chất hóa học 12 Sinh học tập 12 lịch sử hào hùng 12 Địa lí 12 GDCD 12 technology 12 Tin học 12
Lớp 11
hóa học 11 Sinh học tập 11 lịch sử 11 Địa lí 11 GDCD 11 công nghệ 11 Tin học 11
Lớp 10
chất hóa học 10 Sinh học 10 lịch sử hào hùng 10 Địa lí 10 GDCD 10 technology 10 Tin học tập 10
Lớp 9
hóa học 9 Sinh học tập 9 lịch sử dân tộc 9 Địa lí 9 GDCD 9 technology 9 Tin học 9 Âm nhạc và mỹ thuật 9
Lớp 8
chất hóa học 8 Sinh học tập 8 lịch sử 8 Địa lí 8 GDCD 8 công nghệ 8 Tin học tập 8 Âm nhạc cùng mỹ thuật 8
Lớp 7
Sinh học 7 lịch sử hào hùng 7 Địa lí 7 Khoa học tự nhiên 7 lịch sử hào hùng và Địa lí 7 GDCD 7 công nghệ 7 Tin học tập 7 Âm nhạc và mỹ thuật 7
lịch sử dân tộc và Địa lí 6 GDCD 6 technology 6 Tin học tập 6 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Âm nhạc 6 mỹ thuật 6

Lời giải bỏ ra tiết:

Phương pháp:

Số thiến của một tập hợp bao gồm (n) bộ phận là (P_n=n!).

Bạn đang xem: Số hoán vị của 5 phần tử là

Cách giải:

Số những hoán vị của một tập hợp tất cả (6) phần tử là: (P_6=6!=720).

Chọn D.

Xem thêm: 8 Dấu Hiệu Vết Bỏng Bô Xe Máy Nặng, Bỏng Bô Xe Máy Bị Nhiễm Trùng


*
*
*
*
*
*
*
*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép plovdent.com gởi các thông báo đến chúng ta để nhận ra các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.