Để xác định được chổ chính giữa đường tròn nội tiếp, vai trung phong đường tròn ngoại tiếp của một tam giác bọn họ cần nhớ lại những khái niệm.

Bạn đang xem: Tâm đường tròn ngoại tiếp

Nhắc lại các khái niệm cần nhớ:

Đường tròn nội tiếp tam giác


*

Đường tròn trung khu I nội tiếp tam giác ABC


– Khái niệm: Khi bố cạnh của tam giác là tiếp tuyến của đường tròn cùng đường tròn nằm trong tam giác thì ta gọi đường tròn đó là đường tròn nội tiếp tam giác.

– Ghi nhớ: trung ương đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của các đường phân giác trong.

Trong hình trên giao điểm I của 2 đường phân giác AM, BN của tam giác ABC đó là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

Cách xác định vai trung phong đường tròn nội tiếp tam giác

Để xác định giỏi vẽ được tâm đường tròn nội tiếp tam giác ta chỉ cần vẽ 2 đường phân giác trong của tam giác. Giao điểm giữa 2 đường phân giác chính là tâm đường tròn nội tiếp tam giác đó.

Đường tròn ngoại tiếp tam giác


*

Đường tròn chổ chính giữa I ngoại tiếp tam giác ABC.


– Khái niệm: Đường tròn ngoại tiếp tam giác là đường tròn đi qua cả cha đỉnh của tam giác. Khi đó ta có tam giác nội tiếp đường tròn.– Ghi nhớ: chổ chính giữa đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của những đường trung trực của các cạnh tam giác.

Cách xác định vai trung phong đường tròn ngoại tiếp tam giác

Để xác định xuất xắc vẽ được tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ta chỉ cần vẽ 2 đường trung trực tương ứng với 2 cạnh của tam giác. Giao điểm giữa 2 đường trung trực chính là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.

Xem thêm: Ưu Điểm Của Thư Điện Tử So Với Thư Truyền Thống ? Thư Điện Tử Có Ưu Điểm Gì So Với Thư Truyền Thống

Trong hình bên trên ta vẽ đường trung trực của cạnh AB cùng đường trung trực của cạnh AC, giao điểm I của 2 đường trung trực đó chính là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.