- những axit mạnh phân ly trọn vẹn thành các ion của chúng trong nước, tạo ra một hoặc những proton ( cation hydro ) trên mỗi phân tử. Chỉ có 7 axit to gan lớn mật thường gặp .

Bạn đang xem: Thứ tự mạnh yếu của các axit

+ HCl - axit clohydric

+ HNO3 - axit nitric

+ H2SO4 - axit sunfuric

+ HBr - axit hydrobromic

+ HI - axit hydroiodic

+ HClO4 - axit pecloric

+ HClO3 - axit cloric

2. Axit yếu 

- Axit yếu không phân ly trọn vẹn thành các ion của chúng trong nước. Ví dụ, HF phân ly thành các ion H+ và F– trong nước, nhưng một trong những HF vẫn còn đó trong dung dịch, do vậy nó không phải là 1 axit mạnh. Có các axit yếu rộng axit mạnh. Hầu hết các axit hữu cơ là axit yếu. Đây là danh sách từng phần, theo đồ vật tự từ mạnh mẽ nhất đến yếu hèn nhất.

+ HO2C2O2H - axit oxalic 

+ H2SO3 - axit giữ huỳnh

+ HSO4 – - ion hydro sunfat

+ H3PO4 - axit photphoric

+ HNO2 - axit nitrơ

+ HF - axit flohydric

+ HCO2H - axit metanoic

+ C6H5COOH - axit benzoic

+ CH3COOH - axit axetic

+ HCOOH - axit fomic

- Axit yếu ớt ion hóa không trả toàn. Một bội phản ứng ví dụ là việc phân ly của axit ethanoic nội địa để tạo nên các cation hydroxonium với anion ethanoat:

CH3COOH + H2O ⇆ H3O+ + CH3COO–

Hãy thuộc Top giải thuật tìm hiểu chi tiết hơn về Axit nhé!

I. Có mang Axit là gì?

- Axit là tên gọi bình thường của các hợp chất hoá học mà trong thành phàn phân tử của chúng đều có chứa gốc axit liên kết với 1 hoặc nhiều nguyên tử hydro. Để định nghĩa một cách chính xác và đúng chăm ngành hoá học, bạn có thể hiểu rằng, axit là các phân tử hoặc ion có khả năng nhận các cặp electron không chia từ bazo hoặc nhường proton H+ mang đến bazo. 

- Công thức hoá học của axit là HxA, vào đó, A là gốc axit.

- khi hoà tan axit vào nước, chúng ta sẽ có sản phẩm là dung dịch có pH nhỏ rộng 7. Độ pH của dung dịch càng nhỏ thì tính axit của nó càng mạnh và ngược lại. 

*
thay nào là axit mạnh? Axit yếu?" width="716">

II. Cách xác định axit mạnh, axit yếu


a. đối chiếu định tính tính axit của những axit

- bề ngoài chung: Nguyên tử H càng biến hóa năng động thì tính axit càng mạnh.

-Đối với những axit tất cả oxi của cùng một nguyên tố: càng những O tính axit càng mạnh.

HClO 2 3 4

- Đối cùng với axit của các nguyên tố trong thuộc chu kì: thành phần trung tâm bao gồm tính phi kim càng dũng mạnh thì tính axit của axit càng mạnh (các nhân tố đều ở mức hóa trị cao nhất).

H3PO4 2SO4 4


- Đối cùng với axit của những nguyên tố vào cùng một nhóm A thì:

+ Axit không tồn tại oxi: tính axit tăng dần đều từ trên xuống dưới:

HF – tăng)

+ Axit có O: tính axit sút dần từ bên trên xuống dưới:

HClO4 > HBrO4 > HIO4 (do độ âm năng lượng điện của X bớt dần)

- với cùng 1 cặp axit/bazơ liên hợp: tính axit càng khỏe khoắn thì bazơ liên hợp của nó càng yếu với ngược lại.

- với một bội nghịch ứng: axit to gan lớn mật đẩy được axit yếu khỏi hỗn hợp muối (trường hợp trừ một trong những đặc biệt).

. đối chiếu định lượng tính axit của các axit

- với axit HX trong nước bao gồm cân bằng:

HX ↔ H+ + X–  ta tất cả hằng số phân ly axit: KA

- KA chỉ dựa vào nhiệt độ, thực chất của axit. Cực hiếm của KA càng mập tính axit của axit càng mạnh.

Xem thêm: Soạn Bài Tuyên Bố Thế Giới Về Sự Sống Còn Quyền Được Bảo Vệ Và Phát Triển Của Trẻ Em Tuthienbao

III. Bài xích tập vận dụng

Bài 1: Dung dịch A tính năng với CuO tạo ra dung dịch có blue color lam. A là chất gì?

Lời giải:

CuO là oxit bazơ => rã trong hỗn hợp axit H2SO4 tạo muối bột CuSO4 có greed color lam

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

→ A là H2SO4

Bài 2: Từ Mg, MgO, Mg(OH)2 và hỗn hợp axit sunfuric loãng, hãy viết các phương trình phản ứng hóa học điều chế magie sunfat.