tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

a) Tính tổng của số từ bỏ nhiên bé dại nhất có 4 chữ số và số tự nhiên và thoải mái lớn nhất gồm 3 chữ số

b) Tính tổng của số từ nhiên bé dại nhất có 4 chữ số không giống nhau và số thoải mái và tự nhiên lớn nhất bao gồm 3 chữ số khác nhau

c)Tính tổng của số thoải mái và tự nhiên lẻ bé dại nhất bao gồm 5 chữ số khác biệt với số tự nhiên và thoải mái chẵn bé dại nhất có 5 chữ số như là nhau.

Bạn đang xem: Số tự nhiên lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số

 

 


tính tổng số tự nhiên nhỏ nhất gồm 10 chữ số khac nhau cùng số tự nhiên lớn nhất bao gồm 10 chữ số không giống nhau ?


a)Viết số trường đoản cú nhiên nhỏ dại nhất có bốn chữ số

b)Viết số trường đoản cú nhiên nhỏ dại nhất gồm bốn chữ số khác nhau

c)Viết số tự nhiên nhỏ dại nhất gồm bốn chữ số khác biệt và đầy đủ là số chẵn

d)Viết số trường đoản cú nhiên nhỏ nhất gồm bốn chữ khác biệt và hồ hết là số lẻ

 


a)Số từ bỏ nhiên nhỏ tuổi nhất gồm 4 chữ số là:1000

b)Số tự nhiên nhỏ tuổi nhất có 4 chữ số không giống nhau là:1023

c)Số từ nhiên nhỏ tuổi nhất tất cả 4 chữ số khác nhau và các là số chẵn là:2046

d)Số từ nhiên nhỏ tuổi nhất bao gồm 4 chữ số không giống nhau và phần đông là số lẻ là:1357

Đúng k cho khách hàng nha!Học tốt!


a)Viết số từ nhiên nhỏ dại nhất bao gồm bốn chữ số: (1000).

b)Viết số tự nhiên bé dại nhất bao gồm bốn chữ số khác nhau: (1023).

c)Viết số tự nhiên nhỏ dại nhất tất cả bốn chữ số khác nhau và gần như là số chẵn: (2046).

d)Viết số tự nhiên nhỏ tuổi nhất bao gồm bốn chữ khác nhau và đầy đủ là số lẻ: (1357).


Đọc cùng viết:

a) Số tự nhiên lớn nhất gồm sáu chữ số khác nhau;

b) Số tự nhiên và thoải mái lớn nhất bao gồm bảy chữ số khác nhau;

c) Số tự nhiên và thoải mái chẵn lớn số 1 có tám chữ số không giống nhau;

d) Số thoải mái và tự nhiên lẻ nhỏ nhất có tám chữ số không giống nhau.

 


1) viết số từ nhiên nhỏ dại nhất gồm 3 chữ số không giống nhau.

2)viết số tự nhiên và thoải mái lớn tốt nhất có ba chữ số khác nhau.

3)viết số tự nhiên và thoải mái lẻ bẩn thỉu nhất bao gồm 6 chữ số.

4) dùng các chứ số 2,3,8 viết tất cả các số trường đoản cú niên gồm 3 chữ số.

Xem thêm: Cách Đặt Câu Hỏi Đúng Sai - Câu Hỏi Trắc Nghiệm Kiểu Trả Lời Ngắn Gọn

5)dùng những số 4,0,9 viết toàn bộ các số tự nhiên có 3 chữ số.


viết số từ bỏ ngiên nhỏ dại nhất tất cả 4 chữ số khác nhau .viết số từ nnhieen nhỏ tuổi nhất gồm 4 chữ khác nhau đều là số chẵn .viết số thoải mái và tự nhiên có 4 chữ số khsc nhau và phần đa là số lẻ