I - ĐẶC ĐIỂM CỦA ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH PHÂN KÌBố trí phân tích như hình để quan sát hình ảnh của một vật dụng tạo bởi vì thấu kính phân kì.Vật với màn hồ hết được đặt vuông góc cùng với trục chủ yếu của thấu kính phân kì có tiêu cự khoảng 12cm.Để quan cạnh bên được hình ảnh của thứ tạo vì thấu kính phân kì, ta phải để mắt trên phố truyền của chùm tia ló. Ảnh của một đồ gia dụng tạo vì chưng thấu kính phân kì là hình ảnh ảo, thuộc chiều cùng với vật.

Bạn đang xem: Thấu kính phân kì cho ảnh gì

II - CÁCH DỰNG ẢNHMuốn dựng ảnh của đồ dùng AB qua thấu kính phân kì, AB vuông góc với trục chính, A nằm trên trục thiết yếu ta làm như sau:+ Dựng ảnh B" của B qua thấu kính, hình ảnh này là vấn đề đồng quy khi kéo dài chùm tia ló.+ từ B" hạ vuông góc xuống trục bao gồm của thấu kính, giảm trục chủ yếu tại đâu thì đó chủ yếu là ảnh A" của điểm A.+ A"B" là ảnh của vật dụng AB tạo vày thấu kính phân kì.III – ĐỘ LỚN CỦA ẢNH ẢO TẠO BỞI CÁC THẤU KÍNHĐặt trang bị AB trước một thấu kính có tiêu cự f= 12cm. Thứ AB cách thấu kính một khoảng tầm d = 8cm, A nằm trên trục chính. Hãy dựng hình ảnh A"B" của AB. + Thấu kính là hội tụ: Ảnh của đồ gia dụng AB tạo vì thấu kính hội tụ to hơn vật.
*
+ Thấu kính là phân kì: Ảnh của đồ dùng AB tạo vày thấu kính phân kì nhỏ tuổi hơn vật.
*
IV – VẬN DỤNGC6. Từ việc trên, hãy cho biết hình ảnh ảo của một thứ tạo vì thấu kính quy tụ và thấu kính phân kì có điểm lưu ý gì kiểu như nhau, không giống nhau. Từ đó hãy đề nghị cách thừa nhận biết hối hả một thấu kính là quy tụ hay phân kì.Hướng dẫn:Giống nhau: cùng chiều cùng với vật.Khác nhau:+ Đối cùng với thấu kính quy tụ thì ảnh lớn rộng vật và ở xa thấu kính rộng vật.+ Đối với thấu kính phân kì thì ảnh nhỏ hơn vật cùng ở ngay sát thấu kính hơn vật.Cách thừa nhận biết hối hả một thấu kính là hội tụ hay phân kì: Đưa thấu kính lại gần cái chữ trên trang sách. Nếu nhìn qua thấu kính thấy hình hình ảnh dòng chữ cùng chiều, to hơn so cùng với khi chú ý trực tiếp thì đó là thấu kính hội tụ. Nếu quan sát thấy ảnh dòng chữ cùng chiều, bé dại hơn so với khi chú ý trực tiếp thì đó là thấu kính phân kì.C7.Vận dụng kiến thức hình học, tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh trong hai trường thích hợp ở C5 khi đồ có độ cao h = 6mm.Hướng dẫn:Trường đúng theo 1- thấu kính hội tụ.
*
Tam giác BB"I đồng dạng cùng với tam giác OB"F" đến ta:$fracBIOF = fracBB"OB" Rightarrow frac812 = fracBB"OB" Rightarrow frac128 = fracOB"BB" Rightarrow fracBB" + OBBB" = 1,5$$1 + fracOBBB" = 1,5 Rightarrow fracOBBB" = 0,5 = frac12 Rightarrow fracBB"OB = 2$Tam giác OAB đồng dạng cùng với tam giác OA"B", mang lại ta:$fracOA"OA = fracA"B"AB = fracOB"OB(*)$Ta tính tỉ số:$fracOB"OB = fracOB + BB"OB = 1 + fracBB"OB = 1 + 2 = 3$Thay vào (*), ta có:$fracOA"OA = 3 Rightarrow OA" m = m 3. m OA m = m 3.8 m = m 24 m cm$$fracA"B"AB = 3 Rightarrow A"B" m = m 3. m AB m = m 3. m 6 m = m 18 m mm$Vậy hình ảnh có độ cao là 3cm, khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là 24cm.+ với thấu kính phân kì:
*
Tam giác FB"O đồng dạng với tam giác IB"B, đến ta:$fracBIOF = fracBB"OB = frac812 = frac23$Tam giác OAB đồng dạng cùng với tam giác OA"B", cho ta:$fracOAOA" = fracOBOB" = fracOB + BB"OB = 1 + fracBB"OB" = 1 + frac23 = frac53$$ Rightarrow OAprime = frac35OA = frac35.8 = 4,8cm$$fracABA"B" = fracOBOB" = fracOBprime + BBprime OBprime = 1 + fracBBprime OBprime = 1 + frac23 = frac53$$Rightarrow fracABA"B" = frac53$$ Rightarrow Aprime Bprime = frac35AB = frac35.6 = 3,6mm = 0,36cm$Vậy hình ảnh cao 0,36 cm và giải pháp thấu kính 4,8 cm.* Đối với thấu kính phân kì:- vật sáng đặt tại mọi vị trí trước thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo, thuộc chiều, nhỏ tuổi hơn thứ và luôn luôn nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính.

Xem thêm: Thpt Ngô Gia Tự

- thiết bị đặt vô cùng xa thấu kính, hình ảnh ảo của vật tất cả vị trí giải pháp thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.