Ngôn ngữ: Chữ HánThể thơ: Thất ngôn cổ phongThời kỳ: Minh1 bài bác trả lời: 1 bản dịch5 tín đồ thích: Phục Long, ngoa long, Hannibal2010, Hoa đánh Dã, Huỳnh ThiênTừ khoá: Tam Quốc (55) Tam Quốc diễn nghĩa (9)
- Vịnh hoài cổ tích kỳ 5 - Vũ Hầu miếu (Đỗ Phủ)- Thục tướng tá (Đỗ Phủ)- Vịnh sử thi - Đàn khê (Hồ Tằng)- Vịnh Điêu Thuyền (I) (Khuyết danh Trung Quốc)- Tôn phu nhân quy Thục (Tôn lâu Tường)
*

三國演義篇末詩

高祖提劍入咸陽,炎炎紅日升扶桑。光武龍興成大統,金烏飛上天中央。哀哉獻帝紹海宇,紅輪西墜咸池旁!何進無謀中貴亂,涼州董卓居朝堂。王允定計誅逆黨,李倔郭汜興刀槍。四方盜賊如蟻聚,六合奸雄皆鷹揚:孫堅孫策起江東,袁紹袁朮興河梁。劉焉父子據巴蜀,劉表軍旅屯荊襄。張燕張魯霸南鄭,馬騰韓遂守西涼。陶謙張繡公孫瓚,各逞雄才占一方。曹操專權居相府,牢籠英俊用文武。威挾天子令諸侯,總領貔貅鎮中土。樓桑劉備本皇孫,義結關張愿扶主。東西奔走恨無家,將寡兵微作羈旅。南陽三顧情何深,臥龍一見分寰宇。先取荊州后取川,霸業圖王在天府。嗚呼三載逝升遐,白帝托孤堪痛楚!孔明六出祁山前,愿以只手將天補。何期歷數到此終,長星半夜落山塢!姜維獨憑氣力高,九伐中原空劬勞。鐘會鄧艾分兵進,漢室江山盡屬曹。丕睿芳髦才及奐,司馬又將天下交。受禪臺前雲霧起,石頭城下無波濤。陳留歸命與安樂,王侯公爵從根苗:紛紛世事無窮盡,天數茫茫不可逃。鼎足三分已成夢,後人憑吊空牢騷。

Tam Quốc diễn nghĩa thiên mạt thi

Cao Tổ đề kiếm nhập Hàm Dương,Viêm viêm hồng nhật thăng phù tang.Quang Vũ long hưng thành đại thống,Kim ô phi thượng thiên trung ương.Ai tai Hiến Đế thiệu hải vũ,Hồng luân tây truỵ hàm trì bàng!Hà Tiến vô mưu trung quý loạn,Lương Châu Đổng Trác ký kết triều đường.Vương Doãn định kế tru nghịch đảng,Lý Thôi Quách Dĩ hứng đao thương.Tứ phương đạo tặc như suy nghĩ tụ,Lục hòa hợp gian hùng giai ưng dương.Tôn Kiên Tôn Sách khởi Giang Tả,Viên Thiệu Viên Thuật hưng Hà Lương.Lưu lặng phụ tử cư bố Thục,Lưu Biểu quân lữ truân gớm Tương.Trương im Trương Lỗ phách nam giới Trịnh,Mã Đằng Hàn Toại thủ Tây Lương.Đào Khiêm Trương Tú Công Tôn Toản,Các sính hùng tài chiêm duy nhất phương.Tào Tháo siêng quyền cư tướng phủ,Lao lung anh tuấn dụng văn vũ.Uy hiệp thiên tử lệnh chư hầu,Tổng lĩnh mạo hưu trấn trung thổ.Lâu Tang Huyền Đức bổn hoàng tôn,Nghĩa kết quan liêu Trương nguyện phù chủ.Đông tây bôn tẩu hận vô gia,Tương quả binh vi tác ky lữ.Nam Dương tam cố tình hà thâm,Ngoạ Long độc nhất kiến phân hoàn vũ.Tiên thủ ghê Châu hậu thủ Xuyên,Bá nghiệp trang bị vương trên thiên phủ.Ô hô tam tái thệ thăng hà,Bạch Đế thác cô kham thống sở!Khổng Minh lục xuất Kỳ đánh tiền,Nguyện dĩ chỉ thủ tương thiên bổ.Hà kì lịch sổ đáo demo chung,Trường tinh bán dạ lạc san ổ!Khương Duy độc bởi khí lực cao,Cửu phạt Trung Nguyên không cù lao.Chung Hội Đặng Ngải phân binh tiến,Hán thất tổ quốc tẫn chúc Tào.Phi Duệ Phương Mao tài cập Hoán,Tư Mã hựu tương trần giới giao.Thu Thiện đài tiền vân vụ khởi,Thạch đầu thành hạ vô cha đào.Trần lưu quy mệnh dữ an nhạc,Vương hầu công tước tòng căn miêu.Phân phân chũm sự hết sức tẫn,Thiên sổ sở hữu mang bất khả đào.Đỉnh túc tam phân dĩ thành mộng,Hậu nhân bởi điếu không lao tao.

Bạn đang xem: Thơ tam quốc diễn nghĩa


三國演義篇末詩Tam Quốc diễn nghĩa thiên mạt thiThơ cuối sách Tam Quốc diễn nghĩa

高祖提劍入咸陽,Cao Tổ đề tìm nhập Hàm Dương,

炎炎紅日升扶桑。Viêm viêm hồng nhật thăng phù tang.

光武龍興成大統,Quang Vũ long hưng thành đại thống,

金烏飛上天中央。Kim ô phi thượng thiên trung ương.

哀哉獻帝紹海宇,Ai tai Hiến Đế thiệu hải vũ,

紅輪西墜咸池旁!Hồng luân tây truỵ hàm trì bàng!

何進無謀中貴亂,Hà Tiến vô mưu trung quý loạn,

涼州董卓居朝堂。Lương Châu Đổng Trác ký kết triều đường.

王允定計誅逆黨,Vương Doãn định kế tru nghịch đảng,

李倔郭汜興刀槍。Lý Thôi Quách Dĩ hứng đao thương.

四方盜賊如蟻聚,Tứ phương đạo tặc như nghĩ tụ,

六合奸雄皆鷹揚:Lục đúng theo gian hùng giai ưng dương.

孫堅孫策起江東,Tôn Kiên Tôn Sách khởi Giang Tả,

袁紹袁朮興河梁。Viên Thiệu Viên Thuật hưng Hà Lương.

劉焉父子據巴蜀,Lưu yên ổn phụ tử cư cha Thục,

劉表軍旅屯荊襄。Lưu Biểu quân lữ truân tởm Tương.

張燕張魯霸南鄭,Trương yên ổn Trương Lỗ phách phái nam Trịnh,

馬騰韓遂守西涼。Mã Đằng Hàn Toại thủ Tây Lương.

陶謙張繡公孫瓚,Đào Khiêm Trương Tú Công Tôn Toản,

各逞雄才占一方。Các sính hùng tài chiêm độc nhất vô nhị phương.

曹操專權居相府,Tào Tháo siêng quyền cư tướng mạo phủ,

牢籠英俊用文武。Lao lung anh tuấn dụng văn vũ.

威挾天子令諸侯,Uy hiệp thiên tử lệnh chư hầu,

總領貔貅鎮中土。Tổng lĩnh mạo hưu trấn trung thổ.

樓桑劉備本皇孫,Lâu Tang Huyền Đức bổn hoàng tôn,

義結關張愿扶主。Nghĩa kết quan lại Trương nguyện phù chủ.

東西奔走恨無家,Đông tây bôn tẩu hận vô gia,

將寡兵微作羈旅。Tương trái binh vi tác ky lữ.

南陽三顧情何深,Nam Dương tam cố ý hà thâm,

臥龍一見分寰宇。Ngoạ Long độc nhất vô nhị kiến phân hoàn vũ.

先取荊州后取川,Tiên thủ kinh Châu hậu thủ Xuyên,

霸業圖王在天府。Bá nghiệp đồ vương trên thiên phủ.

嗚呼三載逝升遐,Ô hô tam tái thệ thăng hà,

白帝托孤堪痛楚!Bạch Đế thác cô kham thống sở!

孔明六出祁山前,Khổng Minh lục xuất Kỳ tô tiền,

愿以只手將天補。Nguyện dĩ chỉ thủ tương thiên bổ.

何期歷數到此終,Hà kì lịch sổ đáo demo chung,

長星半夜落山塢!Trường tinh chào bán dạ lạc san ổ!

姜維獨憑氣力高,Khương Duy độc bởi khí lực cao,

九伐中原空劬勞。Cửu phạt Trung Nguyên không cù lao.

鐘會鄧艾分兵進,Chung Hội Đặng Ngải phân binh tiến,

漢室江山盡屬曹。Hán thất giang san tẫn chúc Tào.

丕睿芳髦才及奐,Phi Duệ Phương Mao tài cập Hoán,

司馬又將天下交。Tư Mã hựu tương dương thế giao.

受禪臺前雲霧起,Thu Thiện đài chi phí vân vụ khởi,

石頭城下無波濤。Thạch đầu thành hạ vô ba đào.

陳留歸命與安樂,Trần lưu quy mệnh dữ an nhạc,

王侯公爵從根苗:Vương hầu công tước đoạt tòng căn miêu.

紛紛世事無窮盡,Phân phân núm sự khôn cùng tẫn,

天數茫茫不可逃。Thiên sổ có mang bất khả đào.

鼎足三分已成夢,Đỉnh túc tam phân dĩ thành mộng,

後人憑吊空牢騷。Hậu nhân bởi điếu ko lao tao.


Đây là bài xích thơ xong xuôi và tóm tắt tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của La quán Trung 羅貫中 cùng được chép làm việc cuối truyện này, rất có thể do bao gồm ông sáng sủa tác.

Xem thêm: Monopolistic Competition Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích


*

Gươm Cao Tổ Hàm Dương thuở nọ,Vầng phù tang soi đỏ góc trời.Chân nhân Bạch thuỷ nối ngôi.Quạ vàng bay bổng hoàn hảo nhất mây xanh.Vận suy bĩ yêu quý tình Hiến Đế,Mảnh kim ô sẽ xế non đoài,Tiếc thế Hà Tiến vô tài,Gian thần Đổng Trác duy trì ngôi triều đường,Vương tư đồ mưu toan quật khởi,Đảng Dĩ, Thôi lại nổi đùng đùng,Bốn phương trộm giặc như ong,Ầm ầm sáu cõi nhân vật kéo ra:Chi Tôn Sách tấn công qua Giang Tả,Cánh họ Viên giữ ngả Hà LươngBa Tây có gã lưu giữ Chương;Cảnh Thăng chỉ chiếm giữ gớm Tương xưng hùng;Yên với Lỗ đóng góp vùng nam Trịnh,Toại cùng Đăng duy trì tỉnh Lương Châu;Công Tôn Toản, Lã Ôn Hầu,Nọ thành Tương Tú, cơ lầu Khổng Dung!Tào Tháo new gian hùng quỷ quyệt,Khéo cần sử dụng người, thu không còn anh hào.Đường đường tướng phủ ngôi cao,Uy quyền hách dịch ai nào dám đương?Huyền Đức chạm mặt Quan, Trương kết nghĩa,Thề cùng nhau đem về sơn hà,Chỉ thương tư bể không nhà,Nay đông, mai bắc, lạm la cõi trần.Cầu Gia Cát đon đả quyến cố,Giãi tấm lòng thêm bó nhỏ to,Rồng bay, hổ nhảy, tranh đua,Tây Xuyên thiết kế và xây dựng cơ trang bị một nơi.Thành Bạch Đế mấy lời ngấm thót,Tình thác cô đau xót nhường bao!Kỳ sơn trỏ ngọn cờ đào,Một tay muốn chống trời cao ngàn trùng!Ngờ đâu vận đã thuộc khôn gượng,Nửa tối gò Ngũ Trượng sao sa!Khương Duy cậy sức làm cho già,Chín phen đánh Nguỵ đề cập đà uổng công!Đường vào Thục, Đặng, phổ biến kéo đến,Vận Viêm lưu giữ phút biến thành Tào!Tào tê cũng chẳng được bao,Lại rước thiên hạ cơ mà trao tay người!Đền Thu Thiện ngất xỉu trời mây phủ,Sông Tam Giang sóng gió êm dòng,Hàng vương vãi xiết nỗi thẹn thùng,Công hầu may cũng khoan thai trọn đời.Ngẫm nuốm sự bời bời ngán nỗi,Cuộc tang thương đổi khác khôn lường,Tam phân một niềm mơ ước màng,Viếng đời gọi tất cả mấy sản phẩm nôm nay...