Bài 3 trang 94 SGK Hình học 12: Ôn tập chương III – Phương pháp toạ độ trong không gian. Toạ độ của tâm hình bình hành OADB là:

Bài 3. Trong không gian \(Oxyz\) cho ba vectơ

\(\overrightarrow a = ( – 1;1;0)\), \(\overrightarrow b = (1;1;0)\) và \(\overrightarrow c = (1;1;1)\)

Cho hình bình hành \(OADB\) có \(\overrightarrow {OA} \) = \(\overrightarrow a \), \(\overrightarrow {OB} = \overrightarrow b \) (\(O\) là gốc toạ độ). Toạ độ của tâm hình bình hành \(OADB\) là:

(A) \((0 ; 1 ; 0)\) (B) \((1 ; 0 ; 0)\)

(C) \((1 ; 0 ; 1)\) (D) \((1 ; 1 ; 0)\).

Bạn đang xem: Tâm hình bình hành

*

*
Quảng cáo

Gọi tọa độ của \(D(x;y;z)\)

\(OADB\) là hình bình hành nên \(\overrightarrow {OD} = \overrightarrow {OA} + \overrightarrow {OB} = \overrightarrow a + \overrightarrow b=(0;2;0) \)

Gọi \(I\) là tâm của hình bình hành nên \(\vec{OI}={1\over2}\vec{OD}=(0;1;0)\)

Vậy \(I(0;1;0)\)

Chọn (A) \((0 ; 1 ; 0)\).


Bài học: Chuyên mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 1 trang 94 Hình học 12: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
Bài tiếp theoBài 5 trang 95 Hình học 12: Trong không gian Oxyz cho bốn điểm A(1; 0; 0), B(0; 1; 0), C(0; 0; 1), (D(1; 1; 1)
Danh sách bài tập
Bài 95 trang 141 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao: Trong không gian tọa độ Oxyz cho sáu điểm
Bài 94 trang 140 SBT Hình 12 Nâng Cao: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’
Bài 93 trang 140 Sách bài tập Toán Hình 12 NC: Trong không gian tọa độ Oxyz cho bốn điểm
Bài 92 trang 140 Sách bài tập hình học lớp 12 nâng cao: Trong không gian tọa độ Oxyz cho đường thẳng
Bài 91 trang 139 SBT Hình học lớp 12 Nâng Cao: Trong không gian tọa độ Oxyz cho hai mặt phẳng
Bài 90 trang 139 Sách bài tập Toán Hình 12 NC: Trong không gian tọa độ Oxyz cho đường thẳng d với mặt phẳng
Mục lục môn Toán 12


Xem đầy đủ: Toán lớp 12


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
2FeCl2 +CuCl2">Bài 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26 trang 37 sách bài tập (SBT) Hóa 12:22.Phản ứng Cu + 2FeCl3>2FeCl2 +CuCl2
5.22.Phản ứng : Cu + 2FeCl3>2FeCl2 +CuCl2 chứng tỏ. Bài 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26 trang 37 sách bài tập (SBT) Hóa học 12...
Bài 58 trang 56 SGK giải tích 12 nâng cao,Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số: b) Với các...
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số: b) Với các giá nào của m, đường thẳng ...
Bài 5 trang 34 sgk hóa học 12, Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra
Saccarozơ tinh bột và xenlulozơ - Bài 5 trang 34 sgk hóa học 12. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy...
Nói về giá trị của sách, nhà văn M.Goocki có viết: “Sách mở rộng ra trước mắt tôi những chân trời mới”. Anh (chị)...
Nghị luận xã hội lớp 12 - Nói về giá trị của sách, nhà văn M.Goocki có viết: “Sách mở rộng ra trước mắt...
Phân tích diễn biến tâm lí của nhân vật Mị trong đêm tình mùa xuân, Mị muốn đi chơi nhưng bị A sử trói...

Xem thêm: Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 8 Bài 1 Bài Mở Đầu, Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 8


Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài - Phân tích diễn biến tâm lí của nhân vật Mị trong đêm tình mùa xuân, Mị...