Các công thức vật lý 10 học kỳ 1 gồm nội dung của 3 chương: Chương 1 - Động học chất điểm; Chương 2 - Động lực học hóa học điểm cùng Chương 3 - cân đối và vận động của vật dụng rắn. đồ lý 10 với không hề ít kiến thức tương đối khó vì vậy câu hỏi ghi nhớ những công thức là điều rất quan trọng.

Bạn đang xem: Tất cả công thức vật lý 10 học kì 1


Bài viết này sẽ tổng hợp các công thức vật dụng lý 10 học tập kỳ 1 nhằm mục đích giúp các em dễ dàng tra cứu vãn lại khi có "lỡ quên" trong quy trình giải các bài tập đồ vật lý liên quan nội dung của 3 chương này.


• Công thức đồ gia dụng lý 10 học kỳ 1, chương 1: Động học hóa học điểm

I. Chuyển động thẳng đều

1. Vận tốc của vận động thẳng đều

- Trong vận động thẳng đều tốc độ a = 0.

2. Gia tốc của hoạt động thẳng đều

- Vận tốc chuyển động thẳng mọi là bằng vận tốc trung bình cùng là hằng số

 

*

- nếu vật hoạt động đều trên những chặng mặt đường s1, s2,..., sn với gia tốc tương ứng v1, v2,..., việt nam thì gia tốc trung bình bên trên toàn quãng đường s là:

 

*

3. Phương trình của chuyển động thẳng đều

- Độ dời bởi hiệu số thân độ trở thành thiên tọa độ thời điểm sau với độ biến thiên tọa độ thời gian trước: Δx = x2 - x1

- Phương trình chuyển động:

 x = x0 + v(t - t0)

 x = x0 + vt

Trong đó:

 t0: là thời điểm ban đầu, thường lựa chọn t0 = 0.

 x0: tọa độ của hóa học điểm

- Quãng đường đi được:

s = x - x0 = vt

II. Chuyển động thẳng biến hóa đều

1. Tốc độ tức thời

 

*

Δs: là quãng lối đi rất nhỏ

Δt: là khoảng thời hạn rất nhỏ dại để thiết bị đi được quãng đường Δs

> Chú ý: Nếu hóa học điểm chuẩn chỉnh động theo chiều dương thì: Δs > 0 ⇒ v > 0

Nếu chất điểm chuẩn động theo chiều dương thì: Δs 2. Vận tốc trong hoạt động thẳng đổi khác đều

- công thức tính gia tốc:

 

*

 Δv: là độ vươn lên là thiên vận tốc

 Δt: là khoảng thời hạn vận tốc đổi mới thiên

- Đơn vị gia tốc là: m/s2

3. Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều

° hai loại chuyển động thẳng thay đổi đều:

- Nếu tốc độ tăng dần theo thời gian: Là chuyển động thẳng nhanh dần đều

- Nếu gia tốc giảm dần theo thời gian: Là chuyển động thẳng chững lại đều

° Phương trình gửi động

- chọn t0 = 0: 

*

4. Quãng lối đi được của hoạt động thẳng biến thay đổi đều

 

*

5. Tốc độ của chuyển động thẳng thay đổi đều

 v = v0 + at

Trong đó: v0: là gia tốc ở thời điểm thuở đầu t0 (thường chọn t0 = 0)

6. Công thức contact vận tốc gia tốc với quãng con đường (độc lập cùng với thời gian)

 

*

III. Sự rơi từ do

- chuyển động rơi tự do là vận động thẳng nhanh dần phần đông với gia tốc a = g = gia tốc rơi thoải mái (gia tốc trọng trường)

- Trường hòa hợp không đồi hỏi độ đúng mực cao thì hoàn toàn có thể lấy g ≈ 9,8(m/s2) giỏi g = 10(m/s2).

1. Gia tốc: a = g = 9,8(m/s2) (=10m/s2).

2. Vận tốc: v = gt(m/s)

3. Phương trình chuyển động: 

*

4. Quãng đường di chuyển: 

*

5. Công thức chủ quyền với thời gian: v2 = 2gh.

IV. Chuyển động tròn đều

1. Tốc độ dài trong vận động tròn đều

*

Trong đó:

 v: tốc độ dài

 r: là nửa đường kính đường tròn

 T: Chu kỳ

 f: Tần số

 ω: vận tốc góc

2. Công thức gia tốc góc trong vận động tròn đều

 

*

3. Chu kỳ của hoạt động tròn đều

- chu kỳ luân hồi T của hoạt động tròn mọi là khoảng thời hạn để đồ dùng đi không còn 1 vòng:

*

4. Tần số của vận động tròn đều

- Tần số f của vận động tròn phần nhiều là số vòng nhưng mà vật đi được trong một giây: 

*

5. Gia tốc hướng trung tâm của vận động tròn đều

- Độ khủng của gia tốc hướng tâm: 

*

V. Tính kha khá của đưa động

° Vận tốc tuyệt đối bằng tổng vectơ gia tốc tương đối và vận tốc kéo theo

 

*

° Các ngôi trường hợp quánh biệt:

- ngôi trường hợp vận tốc cùng phương, chiều:

 v = v" + V

- trường hợp tốc độ tương đối (v") cùng phương, ngược chiều với gia tốc kéo theo (V):

 |v| = |v"| - |V|

- ngôi trường hợp tốc độ tương đối vuông góc với tốc độ kéo theo:

 v2 = v"2 + V2

• Công thức đồ dùng lý 10 học kỳ 1, chương 2: Động lực học chất điểm

I. Tổng hợp đối chiếu lực, đk cân bằng của chất điểm

1. Tổng hợp với phân tích lực

- Tổng phù hợp lực: phù hợp lực của nhì lực đồng quy được biểu diễn bằng đường chéo của hình bình hành mà lại hai cạnh là phần nhiều vectơ biểu diễn hai lực thành phần:

 

*

- phân tích lực: trái lại với phép tổng phù hợp lực và cũng tuân theo phép tắc hình bình hành.

- hai lực không cân nhau tạo với nhau 1 góc α.

 

*

- nhì lực bằng nhau tạo cùng nhau 1 góc α.

 

*

- Điều kiện cân bằng của hóa học điểm: 

*

2. Tía định cách thức Niu-tơn

° Định nguyên tắc 1: 

*

° Định công cụ 2: 

*

° Định biện pháp 3: 

*

3. Lực hấp dẫn, định giải pháp vạn đồ vật hấp dẫn

° Trường vừa lòng hai đồ (coi như hóa học điểm) có cân nặng m1, m2 cách nhau một khoảng tầm r hút nhau bởi 1 lực:

 

*

° Trọng lượng của vật khối lượng m khi ở trên mặt đất (h=0)

 

*

° Trọng lượng của vật trọng lượng m lúc ở trên mặt đất (h≠0)

*

 Với hằng số thu hút G = 6,68.10-11(Nm2/kg2);

 M = 6.1024kg là khối lượng của trái đát

 R = 6400km = 6 400 000m là buôn bán kinh trái đất.

° đồ vật ở mặt đất: 

° đồ dùng ở độ cao h:

*

*

4. Lực đàn hồi của lò xo, định chính sách Húc

° Công thức: 

*

Trong đó:

 k: là độ cứng (hay hệ số bầy hồi của lò xo, có đơn vị chức năng là N/m)

*
 là độ biến tấu (độ dãn tốt nén) của lò xo

 

*
 là chiều dài tự nhiên của lò xo (lúc lò xo không biến thành dãn hay nén).

° lốc xoáy treo thẳng đứng: 

*

5. Lực ma sát

° Lực ma ngay cạnh nghỉ: giá của 

*
 luôn phía bên trong mặt tiếp xúc thân hai vật, tất cả phương chiều ngược với ngoại lực tác dụng.

- Độ mập của Fmsn bởi độ phệ của F ngoại lực: Fmsn ≤ μn.N

- Lực ma tiếp giáp nghỉ rất đại: Fmsn(max) = μn.N

° Lực ma trượt: Độ béo của Fmst tỉ lệ thành phần thuận với áp lực nặng nề N công dụng lên mặt tiếp xúc:

Fmst = μt.N

Trong đó:

 μt : là thông số ma gần cạnh trượt phụ thuộc vào vào triệu chứng bề mặt

 N : là áp lực của đồ (lực nén của thứ lên bề mặt).

° nhì trường đúng theo thường gặp:

- Vật vận động thẳng đều có ma sát: Fk = Fmst

- Vật vận động phƣơng ngang chỉ bao gồm lực ma gần kề ⇒ lực ma sát tạo ra gia tốc: Fmst = m.a = μt.N

6. Lực phía tâm

° Công thức: 

*

> lưu ý:

- trong từng trương fhowpj lúc vật chuyển động tròn số đông hoặc cong đều, một lực nào đó đóng vài ba trò là lực hướng trung ương hoặc hòa hợp lực của các lực đóng vai trò là lực phía tâm. Việc quay cái gàu và việc xe mang lại vị trí tối đa của cầu cong thì đúng theo lực của trọng tải và bội phản lực vào vai trò là lực phía tâm.

7. Chuyển động ném ngang

° phương pháp phân tích đưa động: Là phân tích một vận động phức tạp thành 2 hoặc nhiều chuyển động đơn giản hơn.

° chuyển động ném ngang

- Mx là hoạt động thẳng phần đa

*
t (1)

- My là chuyển động rơi trường đoản cú do 

*
 (2)

- Phương trình quỹ đạo: 

*

- thời hạn chạm đất khi y = h: 

*

- Tầm bay xa: 

*

- gia tốc khi chạm đất: 

*

 

*

8. Vận động ném xiên

° vận động theo phương ngang Ox là vận động thẳng đều

° chuyển động theo phương thẳng đứng Oy là chuyển động biến hóa đều với tốc độ a = -g.

° tốc độ - gia tốc

- Theo Ox:

 ax = 0

 vx = v0.cosα

 x = (v0.cosα).t

- Theo phương Oy:

 ay = -g

 voy = v0.sinα

 vy = v0.sinα - gt

 

*

° Phương trình quy trình của vật: 

*

° Độ cao rất đại của vật: 

*

° thời gian vật đạt độ dài cực đại: 

*

° khoảng xa = khoảng các giữa điểm ném cùng điểm rơi (nằm cùng bề mặt đất):

 

*

• Công thức đồ lý 10 học kỳ 1, chương 3: Cân bởi và vận động của đồ vật rắn

1. Vật rắn

- Là đồ có kích cỡ và không biến đổi dạng

- Điểm đặt các lực cần yếu tùy một thể dời chỗ, không thể quy về trung tâm G.

2. Tổng hòa hợp 2 lực đồng quy

- Trượt 2 lực về điểm đồng quy

- Tìm hòa hợp lực bởi quy tắc hình bình hành.

3. Thăng bằng của vật rắn

° thăng bằng của thứ rắn chịu tác dụng của 2 lực

 

*

° cân bằng của thứ rắn chịu tính năng của 3 lực không tuy nhiên song

*

+ Điều kiện:

 - bố lực có giá đồng phẳng và đồng quy

 - vừa lòng lực của 2 lực trực so với lực vật dụng 3

° công việc giải vấn đề cân bằng

- cách 1: Vẽ hình, cho biết các lực chức năng và trượt lực

- bước 2: Áp dụng điều kiện cân bằng

 

*

- bước 3: Dùng kỹ năng và kiến thức hình học và hình vẽ giải việc yêu cầu

° nguyên tắc tổng phù hợp lực song song cùng chiều

- Biểu thức: F = F1 + F2

*

- địa chỉ GIÁ của đúng theo lực phía bên trong hai giá

° quy tắc tổng thích hợp lực tuy nhiên song trái chiều

- Biểu thức: F = F1 - F2

 

*
 (chia ngoài)

- GIÁ của hợp lực nằm bên cạnh hai giá, về tổn phí lực bự hơn.

Xem thêm: Đề Thi Tiếng Anh Lớp 5 Học Sinh Giỏi, Tổng Hợp Các Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 5

4. Cân đối của vật dụng rắn có trục quay thế định, Momen lực

° Vật cân bằng nhờ vào vào 2 yếu ớt tố

- Lực tính năng vào vật

- khoảng cách từ lực tính năng đến trục quay

- Biểu thức Momen lực: M = F.d

Trong đó:

 F : là lực làm vật quay

 d : là cánh tay đòn (khoảng biện pháp từ lực cho trục quay)

→ Điều kiện cân đối của đồ rắn bao gồm trục quay cố định và thắt chặt là tổng đại số của những mô men lực làm vật xoay theo chiều kim đồng hồ đeo tay bằng tổng đại số các mô men lực khiến cho vật cù theo chiều ngược kim đồng hồ.