào thời điểm nào sau đây vật đi qua li độ x = 23> centimet theo chiều dương của trục toạ độ ?

A. t = 1 (s). B. t = 4/3 (s). C. t = 16/3 (s). D. t = 1/3 (s).

Câu 16:  Một vật xê dịch điều hòa cùng với biểu thức li độ x = 4cos(0,5πt – π/3) cm. Vào thời khắc nào tiếp sau đây vật sẽ đi qua vị trí x = 23> cm theo chiều âm của trục tọa độ

A. t = 4/3 (s). B. t = 5 (s). C. t = 2 (s). D. t = 1/3 (s).

 

Câu 17. Vật dao động điều hòa với biên độ A. Thời hạn ngắn nhất đồ đi từ bỏ vị trí cân đối đến li độ x = 0,5 A là 0,1 s. Chu kì dao động của trang bị là

A. 0,4 s. B. 0,8 s. C. 0,12 s. D. 1,2 s.

Câu 18. Một con lắc gồm chu kì 0,1s biên độ xấp xỉ là 4cm khoảng thời hạn ngắn nhất để nó dao động từ li độ x1 = 2cm mang lại li độ x2 = 4cm là

A. 1/60 s. B. 1/120 s. C. 1/30 s. D. 1/40 s.

Xem thêm: Tìm M Để Hàm Số Đồng Biến Trên Từng Khoảng Xác Định, Please Wait

Câu 19. Vật dao động điều hòa theo hàm cosin cùng với biên độ 4 cm và chu kỳ luân hồi 0,5 s ( lấy π² = 10). Tại 1 thời điểm mà pha dao động bằng 7π/3 thì đồ gia dụng đang hoạt động lại ngay sát vị trí cân bằng. Gia tốc của đồ tại thời điểm đó là

A. –3,2 m/s². B. 1,6 m/s². C. 3,2 m/s². D. –1,6 m/s².

Câu 20. Một vật xấp xỉ điều hòa theo phương trình x = 5cos (2πt) cm. Nếu tại 1 thời điểm nào kia vật đang xuất hiện li độ x = 3cm cùng đang hoạt động theo chiều dương thì tiếp đến 0,25 s vật gồm li độ là