đặc tả use case làm chủ khách sạn là trong những từ khóa được search nhiều tuyệt nhất trên google về chủ thể đặc tả use case cai quản khách sạn. Trong nội dung bài viết này, plovdent.com vẫn viết bài xích Hướng dẫn sệt tả use case cai quản khách sạn tiên tiến nhất 2020.

Bạn đang xem: Sơ đồ use case quản lý khách sạn

Đang xem: Sơ đồ dùng use case làm chủ khách sạn

*

b. Tại thành phần Kế toán

*

c. Tại bộ phận mua phân phối

*

d. Tại cỗ phận nhân sự

*

3. Đặc tả use case quản lý khách hàng sạn

a. Use case thống trị download nhập phân khúc thị trường sử dụng (actor) gồm những: Lễ tân, nhân sự giao thương mua bán , nhân sự nhân sự , NV Kế toán, nhân sự Dịch vụ. Use case này giới thiệu các bước tải nhập của các actor vào hệ thống . Các bước thực hiện:

+ hệ thống yêu ước actor phân phối thông tin tải nhập có tên đăng nhập với mật khẩu.

+ Actor nhập ngừng thông tin tải nhập và click nút tải nhập.

+ hệ thống kiểm soát lại thông tin đăng nhập và thông báo thành công/thất bại mang lại actor. Nếu tải nhập thành công khối hệ thống dựa bên trên thông tin tải nhập sẽ cùng lúc phân quyền phụ thuộc vào loại nhân viên . Nếu đăng nhập fail , nền móng vẫn hiện thông tin cho user với yêu cầu đăng nhập lại.

b. Use case tải xuất phân khúc thị phần dùng (Actor) gồm tất cả các thành viên trong use case đăng nhập. Use case này mô tả việc đăng xuất khỏi nền móng . Công việc thực hiện:

+ Actor thực hiện tính năng đăng xuất khỏi nền móng .

+ nền tảng hiển thị yêu cầu xác nhận từ actor

+ Actor sử dụng công nhận đăng xuất

+ nền móng cài xuất tài khoản actor khỏi nền tảng . Trường hợp Actor không công nhận cài đặt xuất thì nền móng sẽ giữ nguyên trạng thái .

c. Use case Đặt phòng đối tượng sử dụng: Lễ tân Use case này mang đến phép thành phần lễ tân đón nhận việc đặt phòng trước của khách sản phẩm . Quá trình thực hiện:

+ bộ phận Lễ tân tải nhập vào nền móng

+ chọn tính năng đặt phòng cho khách mặt hàng

+ nền móng hiển thị size yêu mong nhập thông tin khách hàng với ngày dấn phòng. Gồm những: Số CMND; bọn họ tên; Địa chỉ; số điện thoại thông minh .

+ bộ phận lễ tân nhập tin tức và ngày nhận phòng nghỉ của khách đầy đầy đủ theo form

+ nền móng auto test tin tức phòng ngày mà khách sản phẩm yêu cầu, song tuy vậy lọc danh mục các loại chống và các phòng tương ứng mà KH đầy đủ nội lực thuê vào ngày đó.

TH1: Còn một số loại phòng mà KH yêu thương cầu:

+ Lễ tân chọn phòng theo yêu cầu của khách sản phẩm vừa bắt đầu đặt.

+ nhấn nút “Đăng ký” nhằm hoàn tất việc đặt phòng trước của khách.


+ nền móng check dữ liệu lễ tân vừa nhập với lưu lại tin tức đặt chống của khách. Trường hợp thông tin KH vừa mới tồn tại trong nền móng thì sẽ không giữ thông tin KH nữa mà chỉ lưu tin tức đặt phòng.

TH2: các loại phòng mà khách sản phẩm yêu cầu đang không còn phòng trống:

+ nền tảng sẽ báo hết nhiều loại phòng đang lựa chọn và lưu ý để yêu thương cầu chọn các loại phòng khác .

+ Lễ tân sẽ thông tin cho khách và liên tục search loại phòng không tương tự hoặc thời gian khác nếu KH yêu cầu. Nếu khách hàng không hề nhu cầu thực hiện hủy phiếu đăng ký.

+ hệ thống thông báo và yêu cầu thực hiện lại.

d. Use case rà soát thực trạng phòng đối tượng sử dụng: toàn cỗ nền móng Use case này cung cấp tin tức về hiện trạng phòng của một phòng bất kỳ nào đó cho các actor. Các bước thực hiện:

+ Actor đăng nhập vào nền tảng

+ Actor chọn chức năng “Đặt phòng” hoặc “Thuê phòng” với cùng một phòng.

+ nền tảng sẽ tìm kiếm thông tin phòng phụ nằm trong mã phòng với phản hổi lại tình trạng ngày nay ở trong nhà (đang ở, vừa new được đặt trước hoặc còn trống)

+ chấm dứt use case

e. Use case tìm thông tin đặt phòng phân khúc sử dụng: Lễ tân Use case này cho phép get thông tin đặt phòng của một khách hàng đến nhận phòng nghỉ ngơi mà đang đặt phòng trước phía trên . Quá trình thực hiện:

+ Lễ tân thực hiện chức năng đk phòng đặt trước, lựa chọn công dụng “Tìm tin tức đặt phòng”

+ Lễ tân nhập số CMND của KH để thực hiện tìm tin tức đặt phòng.

+ hệ thống tìm kiếm kiếm tin tức đặt chống của khách hàng cùng trả về kết quả

f. Use case Lập phiếu dịch vụ phân khúc sử dụng: Lễ tân Use case này mang đến phép bộ phận lễ tân đón nhận yêu mong và lập phiếu sử dụng dịch vụ của khách mặt hàng . Công việc thực hiện:

+ thành phần lễ tân tải nhập hệ thống và lựa chọn tài năng lập phiếu dịch vụ.

+ nền móng sẽ tạo ra phiếu thương mại dịch vụ ứng với thông tin nhận phòng khớp ứng và hiển thị thông tin ra để lễ tân xem , đồng thời yêu cầu lễ tân chọn các dịch vụ mà khách hàng yêu cầu.

+ nhân sự bấm chắt lọc “thêm phiếu dịch vụ”

+ hệ thống lưu giữ phiếu sử dụng dịch vụ, đồng thời lưu lại thông tin cụ thể xuống “Chi tiết phiếu dịch vụ”.

+ kết thúc Use case.

+ Lưu tin tức phiếu sử dụng dịch vụ của KH vào nền tảng trường hợp use case thực hiện sự cách tân và phát triển .

g. Use case tổng hợp lợi nhuận Đối tượng: nhân sự kế toán tài chính Use case này đến phép nhân viên kế toán tổng hợp lợi nhuận của khách sạn theo yêu cầu của thống trị . Công việc thực hiện:

+ nhân viên kế toán đăng nhập nền tảng và chọn nút “Thống kê”

+ hệ thống hiển thị menu thống kê: theo ngày, theo tháng, theo quý, theo năm.

+ nhân sự kế toán lựa lựa chọn 1 trong các mục.

+ nền tảng sẽ đo đạt và in ra giấy.

Xem thêm: Hít Khay Là Gì ? Có Phải Là Ma Túy? Tất Tần Tật Về Hàng Khay Phá Ke

Trên đó là một phần kiến thức về use case quản lý khách hàng sạn. Mong muốn là nguồn xem qua đến quý bạn đọc giúp cho cho quá trình của mình.