Nắm vững kiến thức những năm học Trung học tập cơ sở, nhất là năm lớp 9 là tiền đề để học sinh có thể tự tin bước vào lớp 10. Vào đó, thiết bị lý luôn là một môn học yên cầu sự đầu tư và phân tích kỹ càng. Tổng hợp tất cả công thức trong trang bị lý lớp 9 theo từng chương để giúp các em hệ thống hóa lại câu chữ đã được học. Từ bỏ đó có thể tiếp thu nhanh chóng, kết quả khi vào lớp 10 cũng như chương trình THPT. Họ cùng tìm hiểu ở nội dung share dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Tất cả công thức vật lý 9

*

Tổng hợp toàn bộ công thức môn vật lý lớp 9 theo từng chương

Chương 1: Điện học

– Định lao lý Ôm:

Công thức: I = U / R

Trong đó: I: Cường độ cái điện (A)

U: Hiệu điện gắng (V)

R: Điện trở (Ω)

Ta có: 1A = 1000mA cùng 1mA = 10-3 A

– Điện trở dây dẫn:

Công thức: R = U / I

Đơn vị: Ω. 1MΩ = 103 kΩ = 106 Ω

+ Điện trở tương tự của đoạn mạch tiếp nối bằng tổng các điện trở đúng theo thành:

Công thức: Rtd = R1 + R2 +…+ Rn

+ Nghịch hòn đảo điện trở tương tự của đoạn mạch tuy nhiên song được tính bằng phương pháp lấy tổng các nghịch hòn đảo điện trở các đoạn mạch rẽ:

1/Rtd = 1/R1 + 1/R2 +…+ 1/Rn

– Cường độ cái điện và hiệu điện núm trong đoạn mạch mắc nối tiếp:

+ Cường độ chiếc điện như nhau tại những điểm: I = I1 = I2 =…= In

+ Hiệu điện cầm cố giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hiệu điện thay giữa nhị đầu từng điện thay đổi phần: U = U1 + U2 +…+ Un

– Cường độ chiếc điện cùng hiệu điện thay trong đoạn mạch mắc tuy nhiên song:

+ Cường độ cái điện vào mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện trong những mạch rẽ: I = I1 + I2 +…+ In

+ Hiệu điện nạm hai đầu đoạn mạch tuy vậy song bằng hiệu điện gắng hai đầu từng đoạn mạch rẽ: U = U1 = U2 =…= Un

– công thức tính điện trở thuần của dây dẫn R = ρ.l/s

Trong đó:

l – Chiều nhiều năm dây (m)

S: huyết diện của dây (m²)

ρ: Điện trở suất (Ωm)

R: Điện trở (Ω)

– hiệu suất điện:

Công thức: phường = U.I

Trong đó:

P – công suất (W)

U – Hiệu điện gắng (V)

I – Cường độ chiếc điện (A)

Hệ quả: nếu đoạn mạch mang lại điện trở R thì hiệu suất điện cũng có thể tính bởi công thức: phường = I²R hoặc p = U² / R hoặc tính hiệu suất bằng p = A / t

– Công của cái điện:

Công thức: A = P.t = U.I.t

Trong đó:

A – Công của lực năng lượng điện (J)

P – hiệu suất điện (W)

t – thời hạn (s)

U – Hiệu điện cầm (V)

I – Cường độ mẫu điện (A)

– năng suất sử dụng điện:

Công thức: H = A1 / A × 100%

Trong đó:

A1 – Năng lượng có lợi được đưa hóa từ điện năng.

A – Điện năng tiêu thụ.

– Định quy định Jun – Lenxơ:

Công thức: Q = I².R.t

Trong đó:

Q – sức nóng lượng tỏa ra (J)

I – Cường độ dòng điện (A)

R – Điện trở ( Ω )

t – thời hạn (s)

+ trường hợp nhiệt lượng Q tính bằng đơn vị chức năng calo (cal) thì ta bao gồm công thức: Q = 0,24I².R.t

Ngoài ra Q còn được tính bởi công thức: Q=U.I.t hoặc Q = I².R.t

– công thức tính nhiệt lượng: Q = m.C.Δt

Trong đó:

m – khối lượng (kg)

C – nhiệt độ dung riêng rẽ (J/kg.K)

Δt – Độ chênh lệch nhiệt độ

Chương 2: Điện từ

– năng suất hao phí vày tỏa nhiệt trên đường dây dẫn:

Công thức: Php = P².R / U²

Trong đó:

P – hiệu suất (W)

U – Hiệu điện cụ (V)

R – Điện trở (Ω)

Chương 3: quang quẻ học

– công thức của thấu kính hội tụ:

Tỉ lệ độ cao vật và ảnh: h/h’= d/d’

Quan hệ giữa d, d’ với f: 1/f= 1/d+ 1/d’

Trong đó:

d – khoảng cách từ vật cho thấu kính

d’ – khoảng cách từ ảnh đến thấu kính

f – Tiêu cự của thấu kính

h – chiều cao của vật

h’ – độ cao của ảnh

– công thức của thấu kính phân kỳ:

Tỉ lệ chiều cao vật cùng ảnh: h/h’= d/d’

Quan hệ thân d, d’ và f: 1/f= 1/d – 1/d’

Trong đó:

d – khoảng cách từ vật mang đến thấu kính

d’ – khoảng cách từ ảnh đến thấu kính

f – Tiêu cự của thấu kính

h – độ cao của vật

h’- độ cao của ảnh

– Sự tạo hình ảnh trên phim:

Công thức: h/h’= d/d’

Trong đó:

d – khoảng cách từ vật cho vật kính

d’ – khoảng cách từ phim mang lại vật kính.

h – chiều cao của vật.

Xem thêm: Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 3 Unit 2, Đầy Đủ, Chi Tiết

h’ – độ cao của ảnh trên phim.