*

*

Lý thuyết Hóa 11 bài 3. Sự năng lượng điện li của nước. PH. Hóa học chỉ chị axit - bazơ

*

I. NƯỚC LÀ CHẤT ĐIỆN LI RẤT YẾU

1. Sự điện li của nuớc

Thực nghiệm đến thấy, nước là chất lỏng có tính dẫn điện khôn cùng yếu đó là do nước điện li siêu yếu theo làm phản ứng thuận nghịch:

*

Viết gọn:

*

Thực nghiệm đã xác định được rằng, ở ánh sáng thường cứ 555 triệu phân tử H2O chỉ gồm một phân tử phân li ra ion.

Bạn đang xem: Sự điện li của nước

2. Tích số ion của nước

Khi phương trình (2) đạt trạng thái cân bằng:

*

Nước là hóa học điện li yếu

→ H2O = const. Khi đó:

*

Hằng số 

*
được call là tích số ion của nước, chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ độ.

*

Từ đó, ta gồm nồng độ ion H+ cùng nồng độ OH− trong các môi trường xung quanh như sau:

- môi trường thiên nhiên trung tính:

*

- môi trường axit:

*

- môi trường kiềm:

 

*

3. Ý nghĩa tích số ion của nước

a)Môi ngôi trường axit

Khi hoà tan axit vào nước, nồng độ H+ tăng, vị vậy nồng độ OH− phải giảm làm thế nào để cho tích số ion của nước ko đổi.

Như lúc hoà tan axit HCl vào nước để nồng độ H+ bằng 1,0.10−3 M, thì nồng độ OH− là:

*

Vậy môi trường axit là môi trường thiên nhiên trong đó:

*

b)Môi trường kiềm

Khi hoà tung bazơ vào nước, nồng độ OH− tăng, vì chưng vậy nồng độ H+ phải giảm thế nào cho tích số ion của nước không đổi. Thí dụ, hoà tan bazơ vào nước để nồng độ OH− bằng 1,0.10−5 M thì nồng độ H+ là:

*

Vậy môi trường kiềm là môi trường trong đó :

*

II. KHÁI NIỆM VỀ pH. CHẤT CHỈ THỊ AXIT - BAZƠ

1. Có mang về pH

Để đánh giá độ axit với độ kiềm của hỗn hợp một cách dễ ợt (tránh dùng những nồng độ cùng với số mũ âm) người ta sử dụng chỉ số pH cùng với quy ước như sau :

*

Khi đó:

- Ở môi trường thiên nhiên trung tính:

*

- Ở môi trường axit:

*

- Ở môi trường xung quanh kiềm:

*

Thang pH thường dùng có giá trị từ là một đến 14.

Giá trị pH có ý nghĩa to khủng trong thực tế như pH của máu fan và cồn vật có giá trị gần như không đổi. Thực trang bị chỉ có thể sinh trưởng bình thường khi quý hiếm pH của hỗn hợp trong đất ở vào khoảng xác định đặc trưng cho từng loại cây. Vận tốc ăn mòn sắt kẽm kim loại trong nước trường đoản cú nhiên phụ thuộc rất nhiều vào giá trị pH của nước mà kim loại tiếp xúc.

2. Chất chỉ thị axit - bazơ

Chất chỉ thị axit - bazơ là chất gồm màu biến hóa phụ thuộc vào quý hiếm pH của dung dịch.

Xem thêm: Gậy Thủy Thủ Mặt Trăng Hồng, (Dài 52Cm) Gậy Kim Loại Thủy Thủ Mặt Trăng Hồng

Màu của nhị chất chỉ thị axit - bazơ là quỳ cùng phenolphtalein trong hỗn hợp ở các khoảng pH khác nhau được chỉ dẫn trong bảng bên dưới đây:

*

Trộn lẫn một số chất chỉ thị có màu thay đổi kế tiếp nhau theo quý giá pH, ta được tất cả hổn hợp chất chỉ thị vạn năng. Cần sử dụng băng giấy tẩm dung dịch hỗn hợp này có thể xác định được gần đúng giá trị pH của hỗn hợp theo như hình sau:

*

Để khẳng định tương đối đúng chuẩn giá trị pH của dung dịch, bạn ta cần sử dụng máy đo pH.