Khi nối những đầu dây dẫn điện với một nguồn điện, ta chỉ thấy bóng đèn ở ly đựng dung dịch NaCl bật sáng. Vậy dung dịch NaCl dẫn điện, còn nước đựng và hỗn hợp saccarozơ không dẫn điện.

Bạn đang xem: Sự điện li

Nếu làm những thí nghiệm tương tự, fan ta thấy: NaCl rắn, khan; NaOH rắn, khan; những dung dịch ancol etylic (C2H5OH), glixerol (C2H5(OH)3)không dẫn điện.

Ngược lại, các hỗn hợp axit, bazơ cùng muối đông đảo dẫn điện.

2. Vì sao tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazơ và muối hạt trong nước

Ngay từ thời điểm năm 1887, A-rê-ni-ut (S.Arrhenius) đã giả thiết và sau này thực nghiệm đã xác thực rằng: 

Tính dẫn năng lượng điện của các hỗn hợp axit, bazơ và muối là vì trong dung dịch của bọn chúng có những tiểu phân mang điện tích chuyển động tự do được điện thoại tư vấn là các ion.

Quá trình phân li những chất trong nước ra ion là sự việc điện li. Số đông chất tung trong nước phân li ra ion được gọi là các chất năng lượng điện li . 

Vậy axit, bazơ cùng muối là phần đông chất điện li.

Sự năng lượng điện li được trình diễn bằng phương trình năng lượng điện li.

Ví dụ:

- muối phân li thành cation kim loại và anion nơi bắt đầu axit:

*

- Axit phân li thành cation H+ và anion nơi bắt đầu axit:

*

- Bazơ phân li thành cation sắt kẽm kim loại và anion hiđroxit:

*

3. Định nghĩa sự năng lượng điện li

- Sự điện li là quy trình phân li thành những ion (cation, anion) khi hóa học tan vào nước hoặc lạnh chảy.

- chất điện li là đều chất khi tan vào nước chế tạo thành hỗn hợp dẫn điện nhờ phân li thành ion.

II. PHÂN LOẠI CÁC CHẤT ĐIỆN LI

1. Độ năng lượng điện li

- Để biểu lộ mức độ phân li ra ion của các chất điện li, ta dùng khái niệm độ năng lượng điện li.

+ Độ điện li α (anpha) của một hóa học điện li là tỉ số giữa phân tử phân li thành ion (n) cùng tổng số thành phần hòa rã (n0).

*

+ tỉ lệ thành phần phân tử cũng chính là tỉ lệ với số mol, nên αα bằng tỉ số phần nồng độ mol hóa học tan phân li thành Cp và tổng mật độ mol của chất tan vào dung dịch Ct:

*

- Độ năng lượng điện li α phụ thuộc vào:

+ thực chất của hóa học tan.

+ thực chất của dung môi.

+ sức nóng độ

+ Nồng độ hóa học điện li.

2. Hóa học điện li mạnh mẽ và chất điện li yếu

a) Chất năng lượng điện li mạnh

Chất năng lượng điện li dũng mạnh là hóa học khi tan trong nước, những phân tử hoà tan gần như phân li ra ion, α=1.

Những chất điện li dũng mạnh là những axit khỏe mạnh như HCl, HNO3, HClO4, H2SO4, ...; những bazơ khỏe khoắn như NaOH, KOH, Ba(OH)2 ,... Và hầu như các muối.

Trong phương trình năng lượng điện li của hóa học điện li mạnh, tín đồ ta dùng một mũi tên chỉ chiều của quy trình điện li.

Ví dụ: 

*

b) chất điện li yếu

Chất điện li yếu ớt là chất khi chảy trong nước chỉ có 1 phần số phân tử hoà tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại bên dưới dạng phân tử trong dung dịch.

Những chất điện li yếu hèn là những axit yếu đuối như CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3 , ... ; các bazơ yếu ớt như Bi(OH)3,Mg(OH)2 , ...

Trong phương trình điện li của hóa học điện li yếu, fan ta sử dụng hai mũi tên ngược chiều nhau.

Xem thêm: Cá Bảy Màu Koi Đen Short - 6 Loại Cá Bảy Màu Koi Hot Nhất Hiện Nay

Ví dụ:

*

Cân bằng điện li là cân bằng động. Y như mọi cân đối hoá học tập khác, thăng bằng điện li cũng theo đúng nguyên lí di chuyển cân bằng Lơ Sa-tơ-li-ê.