Sóng ngang: là sóng trong các số ấy các bộ phận của môi trường dao động theo phương vuông góc cùng với phương truyền sóng.
Bạn đang xem: Sóng ngang là gì

*
*
*
*
*
*
*
*

Một âm gồm tần số khẳng định lần lượt truyền vào nhôm, nước, không gian với tốc độ khớp ứng là v1,v2, v3. Nhận định và đánh giá nào tiếp sau đây là đúng


Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường A có gia tốc vA cùng khi truyền trong môi trường thiên nhiên B có gia tốc vB = 2vA. Cách sóng trong môi trường B sẽ:


Một sóng cơ bao gồm bước sóng λ1 truyền từ không khí vào nước. Lúc ở trong nước, fan ta đo được bước sóng λ2. Biết chiết suất của nước bằng 4/3. Bước sóng λ2 bằng:
Xem thêm: Cách Sinh Sản Của Giun Đất Như Thế Nào? Đặc Điểm Sinh Học Của Giun Đất

Một nguồn xấp xỉ đặt tại điểm $O$ trên mặt hóa học lỏng nằm theo chiều ngang phát ra giao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình (u_O = Acosomega t). Sóng do nguồn xấp xỉ này tạo thành truyền trên mặt chất lỏng có bước sóng $λ$ tới điểm $M$ biện pháp $O$ một khoảng tầm $x$. Coi biên độ sóng và gia tốc sóng không thay đổi khi truyền rằng thì phương trình dao động tại điểm $M$ là:


Một sóng ngang truyền trên mặt phẳng với tân số f = 10Hz. Tại 1 thời điểm như thế nào đó một phần mặt cắt của nước có ngoài mặt như hình vẽ. Vào đó khoảng cách từ vị trí cân bằng của A cho vị trí cân bằng của D là 60cm và điểm C sẽ đi xuống qua vị trí cân bằng. Chiều truyền sóng và tốc độ truyền sóng là: