Chúng ta đang biết tập hợp các số nguyên bao gồm có: các số nguyên âm, số 0 và những số nguyên dương. Hôm nay chúng ta học cách so sánh các số nguyên.

Biểu diễn các số nguyên trên trục số


Ta có thể biểu diễn các số nguyên bên trên trục số ở ngang bằng các bước sau: