Trong quy trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân ly về một giao tử với giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng P.

Bạn đang xem: Thí nghiệm về quy luật phân li


Nội dung quy luật: Trong quy trình phát sinh giao tử, mỗi yếu tố di truyền vào cặp yếu tố di truyền phân ly về một giao tử với giữ nguyên thực chất như ở khung người thuần chủng P.

- bạn dạng chất: Là sự phân li đồng đều của các nhân tố di truyền (gen) trong quy trình Giảm phân tạo giao tử cùng sự tổ hợp lại của bọn chúng trong quy trình thụ tinh.

Thí nghiệm hội chứng minh:

+ Menden chọn những giống đậu Hà Lan khác biệt về 1 cặp tính trạng.

Các cách thí nghiệm của Menden:

- Bước 1: Ở cây chọn làm chị em (cây hoa đỏ) cắt vứt nhị trường đoản cú khi chưa chín, để ngăn sự từ thụ phấn.

- Bước 2: Ở cây lựa chọn làm cha (cây hoa trắng) lúc nhị chín rước hạt phấn rắc lên đầu nhụy của cây làm bà mẹ (cây hoa đỏ) → thu được F1

- bước 3: Cho F1 từ bỏ thụ phấn → F2.

+ công dụng một số thể nghiệm của Menden:

 

*

- Menden gọi tính trạng thể hiện ở F1 là tính trạng trội (hoa đỏ), tính trạng xuất hiện mới sinh sống F2 là tính trạng lặn (hoa trắng).

- Hoa đỏ, hoa white là phong cách hình → kiểu hình là tổ hợp cục bộ các tính trạng của cơ thể.

- Kết luận:

“Khi lai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương bội phản thì F1 đồng tính về tính trạng của cha hoặc mẹ, còn F2 có sự phân lí tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn”.

 

Cơ sở tế bào học

- Sự phân li và tổng hợp của NST trong quá trình giảm phân với thụ tinh giống hệt như sự vận động của các nhân tố di truyền mà Menđen đã giả định.

- vào tế bào lưỡng bội (2n) NST sống thọ thành từng cặp tương đương nên những gen bên trên chúng cũng tồn tại thành từng cặp.

- Trong quá trình giảm phân tạo thành giao tử, nhờ việc phân li của NST hình thành bộ NST đối kháng bội (n) cần mỗi giao tử chỉ cất 1 NST của cặp NST.

- Qua quy trình thụ tinh, nhờ việc tổ hợp của các giao tử n, phục hồi những cặp NST tương đương trong những hợp tử, bộ NST sẽ trở lại dạng lưỡng bội (2n).


- Vậy, sự phân li cùng tổ hợp của các NST trong quy trình giảm phân cùng thụ tinh sẽ dần dần đến sự phân li cùng tổ hợp của các gen vào cập alen.

*

Điều kiện nghiệm đúng:

- Gen điều khoản tính trạng phía bên trong nhân với trên NST thường.

- Sự phân li của các NST hệt nhau khi sinh sản giao tử và sự kết hợp giao tử ngẫu nhiên của những giao tử lúc thụ tinh.

- Một gen phép tắc một tính trạng trội, lặn trả toàn.

- Tính trạng đã xét phải mang tính chất di truyền bền vững, ko bị chuyển đổi khi môi trường thiên nhiên sống biến đổi (không xảy ra thường biến).

- số lượng cá thể thu được trong phép lai bắt buộc lớn.

- Trong quá trình giảm phân chế tạo giao tử với thụ tinh tạo hợp tử không xẩy ra hiện tượng hốt nhiên biến số lượng, kết cấu NST, bỗng nhiên biến gen.

- các giao tử cùng hợp tử gồm sức sống như nhau.

Phép lai phân tích

Khái niệm: Là phép lai giữa cơ thể mang tính trạng trội yêu cầu kiểm tra kiểu dáng gen với cơ thể mang tính trạng lặn.

Nếu đời nhỏ đồng tính thì khung hình mang tính trạng trội có kiểu gen thuần chủng

VD: AA × aa → Aa (Có đẳng cấp hình trội)

Nếu đời bé phân tính 1:1 thì khung hình mang tính trạng trội bao gồm kiểu ren dị hợp.


VD: Aa × aa → 1Aa: 1aa (1 trội: 1 lặn)

Ý nghĩa

Trong trái đất sinh vật, các tính trạng trội thông thường sẽ có lợi. Bởi vì vậy, đề xuất phát hiện các tính trạng trội để tập trung những gen trội quý về cùng một kiểu gen nhằm mục đích tạo ra tương đương có chân thành và ý nghĩa kinh tế.

Khi lai các giống khác nhau sẽ tập trung các tính trạng trội hữu ích của bố lẫn mẹ cho khung hình lai F1 thể hiện ưu chũm lai, sở hữu các điểm lưu ý tốt rộng cả cha mẹ nên phát triển nhanh, cách tân và phát triển mạnh, sức sống cao...

- Là cơ sở khoa học dùng làm giải thích hiện tượng thoái hóa giống bởi giao phối gần: F1 gồm kiểu ren dị đúng theo tử. Nếu mang lại giao phối hợp cùng nhau, F2 sẽ có được hiện tượng phân li tính trạng, lộ diện tính trạng lặn có hại, thế nên không buộc phải dùng cơ thể lai F1 để triển khai giống (trừ những loài sinh sản sinh dưỡng).

Xem thêm: Tóm Tắt Các Giai Đoạn Văn Học Việt Nam, Tổng Quan Văn Học Việt Nam Văn 10

VD: Aa × Aa → 1AA:2Aa:1aa (aa bộc lộ kiểu hình lặn gồm hại)

- vào chăn nuôi và trồng trọt, ngay nghỉ ngơi F2 người ta rất có thể sử dụng phép lai so với để tinh lọc những cá thể mang ý nghĩa trạng trội bổ ích kiểu ren AA nhằm nhân như là thuần chủng.

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 12 - coi ngay